klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Balsay Istvánt köszöntötték 70. születésnapja alkalmából a Megyeházán
2017.08.10. 12:58

A Megyeházán köszöntötte Balsay Istvánt 70. születésnapja alkalmából a megyei közgyűlés elnöke és a megye jegyzője, a város polgármestere és alpolgármestere. A Devecser községben született Balsay István 1985-ben kapcsolódott be a közéletbe Székesfehérvár tanácselnök-helyetteseként és 1990-ben a város első, rendszerváltás utáni megválasztott polgármestere lett. Majd országgyűlési képviselőként, államtitkárként és a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökeként dolgozott elkötelezetten az önkormányzatiságért. Jelenleg szakmai tanácsadóként segíti Fejér megye és Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságának fejlődését.   
Balsay István szerdán töltötte be 70. életévét, születésnapja alkalmából ma a megye és a város vezetői is felköszöntötték. A székesfehérváriak és Fejér megyében élők nevében gratulált dr. Molnár Krisztián megyei elnök, dr. Cser-Palkovics András polgármester, valamint dr. Kovács Zoltán megyei főjegyző és Róth Péter alpolgármester az ünnepeltnek, aki az elmúlt évtizedekben elévülhetetlen érdemeket szerzett a térség és Székesfehérvár fejlesztésében, a helyi közéletben.
 
Már a rendszerváltás előtti időszakban szerepet vállalt Székesfehérvár fejlődésében, 1990-ben a város első megválasztott polgármestereként segítette a várost a gazdasági struktúraváltásban, a mai erős ipar megalapozásában. Országgyűlési képviselőként, államtitkárként és a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökeként is elkötelezetten dolgozott az önkormányzatiságért, a Fejér megyében élőkért. Városvezetői tevékenységéért Díszpolgári címmel mondott köszönetet Székesfehérvár 2013-ban, a Balsay István számára is oly fontos Szent István Emlékévben. A Fejér Megyei Közgyűlés pedig 2017-ben, a móri Megyenapon adományozott számára Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet a megye fejlődéséért végzett fáradhatatlan közéleti munkája elismeréseként.
 
„Örülünk, hogy ezen a szép születésnapon itt lehetünk együtt, és megköszönhetjük azt a tevékenységet, amit ezért a közösségért, a megyéért és a városért az elmúlt évtizedekben végeztél. Jó egészséget és jó további munkát kívánunk, Isten éltessen sokáig!” – köszöntötte dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere az ünnepeltet.
 
A születésnapi közös baráti köszöntést dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kezdeményezte. Mint kiemelte, nemcsak az elmúlt évtizedekben végzett tevékenységéért fejezik ki köszönetüket Balsay Istvánnak. „Köszönjük azt a fáradhatatlan munkát, amit a megye és a megyei jogú város érdekében hosszú évtizedek óta tettél és teszel, hiszen mind a mai napig aktív segítségünkre vagy. Sőt, ami nagyon fontos, hogy szakmai kérdéseken túl emberileg is mindig példát mutattál a kollégáknak, az utánad felnövő generációknak. Amikor én közigazgatással kezdtem foglalkozni és a közélet iránt kezdtem érdeklődni, ’Balsay Pista’ már akkor fogalom volt és ez a mai napig is tart. Még hosszú évekig számítunk munkádra, Isten éltessen sokáig!”
Székesfehérvár Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat tortával, közös díszoklevéllel és ajándékkal köszöntötte az ünnepeltet. Balsay István meghatódva fogadta a születésnapi jókívánságokat, és elmondta, hogy egyedül talán a térdén érzi a 70 esztendőt. Majd az elmúlt évtizedekre visszaemlékező gondolatait osztotta meg a résztvevőkkel, és megerősítette: azt szeretné, ha még sokáig dolgozhatna a városért és a megyéért.
„Tizenöt-húsz éves periódusokra bontható a tevékenységem, az első fontos állomás a Közúti Igazgatóság volt, ott ismertem meg Fejér megye településeit és azt, hogy mit jelent a szolgálat. A második korszak a tanácsi időszak volt, ami érdekes és tanulságos abból a szempontból, hogy itt Székesfehérváron rá tudtuk az embereket ébreszteni arra, hogy a lokálpatriotizmusban milyen erő van. Az emberek hosszú idő után először merték szeretni Székesfehérvárt, ezt segítette a nemzeti gondolat újraéledése is. Az 1987-től 90-ig terjedő időszakban az egyéni és közösségi kezdeményezések fontosabbak voltak, mint a pártok kezdeményezései. Lényeges volt az az is, hogy még a rendszerváltás előtt meg tudtunk csinálni olyan fontos dolgokat, mint az utcanév változtatások, a tank „leszedése”, valamint a Mátyás-emlékmű és a Nemzeti Emlékhely kialakítása.”
 
 
Balsay István életpályája:
 
Balsay István 1947-ben, a Somló melletti Devecser községben született. Az általános iskolát Somlóvásárhelyen kezdte, majd 1954 és 1961 között Székesfehérváron, a Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatta. Középiskolába ugyanitt, a József Attila Gimnáziumba járt, 1965-ben érettségizett. 1965 és 1970 között elvégezte a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemet. Erdőmérnöki oklevele mellé 1976-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán útépítő és úttervező szakmérnöki képesítést szerzett. A közéletbe 1985-től kapcsolódott be, először Székesfehérvár tanácselnök-helyetteseként, 1987-től pedig független tanácselnökként. 1990-ben a város első, rendszerváltás utáni megválasztott polgármestereként, nehéz gazdasági helyzetben vezényelte le sikeresen a megyeszékhely gazdaságának struktúraváltását. A gazdasági összeomlást elkerülve indította el az első ipari parkok létesítését, új fejlődési pályát adva Székesfehérvárnak, amely mind a mai napig tart. Országgyűlési képviselőként, államtitkárként és a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökeként is elkötelezetten dolgozott az önkormányzatiságért, amit a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéssel, 2012-ben Szent István Díjjal, 2013-ban „Székesfehérvár Díszpolgára” címmel ismertek el.
 
Balsay István Fejér megye iránti elkötelezettségét és hűségét bizonyítja, hogy 2006-től 2010-ig a Fejér Megyei Közgyűlésben betöltött alelnökségét követően is megyénk fejlesztésének egyik motorjaként tevékenykedik. A szakterület széles körű ismerőjeként és elismert szakembereként fáradhatatlanul segíti a terület - és településfejlesztési feladatokat ellátó Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal napi munkáját, valamint koordinálásával a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum eredményes fejlesztési tevékenységét. A Fejér Megyei Közgyűlés elnökének szakmai tanácsadójaként nagymértékben hozzájárul a Fejér Megyei Önkormányzat új településfejlesztési feladatainak kiteljesedéséhez.
 
E sokrétű, gazdag életmű alapján, Fejér megye és azon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságának fejlődéséért végzett fáradhatatlan közéleti munkája elismeréseként 2017-ben a móri Megyenapon a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozta a Fejér Megyei Közgyűlés a Balsay Istvánnak.
 
 
 
 
 
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Választás 2018.

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár