Ugrás a tartalomhoz

Fejér Vármegye Díszpolgára Kitüntető Cím

FELHÍVÁS

Fejér Vármegye Díszpolgára Kitüntető Cím odaítélésére

Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

Fejér Vármegye Díszpolgára Kitüntető Cím 

adományozásának rendjéről.

A Rendelet alapján Fejér Vármegye Díszpolgára kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó, maradandó értéket teremtő munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki, és példamutató emberi magatartással hozzájárult a vármegye jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.

A díszpolgári cím adományozására az ajánlott személy tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

  • a vármegye országgyűlési képviselői,
  • a főispán,
  • történelmi egyházak képviselői,
  • a vármegyei közgyűlés elnöke, alelnökei, 
  • a vármegyei közgyűlés tagjai,
  • Fejér vármegye jegyzője,
  • vármegye települési önkormányzatai,
  • a vármegye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.

A díszpolgári cím adományozására javaslatot tenni a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltésével és a javasolt személy szakmai életútjának részletes bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2024. január 31. napjáig lehet benyújtani.

A javaslatokat a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökének címezve a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Vármegyenapon kerül sor.

Dr. Kovács Zoltán

 jegyző

Letölthető anyagok