klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

A társaság adatai:

1.) Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

alapadatai, illetve a közzétételi szabályzatban meghatározott adatok a következő linken érhetők el: Albensis Kft.

 

 

 

2.) Cégnév:        KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye:    8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet

e-mail: ugyfelszolgalat@kdrfu.hu
telefonszám: +36 (22) 513-370

fax: +36 (22) 312-340

Fióktelep:      2800 Tatabánya, Stúdium tér. 1. sz. A. épület

Megbízott ügyvezető: Holczinger László

 

A Társaság által ellátott közfeladatok:

A Társaság a Tftv. (1996. évi XXI. tv) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a területfejlesztésért felelős megyei önkormányzatok a területüket érintő fejlesztési programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére non-profit korlátolt társaságot működtetnek.

A Társaság feladatait, többek között a Tftv. 17. §-a határozza meg.

A Tftv. 17.§ (2) bekezdése értelmében a regionális fejlesztési ügynökség feladata különösen:

a)         folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;

b)       szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok - külön jogszabályban meghatározott - pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;

c)       külön megállapodás alapján részt vesz a területfejlesztési programok lebonyolításában.

d)       közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében,

e)       külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet,

f)        közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában.

A Társaság a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz részt az Irányító Hatóság által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján.

 

A Társaság tagjainak törzsbetéte, üzletrésze és az üzletrészhez tartozó szavazati jog:

 

 

 

 

Fejér Megyei Önkormányzat

 

 

1.000.000 Ft

 

33,3%

100 szavazat

 

 

 

 

 

 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

Területfejlesztés

Barangoló

Fedezze fel Fejér megyét!
 
 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár