Ugrás a tartalomhoz

Pannónia Szíve III. ütem

Projekt megnevezése: Az 1. sz. főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges kerékpárút építése. 

(Pannónia Szíve III. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 325.000.000 Ft

Készültségi fok: megvalósult.

Rövid leírás: 

Az 1. sz. főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból volt szükséges kerékpárút építése. Az érintett települések Etyek, Bicske, Mány. Az M1 autópálya tervezett felújítása és a 2x3 nyomsávossá tételével meginduló kivitelezések miatt a forgalom jelentős része áttevődik az 1-es főútra, közvetve pedig a régi 1-es (8101) útra. Emiatt az utóbbi két út kereszteződésének átkelési szakaszán az Etyek-Bicske közötti kerékpáros közlekedés, az 1-es főúton való kerékpáros áthajtás biztonságossá tétele érdekében új kerékpáros nyomvonal létesítése, valamint a főútvonalat érintő szintbeli csomópont alagúttal való kiváltása vált szükségessé. 

A tervekben megfogalmazott műszaki tartalom mintegy 228 folyóméter hosszban és 225 m szélességben korrigált kerékpárút építését tartalmazta padka kiépítéssel, aszfalt burkolattal. A szintbeli kereszteződés helyett kivitelezésre került egy 27,85 m hosszú 3 m szélességű alagút, szintén aszfalt burkolattal. A műszaki tartalom tartalmazta továbbá a kerékpárút és a műtárgy teljes körű vízelvezetésének megépítését is. A tervezést és annak engedélyezési eljárását követően, a kivitelezés befejeződött, és a kerékpáros létesítmény műszaki átadás-átvétel 2020. december 4-én megtörtént. A forgalomba helyezési eljárás – a szükséges ingatlanmegosztások és tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulások miatt – lezárása 2022.január 7-én történt meg.

Fényképek:

 

Projekt megnevezése: Etyek, Öreghegyen közút és buszparkoló, vízvezeték építése

(Pannónia Szíve III. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 179.000.000 Ft

Készültségi fok: megvalósult.

Rövid leírás: 

A projekt I. üteme Etyek külterület 07/8., 07/2. hrsz.-ú ingatlanokon 3 db buszparkoló és buszforduló kivitelezésére és ahhoz kapcsolódó ivóvízvezeték védelembe helyezésére vonatkozott. A korábbi projektek megtakarításai lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fennmaradó összeg, mintegy 34 millió Ft helyben kerüljön felhasználásra, s újabb beruházás valósulhasson meg a helyi igények figyelembevételével. 

Így valósulhatott meg, II. ütemként a szomszédos, az Etyek 07/2. és 015. hrsz.-ú ingatlanokon az ivóvízvezeték bővítésének tervezési és kivitelezési munkái is, melynek során ivóvízvezeték bővítése 230 fm hosszban, két darab közkifolyó és kettő darab NA 100-as földfeletti tűzcsap kiépítése, nyomásfokozó berendezés átalakítása, az ahhoz kapcsolódó elektromos és irányítás technikai rendszer kialakítása, vezeték felett az út helyre állítása történt. A munkálatok 2021. május 31-én fejeződtek be.

A VVVTFT a Törley Pezsgőpincészet Kft.-vel az Etyek 07/8. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó előszerződést 2020. novemberében, míg a végleges adásvételi szerződést a projekt zárásaként 2021. augusztus 11-én kötötte meg. Az ingatlan az Etyek Nagyközség Önkormányzata javára került megvásárlásra.

A kivitelezési munkák befejezését követően a műszaki átadás-átvétel 2021. május 31-én megtörtént. Ezen projektelem megvalósításával lett teljessé az etyeki 3 szőlészeti-borászati központ előző ütemben elkészült, az Öreghegyet is érintő – szilárd burkolatú utat kiépítő és kandeláberes közvilágítást, valamint a korábbi kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat bontását követően új földkábeles közcélú hálózat építését magáéba foglaló – fejlesztése. 

Fényképek:

 

Projekt megnevezése: Etyek, Újhegy - Gasztrosétány alsó út építése

(Pannónia Szíve III. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 166.000.000 Ft

Készültségi fok: megvalósult.

Rövid leírás: 

Etyek, Újhegy Gasztrosétány alsó útján elkészült a Pannónia Szíve I. ütemben megvalósult kőzúzalék kiegészítéseként a kiskockakő- és aszfaltburkolat, melyhez a csapadékvíz elvezetése is társult. Ez a beruházás szorosan kapcsolódik a Magyar-kút és környékének korábban már említett szennyvíz-rekonstrukciós, bővítési munkáihoz. A beruházás átadása Etyek Nagyközség Önkormányzatának megtörtént.

Fénykép:

 

Projekt megnevezése: Szent László-patak mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása Csabdi területén (Pannónia Szíve III. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás (Pannónia Szíve Program)

Forrás nagysága: 70.000.000 Ft

Készültségi fok: megvalósult.

Rövid leírás: 

A Bicske – Tarján közti kerékpárút folytatásaként készült el a Csabdi, Szent László-patak mentén a gyalogos forgalom biztosítása mellett a kerékpározható út. Hossza ~700,0 méter, szélessége 2,0 méter. A kivitelezés 2021. május 15-én fejeződött be, a műszaki átadás-átvétel 2021. május 31-én megtörtént. A nyomvonal fenntartását, üzemeltetését a Csabdi Község Önkormányzata látja el.

Fényképek:

 

Projekt megnevezése: Tarján – Bajót (Péliföldszentkereszt) közötti kerékpárút nyomvonalának tervezési, előkészítő munkái

(Pannónia Szíve III. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 118.000.000 Ft

Készültségi fok: megvalósult.

Rövid leírás: 

A 1980/2015. (XII. 23.) és 1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozatok értelmében (Pannónia Szíve Fejlesztési Program I-II. ütemében) megvalósult az Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút. Ezen projektek folytatásához kapcsolódik a Pannónia Szíve III. üteme keretében egy csatlakozó kerékpárút tervezése, engedélyeztetése és a kapcsolódó ingatlanok megvásárlása.

Az előző ütemekben elkészült kerékpárút nyomvonal döntően Fejér megyét érintette, míg a jelen fejlesztés során tervezett, majd megvalósítandó kerékpárút teljes egészében Komárom-Esztergom megyében halad. Ezzel lehetőség nyílott arra, hogy a Tanács tagjaként működő Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat területén is jelentős fejlesztések valósulhassanak meg.

A projekt keretén belül elkészültek az egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervek. Az engedélyezési eljárás befejeződött. A szükséges mértékű ingatlanvásárlások megtörténtek. Ezen feladatok végrehajtása 2021-ben lezárult.

A VVVTFT által tervezett út hossza mintegy 26,2 km hosszt ölel fel, melynek során Tarján, Héreg, Nyergesújfalu és Bajót települések területén megy keresztül és érinti az alábbi, turisztikailag meghatározó külterületi részeket: Tarjánban a szőlőhegy, Héregen Királykút, Nyergesújfalun Jungház, Bajóton Péliföldszentkereszt. Innen a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés korábbi döntése értelmében TOP-forrásból valósul meg a további kerékpárút Esztergomig. Az előbbiekben ismertetett nyomvonalhoz tartozó tervek alapján kb. 14-15 km új, kerékpárral bejárható, aszfaltburkolatú mezőgazdasági-erdészeti út építésére kerülhet sor.