Ugrás a tartalomhoz

Pannónia Szíve IV. ütem

Projekt megnevezése: Válon a műemlék Ürményi-Dreher-kastély és a hozzá tartozó park, valamint a korábbi történelmi állapotnak megfelelő ingatlan-együttes eredeti állapotának minél teljesebb mértékű helyreállításának és felújításának előkészítése

(Pannónia Szíve IV. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: a Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről szóló 1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pontja

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 812 316 100 Ft (1. pontra eső rész a Korm. határozatból)

Készültségi fok: megvalósítás alatt.

Rövid leírás: 

A fejlesztés központját Válon a műemléki védettségű, jelenleg üresen álló, leromlott műszaki állapotú, azonban jelentős értékeket magába foglaló Ürményi-Dreher-kastély jelenti. Jelen ütemben a Korm. határozat a kastély és a hozzá tartozó park, valamint a korábbi történeti állapotnak megfelelő ingatlanegyüttes hasznosításához, új funkcióval való kialakításához, a kastélypark minél teljesebb mértékű helyreállításához, az eredeti állapothoz közelítő nagyságrendűvé való visszaalakításához szükséges kutatási, tervezési munkák elvégzését irányozza elő. 

A tervező kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Fénykép:

 

Projekt megnevezése: Vereb-Vál-Gyúró-Etyek új úthálózati elem létesítésének előkészítése (Pannónia Szíve IV. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: a Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről szóló 1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 2. pontja

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 600 159 900 Ft (2. pontra eső rész a Korm. határozatból)

Készültségi fok: megvalósult.

Rövid leírás: 

Közúthálózati szempontból az útszakasz kiépítése régóta indokolt: szükségességét még a Megyei Közlekedésfejlesztési Terv fogalmazta meg 21 évvel ezelőtt. 

Az új útelem legfőbb funkciója, hogy keresztirányban kösse össze a 8117-8111-81108. jelű utakat, továbbá, hogy megszüntesse Gyúró zsáktelepülés jellegét, és biztosítsa az érintett településeknek Budapest és a Velencei-tó egyszerűbb és kényelmesebb megközelíthetőségét.

Az út nyomvonalát az uniós, nyílt közbeszerzésen kiválasztott tervezőcég, a Speciálterv Építőmérnöki Kft. munkatársai az érintett települések lakóinak véleményét és észrevételeit többkörös egyeztetést követően vették figyelembe a tervezési folyamat során. A legkorszerűbb környezetvédelmi és a forgalombiztonsági szempontokat alkalmazva alakították ki a végleges nyomvonalat.

Az elkészült dokumentáció alapján az összekötő út burkolatszélessége 7,50 méter, útkoronája 11 méter lesz. Teljes hossza 21,83 km, amelyből nagyságrendileg 12 km jelenleg is használt földút kap majd szilárd burkolatot, és közel 9 km-en pedig teljesen új útvonal épül. A megvalósítandó útvonalon a megengedett maximális sebesség 90 km/h lehet majd, a pályatest paramétereit ennek megfelelően alakították ki. A majdani közút szerepének fontosságát az is jelzi, hogy már az országos úthálózati rendszerben önálló számot kapott 8157. jelű Etyek-Vereb összekötő útként.

A tervezett összekötő út megépítését az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is messzemenően támogatja, mivel annak révén a mentési útvonalak hossza jelentős mértékben lerövidülnének, melynek következtében a kivonulási idők is csökkennének, így a közbeavatkozásaik gyorsabbak és eredményesebbek tudnának lenni.

Az út kivitelezési munkálatai akkor kezdődhetnek el, ha központi forrást sikerül biztosítani erre a célra. Annak megléte esetén mintegy 3 év alatt kerülhet sor a megvalósításra. A majdani kivitelezést a jogerős építési engedélyekben engedélyesként szereplő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság fogja lebonyolítani, akik a tervezés során is együttműködésükkel biztosították a projekt megvalósulását.

VVGYE átnézeti helyszínrajz