klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0042 sz. projekt

Fejér Megyei Önkormányzat és Mór Város Önkormányzata
által építendő kerékpárút
 
A Fejér Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2007-2013-as támogatási időszakban eddig fel nem használt támogatási maradványok terhére, a Közlekedési Operatív Program keretében a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. projektkiírásra Móron építendő kerékpárút finanszírozhatósága céljából. Ennek érdekében az adott 1A útvonalszakasz esetében a terveket készíttető Mór Város Önkormányzata térítésmentesen átadta a tervdokumentációkat a Fejér Megyei Önkormányzat részére további felhasználásra.
Ehhez a kezdeményezéshez társult Mór Város Önkormányzata azzal is, hogy 65 millió Forintot szavazott meg közútépítésre azért, hogy a kerékpárút mellett a mezőgazdasági forgalmat is szakszerűen és biztonságosan le lehessen bonyolítani, ezzel is elősegítve a város és környékének szőlész-borász tevékenységét. 
A megvalósítandó kerékpárút hivatásforgalmi célokat szolgál, egyúttal a közelében húzódó 81. számjegyű főközlekedési út tehermentesítését, valamint a meglévő balesetveszély csökkentését, megszüntetését is biztosítja.
 
Az így megvalósítandó móri 1A szakasz műszaki-gazdasági ismérvei az alábbiak:
 
A tervezett nyomvonal Mór város belterületén, majd a település külterületén mezőgazdasági területen vezet a Csókakővel közös közigazgatási határig. A tervezett kerékpárút hossza 2,6 km, melynek engedélyezési és kiviteli terveit a települési önkormányzat elkészítette. A teljes szakasznak a Fejér Megyei Önkormányzat által pályázaton elnyert teljes projekt összege 197,7 millió Forint. Ezen útvonalszakasz a belterületen „A” és „B” részre tagolódik, melyek esetében Mór Város Önkormányzata a Fejér Megyei Önkormányzat által pályázaton megszerezhető összegen felül további 65 millió Forinttal járul hozzá a megvalósításhoz. A külterületi rész kizárólag a Fejér Megyei Önkormányzat által pályázaton nyert pénzeszközökből kerül megvalósításra és a Csókakővel közös közigazgatási határig húzódik. Ezen szakaszok összhossza: 3140 m.
 
Ehhez csatlakozik az 1B útvonal Csókakő kül-, majd belterületén, amely a Petőfi utca – Deák F. utca csatlakozásáig tart. A tervezett kerékpárút hossza 1,1 km, melynek engedélyezési és kiviteli terveit ugyancsak Mór Város Önkormányzata készítette el.
 
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Választás 2018.

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár