Ugrás a tartalomhoz

Terstyánszky Ödön Díj

FELHÍVÁS

a Fejér Vármegyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja odaítélésére

Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

Fejér Vármegyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja 

adományozásának rendjéről.

A Rendelet alapján a Fejér Vármegyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja (a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, 

a) akik a vármegye testnevelési és sport mozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, a testnevelés és sporttudomány terén kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységet végeztek, továbbá az egészséges életmódra nevelés körében végzett hosszabb ideje kiemelkedő munkát folytattak. 

b) akik olimpiai, világ vagy Európa-bajnokságon kiemelkedő eredményt értek el.

A díj adományozására az ajánlott személy, közösség (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéb közösségek) tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

  • a vármegye országgyűlési képviselői,
  • a főispán
  • történelmi egyházak képviselői,
  • a vármegyei közgyűlés elnöke, alelnökei, 
  • a vármegyei közgyűlés tagjai,
  • Fejér vármegye jegyzője,
  • vármegye települési önkormányzatai,
  • a vármegye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,
  • a Fejér megyében működő sportegyesületek vezetői.

A díj adományozására javaslatot tenni, személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség tevékenysége bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2024. január 31. napjáig lehet benyújtani.

A javaslatokat a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökének címezve a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Vármegyenapon kerül sor.

 Dr. Kovács Zoltán

 jegyző

Letölthető anyagok