MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2019. évi határozatai
 
 
Határozat száma Határozat címe
1/2019. (II.14.) a 2019. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
2/2019. (II.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. február 14-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
3/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. I. félévi üléstervéről szóló 138/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat módosításáról
4/2019. (II.14.)  a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
5/2019. (II.14.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
6/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökét megillető 2019. évi cafetéria juttatásról
7/2019. (II.14.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
8/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2018. évi szabadság maradványának és 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
9/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
10/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2019. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
11/2019. (II.14.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
12/2019. (II.14.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
13/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. február 14-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
14/2019. (II.14.) a kitüntető cím és díjak odaítélésével összefüggő döntési folyamatról
15-80/2019. (II.14.) kitüntető címek és díjak odaítéléséről (később kerül feltöltésre)
81/2019. (II.14.) a Fejér Megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról (később kerül feltöltésre)
82/2019. (II.14.) a Fejér Megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról (később kerül feltöltésre)
83/2019. (IV.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. április 30-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
84/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Törvényszékre ülnök megválasztásáról
85/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Törvényszékre ülnök megválasztásáról
86/2019. (IV.30.) a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök választásáról
87/2019. (IV.30.) a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök választásáról
88/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
89/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
90/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
91/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
92/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
93/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
94/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
95/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
96/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
97/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
98/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
99/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
100/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
101/2019. (IV.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. április 30-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
102/2019. (IV.30.) Bálint Istvánné megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
103-112/2019. (IV.30.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
113/2019. (V.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. május 30-i ülésének napirendjéről
114/2019. (V.30.) a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
115/2019. (V.30.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
116/2019. (V.30.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
117/2019. (V.30.) az Előadóművészetekért Alapítvány támogatásáról
118/2019. (V.30.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatról
119/2019. (V.30.) a HUNG-2019 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívásához a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtásáról
120/2019. (V.30.) a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről és a szükséges intézkedések megtételéről
121/2019. (V.30.) Polgárdi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája egyeztetési változatának véleményezéséről
122/2019. (V.30.) Baracska Község Integrált Településfejlesztési Stratégiája egyeztetési változatának véleményezéséről
123/2019. (VI.20.) a „Javaslat a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy megbízására” című előterjesztés napirendre vételéről
124/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i nyílt ülésének napirendjéről
125/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
126/2019. (VI.20.) a közgyűlés 2019. II. félévi üléstervéről
127/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2019. I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
128/2019. (VI.20.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
129/2019. (VI.20.) a TOP-1.2.1-16 kódjelű „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. pályázati felhívásra benyújtandó, Mór-Bodajk közötti kerékpárút megépítésére vonatkozó támogatási kérelemről
130/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
131/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, Tusnádfürdő településsel együttműködési megállapodás megkötéséről
132/2019. (VI.20.) az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projektről szóló beszámoló elfogadásáról, és szükséges intézkedések megtételéről
133/2019. (VI.20.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának előzetes véleményezéséről
134/2019. (VI.20.) Velence Város Önkormányzat „Tudományos és Technológiai Park” címre való pályázási szándékának, valamint a tudományos és technológiai park fejlesztési koncepciójára vonatkozó támogatói nyilatkozat megadásáról
135/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosítására vonatkozó „javaslattevő fázis” c. dokumentáció elfogadásáról
136/2019. (VI.20.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
137/2019. (VI.20.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
138/2019. (VI.20.) a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy megbízásáról
139/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i zárt ülésének napirendjéről
140/2019. (VI.20.) Somogyi Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
141-146/2019. (VI.20.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
147/2019. (VIII.14.)  
148/2019. (VIII.14.)  
149/2019. (VIII.14.)  
150/2019. (VIII.14.)  
151/2019. (VIII.14.)  
152/2019. (VIII.14.)  
153/2019. (VIII.14.)  
154/2019. (VIII.14.)  
155/2019. (VIII.14.)  
156/2019. (VIII.14.)  
157/2019. (VIII.14.)  
158/2019. (VIII.14.)  
159/2019. (VIII.14.)  
160/2019. (VIII.14.)  
161/2019. (VIII.14.)  
162/2019. (VIII.14.)  
163/2019. (VIII.14.)  
164/2019. (VIII.14.)  
165/2019. (IX.26.)  
166/2019. (IX.26.)  
167/2019. (IX.26.)  
168/2019. (IX.26.)  
169/2019. (IX.26.)  
170/2019. (IX.26.)  
171/2019. (IX.26.)  
172/2019. (IX.26.)  
173/2019. (IX.26.)  
174/2019. (X.26.)  
175/2019. (X.26.)  
176/2019. (X.26.)  
177/2019. (X.26.)  
178/2019. (X.26.)  
179/2019. (X.26.)  
180/2019. (X.26.)  
181/2019. (X.26.)  
182/2019. (X.26.)  
183/2019. (X.26.)  
184/2019. (X.26.)  
185/2019. (X.26.)  
186/2019. (X.26.)  
187/2019. (X.26.)  
188/2019. (X.26.)  
189/2019. (X.26.)  
190/2019. (X.26.)  
191/2019. (X.26.)  
192/2019. (X.26.)  
193/2019. (XI.07.)  
194/2019. (XI.07.)  
195/2019. (XI.07.)  
196/2019. (XI.07.)  
197/2019. (XI.07.)  
198/2019. (XI.07.)  
199/2019. (XI.07.)  
200/2019. (XI.07.)  
201/2019. (XI.07.)  
202/2019. (XI.07.)  
203/2019. (XI.07.)  
204/2019. (XI.07.)  
205/2019. (XI.07.)  
206/2019. (XI.07.)  
207/2019. (XI.07.)  
208/2019. (XI.07.)  
209/2019. (XI.07.)  
210/2019. (XI.07.)  
211/2019. (XI.07.)  
212/2019. (XI.07.)  
213/2019. (XI.07.)  
214/2019. (XI.07.)  
215/2019. (XI.07.)  
216/2019. (XI.07.)  
217/2019. (XI.07.)  
218/2019. (XI.07.)  
219  
   
 

Keresés

Választás 2019

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár