MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi határozatai
 
Határozat száma Határozat címe
1/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. január 23-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
2/2020. (I.23.) Fejér Megyei Közgyűlés 2020. I. félévi üléstervének módosításáról
3/2020. (I.23.) a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
4/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány és a Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány támogatásáról
5/2020. (I.23.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
6/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét megillető 2020. évi cafetéria juttatás keretösszegének meghatározásáról
7/2020. (I.23.) a Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
8/2020. (I.23.) a Fejér megyei területrendezési terv egyeztetési anyagára beérkezett vélemények, az állami főépítészi nyilatkozatok és észrevételek, valamint az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról
9/2020. (I.23.) a Fejér Megye Területrendezési tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról és területrendezési ajánlásokról
10/2020. (I.23.) a Lechner Nonprofit Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításáról
11/2020. (I.23.) Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának a település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezése támogatásáról
12/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. január 23-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
13-33/2020. (I.23.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
34/2020. (I.23.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
35/2020. (II.27.)  a 2020. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
36/2020. (II.27.)  a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
37/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. február 27-i nyílt ülésének napirendjéről
38/2020. (II.27.)  az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló önkormányzati rendelet függelékének jóváhagyásáról
39/2020. (II.27.)  Somogyi Balázs megyei képviselő módosító javaslatáról
40/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
41/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
42/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet függelékeiről
43/2020. (II.27.)  a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által – a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően - összeállított tervezői válaszok tudomásul vételéről
44/2020. (II.27.)  a Fejér megye területrendezési tervéről szóló önkormányzati rendelet függelékének jóváhagyásáról
45/2020. (II.27.)  Fejér Megye Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról és a területrendezési ajánlásokról
46/2020. (II.27.)  a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról
47/2020. (II.27.)  a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
48/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2019. évi szabadság maradványának és 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
49/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
50/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2020. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
51/2020. (II.27.)  a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolításáról
52/2020. (II.27.)  a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
53/2020. (II.27.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
54/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzat és az Opolei Vajdaság által megkötött Együttműködési Megállapodás megerősítéséről
55/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. február 27-i zárt ülésének napirendjéről
56-78/2020. (II.27.)
- megyei képviselők döntéshozatalból történő kizárásáról
- a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP