MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

A Fejér Megyei Közgyűlés 2022. évi határozatai
 
1/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. január 17-i nyílt ülésének napirendjéről
2/2022. (I.17.) a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba tagként Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének delegálásáról
3/2022. (I.17.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba póttagként Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökének delegálásáról
4/2022. (I.17.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba tagként Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselő alelnökének delegálásáról
5/2022. (I.17.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba delegált tagok együttes akadályoztatása esetén történő delegálásról
6/2022. (I.17.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
7/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke lletményének megállapításáról
8/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kölségtérítésének megállapításáról
9/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2022. évi cafetéria-juttatása keretösszegéről
10/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2021. évi tevékenységéről
11/2022. (I.17.) a közgyűlés alelnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
12/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke illetményének megállapításáról
13/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke költségtérítésének megállapításáról
14/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról
15/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke kölségtérítésének megállapításáról
16/2022. (I.17.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
17/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 2021. évi szabadság maradványának és 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
18/2022. (I.17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának TOP Plusz fenntartható városfejlesztési keretének prioritások közötti átcsoportosításával kapcsolatos döntés meghozataláról
19/2022. (I.17.) a "Fejér Termék" elismerés pályázati beadási határidejének meghosszabbításáról
20/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. január 17-i zárt ülésének napirendjéről
21-25/2022. (I.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
26-28/2022. (I.17.) Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
29/2022. (I.17.) Kovács Judit Gabriella megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
30/2022. (I.17.) megyei képviselő méltatlansági ügyéről
31/2022. (II.24.) a 2022. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
32/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. február 24-i ülésének napirendjéről
33/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
34/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2022. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
35/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Móri Bovidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülethez történő csatlakozásáról
36/2022. (II.24.) a "Javaslat Sárbogárd Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára" c. előterjesztés határozati javaslata 2. pontjában hivatkozott nyilatkozat módosításáról
37/2022. (II.24.) Sárbogárd Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
38/2022. (II.24.) a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, "Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben" c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételéről
39/2022. (II.24.) az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó Juttatási és Cafeteria Szabályzatáról
40/2022. (II.24.) az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. évi cafetéria juttatása keretösszegének megállapításáról
41/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. február 24-i zárt ülésének napirendjéről
42/2022. (II.24.) a kitüntető cím és díjak odaítélésével összefüggő döntési folyamatról
43/2022. (II.24.) Novák-Kovács István Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
44-76/2022. (II.24.) Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím- és díjak adományozásáról szóló javaslatról, adományozásáról
77/2022. (II.24.) Gárday Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
78/2022. (II.24.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
79/2022. (III.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. március 17-i zárt ülésének napirendjéről
80/2022. (III.17.) Horváth Bálint megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
81/2022. (III.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
82/2022. (III.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
83/2022. (III.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
84/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. április 27-i nyílt ülésének napirendjéről
85/2022. (IV.27.) a Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány részére biztosított támogatás felhasználási céljának módosításáról
86/2022. (IV.27.) az Iváncsa 096/107, 096/97, 096/99 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos egyes intézkedésekről
87/2022. (IV.27.) a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek településfejlesztési és - működési alapjából (Alap I.) a települési önkormányzatok egyedi kérelmeiről
88/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Önkormányzat jogi képviseletének ellátásával kapcsolatos megbízásról
89/2022. (IV.27.) a megyei roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásával összefüggésben egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
90/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Önkormányzat egyes Európai Uniós finanszírozású projektjeiről és egyes szükséges intézkedések meghozataláról
91/2022. (IV.27.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
92/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. április 27-i zárt ülésének napirendjéről
93/2022. (IV.27.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
94/2022. (IV.27.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
95/2022. (V.26.) a "Javaslat a közgyűlés alelnökének megválasztására, tiszteletdíja, valamint költségtérítése megállapítására" című előterjesztés napirendre vételéről
96/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. május 26-i nyílt ülésének napirendjéről
97/2022. (V.26.) a 2021. évi első ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
98/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
99/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
100/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
101/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmáról
102/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Területrendezési terv felülvizsgálatáról
103/2022. (V.26.) Enying Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
104/2022. (V.26.) Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 módosított változatának elfogadásáról
105/2022. (V.26.) Sárbogárd Város felülvizsgálat Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezéséről
106/2022. (V.26.) a Fejér megyei vállalkozások fejlesztésének támogatásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás elfogadásáról
107/2022. (V.26.) a Megyeháza "C" épületének felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
108/2022. (V.26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
109/2022. (V.26.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
110/2022. (V.26.) alelnök-választás szavazólap mintájának elfogadásáról
111/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke megválasztásáról
112/2022. (V.26.) döntéshozatalból történő kizárásról
113/2022. (V.26.) Wilmek Tibor, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjáról
114/2022. (V.26.) Wilmek Tibor, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítéséről
115/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. május 26-i zárt ülésének napirendjéről
116/2022. (V.26.) megyei közgyűlés méltatlansági ügyéről
117/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. június 23-i nyílt ülésének napirendjéről
118/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
119/2022. (VI.23.) az Iváncsa 068/4. hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
120/2022. (VI.23.) a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az övezeti települések településfejlesztési és -működési alapja (Alap II.) forrásösszegének meghatározásáról
121/2022. (VI.23.) Adony Város Önkormányzatának Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásról
122/2022. (VI.23.) Iváncsa Község Önkormányzatának Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásról
123/2022. (VI.23.) Kulcs Község Önkormányzatának Övezet települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásról
124/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. II. félévi üléstervéről
125/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2022. I. féléves munkájáról
126/2022. (VI.23.) a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
127/2022. (VI.23.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
128/2022. (VI.23.) Enying Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
129/2022. (VI.23.) a 2022. évi falu és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról
130/2022. (VI.23.) a KAB-KEF-20-0009 azonosítószámú "Fejér megyében működő KEF-ek támogatása" című pályázat megvalósításáról
131/2022. (VI.23.) a KAB-KEF-21-0013 azonosítószámú "Fejér megyében működő KEF-ek támogatása" című pályázat megvalósításáról
132/2022. (VIII.31.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. augusztus 31-i nyílt ülésének napirendéről
133/2022. (VIII.31.) az Iváncsa 096/104 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslésről és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő közérdekű használati jog, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog alapításáról szóló megállapodásról
134/2022. (VIII.31.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. augusztus 31-i zárt ülésének napirendjéről
135/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
136/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
137/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
138/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
140/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
141/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
142/2022. (VIII.31.) Kulcs Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00001 azonosító számú, "Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson" című projektjének többlettámogatási igényéről
143/2022. (VIII.31.) Kápolnásnyék Község Önkormányzaat, mint kedvezményezett TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 azonosító számú, "Bölcsőde építése Kápolnásnyéken" című projektjének többlettámogatási igényéről
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum