Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

„A külcsín mellett a belbecs is fontos”
2017.12.11. 09:05

Újabb hét kormányhivatali épület újult meg Fejér megyében, az átadó ünnepségen a hivatali dolgozók képzésének fontosságáról is szó esett. A Fejér Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. október 17-én írta alá azt a Támogatási Szerződést, ami a „KEHOP-5.2.2-Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt megvalósításának az alapját jelentette.Az átadó ünnepségen Dr. Molnár Krisztián, aFejér Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Simon László kormánymegbízott és Vargha Tamás, országgyűlési képviselő, a HM miniszterhelyettese.
 
A projekt keretében a kormányhivatal több épület energetikai korszerűsítését vállalta. Az épületek be-ruházásai egyaránt tartalmaznak hőszigetelési munkákat, homlokzati nyílászárócseréket, egyes esetek-ben napkollektor beépítését a használati melegvíz ellátására, Háztartási Méretű Kiserőmű (napelemes rendszer formájában) kiépítését, villámvédelmet és alapvető fűtéskorszerűsítési munkákat (termoszta-tikus radiátorszelepek beépítése).
December 8-án hét épület átadása történt meg a Megyeháza Dísztermében. A rendezvény kezdetén dr. Simon László kormánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal  vezetője köszöntő beszédében mutatta be az elkészült hét épületet. Dr. Simon László kormánymegbízott elemezte a közigazgatás 2010 óta megvalósított átalakítását, a hatósági munka átformált szemléletét. Hangsúlyozta: fontosak a felújított, korszerűsített épületek, a „külcsín”, de rendkívül nagy a jelentősége a „belbecsnek”, vagyis annak is, hogy a külső-belső integrá-ció után, az új kormányhivatali szervezetben, az 1500 munkavállaló hatékonyan végzi hatósági, ügyfél-szolgálati, közigazgatási munkáját, és szinte mindannyiuk jelenleg is képzésen vesz részt, folyamatosan korszerűsítik tudásukat az állami tisztviselők.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a HM miniszterhelyettese kiemelte: a magyar gazdaság jobban teljesít, számos más tény mellett a foglalkoztatási adatok is alátámasztják ezt. A gazdasági teljesítmény eredményeivel jól kell sáfárkodni, a pályázatok révén elnyert uniós forrásokat hatékonyan kell felhasz-nálni. Jó példaként utalt a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetése és az állami tisztviselők erőfeszítései-re, amelyek az uniós pályázatok eredményes megvalósítását is szolgálják. Elismeréssel szólt arról, hogy a mindennapi hatósági munka mellett kellő figyelmet fordítanak az ügyfélfogadó terek korszerűsítésére, a munkakörülmények javítására.
 
Az alábbi épületek átadása történt meg a rendezvényen:
A Székesfehérvár, Mátyás krt. 13., a Népegészségügyi Főosztály és a Székesfehérvári járás Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály épülete
 
A Népegészségügyi Főosztály feladata Fejér megye lakossága egészségi állapotának megőrzése, javítá-sa és a betegségek megelőzése, laboratóriumi vizsgálatai azonban regionális jellegűek. A Népegész-ségügyi Főosztálynak három osztálya van, a Közegészségügyi Osztály, a Járványügyi Osztály és a Labo-ratóriumi Osztály. Az utóbbi 2017. januártól integrálódott a főosztály szervezetébe. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztálya négy osztályból áll, ebből a Nép-egészségügyi Osztály található ezen a helyszínen.
 
Az épületen elvégzett tevékenységek:
• 21,25 kWp teljesítményű napelemes rendszer
• Homlokzati hőszigetelés 1220 m2
• Födémszigetelés 371,1 m2
• Lapostető hő- és vízszigetelés 218 m2 alapterületen
• Magastető hőszigetelés 245,6 m2
 
Elért eredmények:
• Éves szinten várhatóan 380 MWh energiamegtakarítás, ami ~55 %-os csökkenést jelent,
• Éves várható költségmegtakarítás 8,5-9 M Ft
 
A Székesfehérvár, Csíkvári u. 15-17. az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmi-szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály; Székesfehérvári járás Mérésügyi és Műszaki Biz-tonsági Osztály és az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály épülete
 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály szervezetéből kivált idén a Földművelésügyi Osz-tály, a Növény- és Talajvédelmi Osztály és a Vetőmag Felügyeleti Osztály. Ezek az osztályok a Székesfe-hérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya szervezetében végzik tevékenységüket. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály magába integrálta a Földhivatali Főosztály szervezetét és így, 2017. év januárjától Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály néven tevékenykedik. A kiala-kult új főosztályhoz két osztály tartozik 2017-től, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osz-tály.
 
Elvégzett tevékenységek:
• Födém hő- és vízszigetelés 504 m2 alapterületen
• Homlokzati hőszigetelés 945 m2
• Magastető hőszigetelés 127,2 m2
 
Elért eredmények:
• Éves szinten várhatóan 313 MWh energiamegtakarítás, ami ~50 %-os csökkenést jelent,
• Éves várható költségmegtakarítás 7-8 M Ft
 
Székesfehérvár, Kégl György u. 1., a Székesfehérvári járás Agrárügyi Főosztály, Földhivatali Osztály épülete
 
A Földhivatali Osztály fontos feladata év végéig, hogy a zártkerti ingatlanok átminősítése meghosszab-bításra került 2017. december 31. napjáig, így addig lehetőségük az ügyfeleknek a kérelmek díjmentes benyújtására.
 
Elvégzett tevékenységek:
• 10 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítése
• Homlokzati nyílászárók cseréje 130 m2-en
• Lapostető hőszigetelés 67 m2-en
• Födémszigetelés 360 m2 alapterületen
• Homlokzat i hőszigetelés 210 m2-en
 
Elért eredmények:
• Éves szinten várhatóan 120 MWh energiamegtakarítás, ami ~45 %-os csökkenést jelent,
• Éves várható költségmegtakarítás 3-3,2 M Ft
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Kormányablak Főosztályhoz tartozó két osztály négy Kormányablakában január 1-től 66 új ügykörrel bővült az intézhető ügyek száma. Így 1540 féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kapnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ál-lampolgárok. A két székesfehérvári kormányablak épület is megújult.

Székesfehérvár, Piac tér 10., a Székesfehérvári járás Kormányablak Osztály I. épülete
 
Elvégzett tevékenységek:
• 15 kWp teljesítményű napelemes rendszer
• Homlokzati hőszigetelés 700 m2-es
• Homlokzati nyílászárók cseréje 220 m2-en
• Lapostető hőszigetelése 430 m2-es
• Tartalékvilágítási rendszer kialakítása
• Hő- és füstelvezetés kiépítése
Villámvédelem kialakítása
 
Elért eredmények:
• Éves szinten várhatóan 67 MWh energiamegtakarítás, ami ~25 %-os csökkenést jelent,
• Éves várható költségmegtakarítás 2,5-2,7 M Ft
 
Székesfehérvár, Koch L. u.4/B., a Székesfehérvári járás Kormányablak Osztály II. épülete
 
Elvégzett tevékenységek:
• 15 kWp teljesítményű napelemes rendszer
 
Elért eredmények:
• Éves szinten várhatóan 16,5 MWh energia-megtakarítás, ami várhatóan 0,55-0,6 M Ft költség-megtakarítást jelent
 
A megyében Székesfehérváron és Móron is megújult olyan épület ahol a foglalkoztatással, közfoglal-koztatással, társadalombiztosítással foglalkoznak.
 
Ezek a Székesfehérvár, Sörház tér 1. alatt a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya, a Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály; és a Hatósági Főosztály Igaz-ságügyi Osztálya épülete.
 
Elvégzett tevékenységek:
15 kWp teljesítményű napelemes rendszer
 
Elért eredmények:
• Éves szinten várhatóan 16,5 MWh energiamegtakarítás, ami várhatóan 0,55-0,6 M Ft költség-megtakarítást jelent
 
Móron a Móri járás Foglalkoztatási Osztálya épülete
 
Elvégzett tevékenységek:
• Mór: 3,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer
• Lapostető hő- és vízszigetelés 240 m2 alapterületen
 
Elért eredmények:
• Éves szinten várhatóan 38 MWh energiamegtakarítás, ami ~30 %-os csökkenést jelent,
• Éves várható költségmegtakarítás 1-1,2 M Ft
 
 
forrás:Fejér Megyei Kormányhivatal
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár