MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

A Megyeházán tartotta hétfőn első konferenciáját a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság
2019.02.04. 15:41

Magyarország, Fejér megye és Székesfehérvár 1918-1919 fordulóján címmel rendezte első konferenciáját hétfőn a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság a Megyeháza dísztermében, ahol száz esztendeje 1919. február 3-án Gróf Károlyi József, Székesfehérvár és Fejér megye korábbi főispánja bizalmatlansági indítványt fogalmazott meg az akkori kormányzat ellen, melyet a Fejér Megyei Törvényhatósági Bizottság egyhangúlag el is fogadott.  Az 1918-1919-es esztendőkre emlékező konferenciával kezdődött a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság székesfehérvári megemlékező eseménysorozata.

A magyar kérdés a versaillesi békekonferencián címmel Dr. Gulyás László egyetemi tanár kezdte az előadásokat, őt követte Dr. Ligeti Gábor A katonatanácsok szerepe Magyarország bolsevizálódásában című értekezése, majd Dr. Tengely Adrienn a Károlyi- és a Berinkey-kormány egyházpolitikájáról beszélt. Dr. Nánay Mihály Habsburg József főhercegről, Dr Anka László Károlyi József gróf életéről tartott prezentációt, Dr. Demeter Zsófia pedig a Berinkey-kormány elleni Fejér megyei bizalmatlansági indítványáról tartott előadást. A prezentációk sorozatát Dr. Czetz Balázs a Fejér Megyei Levéltár igazgatója zárta, aki felhívást tett közzé olyan tárgyi emlékek gyűjtésére, ami az első világháborúhoz és a forradalmak korához, valamint Trianonhoz kapcsolódnak.

Dr. Vizi László Tamás az emlékbizottság elnöke elmondta, hogy Székesfehérvár Közgyűlése többek között azért hozta létre a bizottságot, hogy tárja a nyilvánosság elé azokat az eseményeket, melyek száz évvel ezelőtt meghatározták a város, a megye és a nemzet életét. „Száz évvel ezelőtt forrt a világ és el sem lehetett képzelni mit hoz a jövő. Különösen átalakult az a Közép-európai régió, ahol mi is élünk. Egy új világ kezdődött, egy olyan új világ, mely megváltoztatta a korábbi időszakot, lezárt egy hosszú kort és elindított valami mást, de senki nem tudta, hogy milyen lesz a jövője ennek az új világnak.” - mondta a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese, történész.

Egy olyan időszaka ez a magyar történelemnek, amely meghatározta a teljes XX. századot, de bátran mondható, hogy zsigereinkben hordozzuk a mai napig is.

A Trianon Centenáriumi Emlékbizottság a következő csaknem két esztendőben tudományos emlékülések, konferenciák, kiállítások megrendezését, a centenáriumhoz kapcsolódó könyvek és reprint kiadványok megjelentetését, középiskolásoknak szóló versenyek szervezését, valamint a pedagógusok továbbképzését is tervezi.

Az emlékbizottság történészekből, levéltárosokból, múzeológosokból, műemlékvédelmi szakértőkből áll, kiegészülve országos kutatóintézetek, szakmai műhelyek vezetőivel és a korszakot kutató történészekkel.

Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke megnyitó beszédében felelevenítette, hogy 1919. február 3-án a Megyeházán gróf Károlyi József főispán előterjesztését tárgyalta meg és fogadta el Fejér Megye Törvényhatósági Bizottsága. Ebben olvasható, hogy „Fejér Vármegye közönsége a Törvényhatósági Bizottság útján múltjához híven, elszánva a jelenben és bízva a jövőben Berinkey Dénes kormányával szemben mélységes bizalmatlansággal viselkedik és erről úgy a kormányt, mint a törvényhatóságokat értesíti.” A határozatot teljes egyetértésben fogadta el az akkori megyegyűlés.

Mint mondta az esemény tiszteletére 1930-ban állítottak emléktáblát, amit az ’50-es években eltávolított az akkori hatalom és csak 2007-ben helyezte vissza ismét méltó helyére azt a Fejér Megyei Közgyűlés.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy az akkori történések és események mögött emberi sorsok húzódnak. Ezek az emberek itt éltek, azon a helyen ahol mi is, ők is tették mindennapokban a dolgukat, akárcsak mi, azonban olyan történések jöttek, amire addig nem gondolt senki. Az akkor élt emberek, családok a mindennapokban biztosan nem álmodtak maguknak olyan jövőt, amit meg kellett élniük. Mementóként idézte Velinszky Lászlót aki az alábbiakat mondta az őszirózsás forradalom után: „Szűcs Jenő alispánt dobják ki a Vármegye házáról, Dr. Szűcs Gedeon főűgyészt Prohászka püspökkel együtt akasszák fel, Károlyi József és Széchenyi Viktor grófokat le kell tartóztatni, a Vármegye házát, azt a régi bagolyvárat pedig fel kell robbantani.” Szerencsére ilyen nem történt, de ebben a mondatban a minden benne van, hogy miért is fontos nekünk emlékeznünk és tanulságokat levonni és ennek megfelelően alakítani a saját sorsunkat - mondta Fehérvár polgármestere.

Tárgyi emlékeket és dokumentumokat is gyűjtenek

A Trianon Centenáriumi Emlékbizottság a százéves évforduló apropóján felhívással fordul Székesfehérvár és Fejér megye lakosságához. Kérik azon magánszemélyeket, gyűjtőket, akik birtokában található olyan magánirat, tárgyi eszköz, amely a száz évvel ezelőtti eseményekhez kapcsolódik, hogy juttassák el azokat a Szent István Király Múzeum, vagy a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára részére. Az első világháborúhoz, az őszirózsás forradalomhoz, a Tanácsköztársasághoz, illetve a trianoni békediktátumhoz és következményeihez kapcsolódó naplókat, visszaemlékezéseket, fényképeket, levelezést, plakátokat, hirdetményeket, igazolványokat, brosúrákat, könyveket, sajtóanyagokat, pénzeket, szórólapokat, vagy bármely egyéb, a korszakhoz köthető írott forrást 2019 őszén a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának Szent István téri kiállítótermében egy kamarakiállításon mutatják be majd digitalizálás után az eredeti példányt a felajánlónak természetesen visszaadják. A tárgyakkal kapcsolatban a Szent István Király Múzeumban Bányai Balázs történészt, a különböző dokumentumokkal pedig a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában Gulyás Anita főlevéltárost lehet keresni.
Elérhetőségek:
Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2-3. Telefon: 22/313-052. E-mail: gulyas.anita@mnl.gov.hu
Szent István Király Múzeum 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. Telefon: 22/315 583. E-mail: banyai.balazs@szikm.hu

Keresés

Választás 2019

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár