MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0046 sz. projekt

Fejér Megyei Önkormányzat által Kápolnásnyéken építendő kerékpárút
 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2007-2013-as támogatási időszakban eddig fel nem használt támogatási maradványok terhére, a Közlekedési Operatív Program keretében a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. projektkiírásra Kápolnásnyéken építendő kerékpárút finanszírozhatósága céljából. Ennek érdekében az adott 2B útvonalszakasz esetében a terveket készíttető Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács átadta a tervdokumentációkat a Fejér Megyei Önkormányzat részére további felhasználásra.
 
 
A megvalósítandó kerékpárút hivatásforgalmi célokat szolgál, egyúttal a közelében húzódó 1, 2, 3 számjegyű közlekedési utak tehermentesítését, valamint a meglévő balesetveszély csökkentését, megszüntetését is biztosítja. 
A 2B nyomvonal kiválasztásánál és tervezésénél fontos szempont volt, hogy a Velencei-tó körül már megépített kerékpár-útvonalakhoz is kapcsolódva a környező települések közti minél könnyebb és gyorsabb közlekedési lehetőséget biztosítson a munkába járáshoz, valamint a helyi termékek minél egyszerűbb piacra juttatásához. További feladatot jelentett a későbbiekben megvalósítandó kerékpárutak kiindulópontjának biztosítása is.
 
 
Az így megvalósítandó kápolnásnyéki 2B szakasz műszaki-gazdasági ismérvei az alábbiak:
 
Kápolnásnyék belterületi határától húzódik a Deák Ferenc utcán, majd a Vörösmarty utca északi részén keresztül. A meglévő utcák használata mellett új kerékpárút kiépítése is megvalósul. Hossza: 940 méter. Az útvonal északi végpontjához kapcsolódhat a majdan megvalósítandó Nadap, illetve Pázmánd-Lovasberény-Bicske irányában húzódó kerékpárút. 
A projekt pályázaton elnyert teljes összege 152,3 millió Forint. 
 
A tervezett nyomvonal a 2A szakaszhoz kapcsolódik, amely Kápolnásnyéken keresztül húzódik a velencei hajóállomásig, illetve csatlakozik a Velencei-tó déli partján 2013-14-ben megvalósult kerékpárúthoz. Ezen szakasz hossza: 1440 méter.
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum