MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

A szabadságharc hőseire emlékeztek Sukorón
2022.09.29. 16:04

A Pákozd-Sukorói csata 174. évfordulóján, a Sukorói református templomban emlékeztek a csata előestéjén itt megtartott haditanácsra és a szabadságharc hőseire. A hagyományos megemlékezésen Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. 
A Pákozd-Sukorói csata előestéjén, 1848. szeptember 28-án a sukorói református templomban ült össze a haditanács. Arról a sorsdöntő kérdésről kellett dönteniük, hogy a 15 ezer fős, többnyire rosszul kiképzett és felfegyverzett hadseregük felvegye-e a harcot Jellasics háromszoros túlerőben lévő seregével. Noha Móga János altábornagy először nem kívánt csatába bocsátkozni, a sukorói református templomban tartott haditanácson gróf Batthyány Lajos meggyőzte arról, hogy a honvédseregnek igenis adott esetben harcolnia kell. A tanácskozás végén Móga visszakötötte kardját és vezényletével másnap a honvédség megverte Jellasics csapatait.


Évről-évre megemlékeznek a haditanács helyszínén, a Sukorói református templomban Magyarország újkori történetének eme meghatározó eseményéről, nemzeti identitásunk egyik alapkövéről. Ebben az esztendőben Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet a jeles évforduló alkalmából.


Mint azt a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a győzelemmel elsősorban erkölcsi és morális diadalt aratott a sebtében toborzott, kiképzésben alig részesült új nemzeti honvédsereg, amely hősiességével, határozottságával megmentette a fővárost és a forradalmat, és ma is erre az elszántságra van szükség. „Ha van valamikor szükség arra, hogy konzekvensen hirdessük értékeinket, hogy őszintén erősítsük a nemzeti összetartozásba való hitünket, hogy visszatérjünk a kereszténység tanításaihoz, keresztény hitünkhöz akkor az most van. Most van annak az ideje, hogy elérjünk azokhoz, akiket fontosnak tartunk magunk mellett. Hogy tudjuk a másikról, hogy hozzánk, hogy közénk tartozik; hogy a közös nyelv, a közös kultúra, a közös gondolat ereje együvé kovácsolja a nemzetet. Nekünk a múltban a jövő kiemelten fontos. Ezért védjük és állunk ki értékeink, szabadságunk és jogaink mellett, mint tették egykoron hős honvédeink” – emelte ki Dr. Molnár Krisztián, aki hozzátette: „Ezen a jeles napon, mely Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve köszönet illeti azokat a honvédeket, kik életüket áldozták a hazáért. De nagy köszönettel tartozunk a jelenkor honvédeinek is. Ma ők biztosítják hazánk békéjét és biztonságát olyan kihívásokkal szemben, mint határaink védelme a migrációval vagy a szomszédban dúló háborúval szemben. Büszkék vagyunk a magyar katonák helytállására bárhol szolgáljanak is, mert nemcsak a háború megvívása nehéz, hanem a béke megteremtése és megőrzése is.”


A megemlékezésen a Honvéd Férfikar adott műsort.


A résztvevők végül az emlékezés virágaival tisztelegtek az egykori hősök emléke előtt.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP