Ugrás a tartalomhoz

Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 AdatElérési útvonalFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeihttps://fejer.hu/elerhetosegekA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataihttps://www.fejer.hu/szervezeti-felepitesA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)https://fejer.hu/hivatali-telefonkonyvA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendhttps://fejer.hu/ugyfelfogadas-rendjeA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségehttps://fejer.hu/kozgyules-tagjai-1A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiNem relevánsA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékehttps://fejer.hu/gazdalkodo-szervezetekA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiNem relevánsA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyehttps://fejer.hu/koltsegvetesi-szervekA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveNem relevánsA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

https://fejer.hu/felettes-felugyeleti-torvenyessegi-ellenorzest-gyakorlo-szervA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 AdatElérési útvonalFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

https://fejer.hu/a-szervre-vonatkozo-alapveto-jogszabalyok

https://or.njt.hu/eli/v01/726984/r/2022/16 

A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenNem relevánsA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladataihttps://www.fejer.hu/ii-3-onkent-vallalt-feladatokNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

https://fejer.hu/e-onkormanyzat

https://fejer.hu/media/84/65/62/ac3f041705.pdf

 

A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

https://www.fejer.hu/ii-5-kozszolgaltatasok

 

A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
https://www.fejer.hu/adatbazisok-nyilvantartasokA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékehttps://www.fejer.hu/kiadvanyokNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

https://or.njt.hu/eli/v01/726984/r/2022/16

https://fejer.hu/2024-kozgyulesi-hatarozatok

https://fejer.hu/2023-kozgyulesi-hatarozatok

https://archiv.fejer.hu/2022-3

https://fejer.hu/2023-evi-kozgyulesi-jegyzokonyvek

https://archiv.fejer.hu/2022-4

https://fejer.hu/kozgyulesi-szavazasi-eredmenyek-2024

https://fejer.hu/kozgyulesi-szavazasi-eredmenyek-2023

 

A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://fejer.hu/2024-evi-eloterjesztesek

https://fejer.hu/2023-februar-9-i-kozgyules

https://archiv.fejer.hu/2022

 

Törvény eltérő rendelkezés hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://fejer.hu/a-fejer-varmegyei-onkormanyzati-hivatal-hirdetmenyei

https://fejer.hu/hirek

FolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásával
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://fejer.hu/hirek/fejer-termek-2024-februar-29-ig-varjak-a-palyazatokat-117

https://fejer.hu/palyazatok-szemelyi

https://fejer.hu/hirek/palyazati-felhivas-civil-szervezetek-reszere-101

FolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaihttps://www.fejer.hu/ii-12-vizsgalatok-ellenorzesekA vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy nevehttps://fejer.hu/kozerdeku-adatok-igenyleseNegyedéventeAz előző állapot törlendő
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNem relevánsNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataihttps://www.fejer.hu/ii-15-kozerdeku-adatokra-vonatkozo-statisztikai-adatszolgaltatas-azok-hasznositasa-szerzodesi-feltetelekNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNem relevánsNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekNem relevánsA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaNem relevánsA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelNem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataNem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenNem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásNem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseNem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
24A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövegeNem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

Nem relevánsA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

 AdatElérési útvonalFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

https://fejer.hu/koltsegvetes

https://fejer.hu/2022-evi-beszamolo

https://fejer.hu/2021-evi-beszamolo

https://fejer.hu/2020-evi-beszamolo

https://fejer.hu/2019-evi-beszamolo

https://fejer.hu/2018-evi-beszamolo

https://fejer.hu/2017-evi-beszamolo

https://fejer.hu/2016-evi-beszamolo

 

A változásokat követően azonnalA közzétételt követően 10 évig
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

https://fejer.hu/2023-evi-foglalkoztatotti-adatok

https://archiv.fejer.hu/foglalkoztatottak-letszamara-es-szemelyi-juttatasaira-vonatkozo-osszesitett-adatok

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

https://www.fejer.hu/iii-3-tamogatasok

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig

 

4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

https://www.fejer.hu/szerzodesek

 

NegyedéventeA közzétételt követő 5 évig
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Nem keletkezett releváns adatNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekNem keletkezett releváns adatNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

https://fejer.hu/top-1-2-1-16-fe1-2020-00010-kincsestaj-kerekparut-fejlesztese-moron

https://fejer.hu/unios-projektek-2021-2027

https://www.fejer.hu/eu-forrasokbol-megvalosulo-projektek

NegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

https://www.fejer.hu/iii-8-1-kozbeszerzesi-tervek

https://www.fejer.hu/iii-8-2-osszegzes-az-ajanlatok-elbiralasarol-megkotott-szerzodesekrol

NegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával