Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Átadták a móri Megyenapon a Díszpolgári kitüntető címeket és díjakat
2017.04.29. 11:19

Idén a 19. Móri Szent György-heti vígasságok keretében rendezett Megyenapi ünnepséget a Fejér Megyei Önkormányzat szombaton délelőtt, Móron. A Megyenap alkalmából a megyében kimagasló munkát végző polgárait díszpolgári kitüntető címmel és díjakkal ismerte el a Fejér Megyei Közgyűlés. A rangos megyei elismeréseket dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke adta át.  A Fejér Megyei Önkormányzat a „Hagyomány-Érték-Minőség” jegyében rendez Megyenapi ünnepséget évek óta. Az ünnepség fénypontjaként az önkormányzat által alapított Díszpolgári kitüntető címek és díjak átadására 2017-ben Móron, az Ezerjó hazájában gyűltek össze közös ünneplésre a Megyenap meghívott vendégeivel, díjazottjaival az elnökségben helyet foglaló házigazda önkormányzatok vezetői.
Az ünnepség kezdetén, a Himnusz közös eléneklése után Fenyves Péter, Mór polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és a Megyenap vendégeit, majd a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián mondott ünnepi beszédet.
A közgyűlés elnöke megyenapi ünnepi beszédében Fejér megye természeti és gazdasági adottságainak méltatatása után a Megyenap jelentőségét hangsúlyozva azt mondta: „Megyenapjaink kimondott célja az, hogy ezen alkalmakkor Fejér olyan tájaira, településeire irányítsa rá a másutt élők figyelmét, amelyek megtett útjuk, feltárt kincseik, lehetőségeik kiaknázása révén például szolgálhatnak a jövőépítésben. Megyénknek számos olyan része van, ahol az elmúlt évek fejlesztései akár a gazdaság versenyképessége, akár az életminőség terén óriási pozitív változásokat hoztak, Megyenapunk igyekszik hát ezeket is a lehető legjobban érzékeltetni. Mór természetesen szintén egy ilyen térség központi települése, amely maga is hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt időkben.”- tette hozzá Dr. Molnár Krisztián.
Az elnök kiemelte megyénk sokszínűségét és különlegességét népszerűsítő Hungarikum játékparkját és Fejér kézműveseinek bemutatkozó, terméknépszerűsítő, kapcsolaterősítő támogatott programjaként a Megyekorzó rendezvényét. „Adott tehát a dicsőséges, történelmi múlt, adott az erőt és potenciált mutató jelen, megszerezhetők az előrelépéshez szükséges források, és itt vannak azok – megyénk lakosai -, akikben ott a tehetség, a készség, a lehetőség arra, hogy Fejér még virágzóbb, gazdagabb, lakói még elégedettebbek legyenek!”- fogalmazott Dr. Molnár Krisztián.
A folytatásban Törő Gábor, Mór országgyűlési képviselője, a Fejér Megyei közgyűlés korábbi elnöke beszédédében elmondta, hogy büszke arra, hogy szülővárosa adhat otthont a Megyenapnak, Fejér megye ünnepének. Örömmel üdvözökte a Fejér megyében jövőben megvalósuló nagy arányú fejlesztéseket.
A Megyenap alkalmából Fejér Megye Közgyűlése a megyében kimagasló munkát végző, elévülhetetlen érdemeket szerzett polgárai számára az önkormányzat által alapított elismeréseket adományozott. A díjazottaknak Dr. Molnár Krisztián adta át az elismeréseket.
Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címben részesült Fejér megye és azon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságának fejlődéséért végzett fáradhatatlan közéleti munkája elismeréseként Balsay István.
 
Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címben részesült a Fejér megyében élők érdekében végzett áldozatos lelkipásztori munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként. Bogárdi Szabó István, református püspök.
 
 
Dr. Berzsenyi Zoltán Díjban részesült
Dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója a Fejér megyei egészségügyi ellátás szervezésében vállalt kiemelkedő, áldozatos vezetői munkája elismeréseként.
Dr. Mikola József, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főorvosa az egészséges életmód népszerűsítéséért, a magyar egészségügyben a gyógyítás és megelőzés területein végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként.
 
Fekete János Díjban részesült:
Unger József, Fejér megye lakossága szolgálatában az informatika területén végzett fáradhatatlan közszolgálati munkássága elismeréseként.
 
Hollósiné Heidinger Rozália, két évtizedes, példamutató közszolgálati munkája elismeréseként.
 
Gróf Klebelsberg Kuno Díjban részesült
Bányai György, az oktatás területén a tanulók nevelésében hosszú ideje kimagasló szakmai és vezetői munkája elismeréseként.
 
Dr. Vizi László Tamás, a felsőoktatás területén a hallgatók oktatásában vállalt kimagasló oktatói, oktatásszervezői és vezetői munkája elismeréseként.
 
Marosi Arnold díjban részesült:
Jávor Géza, a Magyar Óceánátrepülési Emlékbizottság szervezőjeként az óceán átrepülésének évfordulójára épült helytörténeti emlékhely kialakításáért végzett példaértékű önkéntes munkájáért.
Salgói János, a helytörténeti értékek, emlékek megőrzéséért végzett áldozatos tevékenységéért.
 
Németh László Díjban részesült
Bokros Ilona, Fejér megyében a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításában végzett kiemelkedő munkájáért.
 
Csonka Károlyné, a nevelés területén végzett több évtizedes, példamutató pedagógusi életműve és vezetői munkássága elismeréseként.
 
Dr. Paulikovics Elemér Díjban részesült
Kovács Sipeki Dávid, a betegszállítás területén végzett kiemelkedő munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Sárbogárdi Mentőállomás Kollektívájának, a Fejér megye lakossága érdekében a sürgősségi betegellátásban nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként. A díjat Tóth Raynald állomásvezető vette át.
 
Pápay Ágoston Díjban részesült
Mahlerné Köfner Anikó, az autizmussal élő gyermekek szakszerű közoktatási ellátása és családjaik segítése érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért.
 
Radics Ferenc (posztumusz) a rászorulók iránti elkötelezettséggel végzett szakmai munkája, közösségi szerepvállalása elismeréseként. A díjat özvegye, Radics Ferencné vette át.
 
Salamon Lajos Díjban részesült
Dr. Bárdos Zoltán, a Fejér megye lakosságának biztonsága, közrendje, köz- és vagyonbiztonsága, valamint a katasztrófa elhárítás érdekében kifejtett színvonalas munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként.
 
Ivanics Dénes, a katasztrófa elhárítás területén hosszú ideje végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként.
 
Széchenyi Viktor Díjban részesült
Erwin Schmuck, az ipar és kereskedelem területén elért kiemelkedő megyei fejlesztési tevékenysége elismeréseként. A díjazott távolétében a díjat Bálint Istvánné, Bicske alpolgármestere, megyei képviselő vette át.
 
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt., több évtizedes kiemelkedő cégalapítói és - vezetői munkája, innovatív szellemisége elismeréseként. A díjat Sziebler Péterné elnök-vezérigazgató vette át.
 
Terstyánszky Ödön Díjban részesült
Csepecz Ferenc, Fejér megye labdarúgó sportjának fejlődéséért, kimagasló sporttevékenységének elismeréseként.
 
Kassai Flórián, Fejér megye hírnevét öregbítő sporteredményei és kiemelkedő sporttevékenysége elismeréseként.
 
Vörösmarty Mihály Díjban részesült
Juhász Zsófia, Fejér megye kulturális öröksége és néphagyományai megőrzése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája, példamutató közösségteremtő tevékenysége elismeréseként. A díjat munkaköri elfoglaltsága miatt Balog Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke vette át.
 
A Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör, Fejér megye kulturális életében két évtizedes értékteremtő kulturális tevékenysége elismeréseként. A díjat dr. Tóth Andrea, az egyesület elnöke vette át.
 
Wekerle Sándor Díjban részesült
Blaumann Helga, a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásáért és a nemzetiségi jogok védelméért végzett két évtizedes munkája elismeréseként.
 
Borbély Tiborné, a horvát nemzetiségi kultúra hagyományainak megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan munkássága elismeréseként.
 
Az ünnepi műsorban „a Móri Néptáncbarátok Egyesülete Forgatós Táncegyüttes felnőtt csoportja Tyukodi táncokat, az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület felnőtt tánccsoportja Dél-magyarországi keringő polka formációt adtak elő.
 
A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Százszorszép éneklő csoportja Dunántúli népdalokból álló dalcsokorral mutatkozott be a hallgatóságnak. Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.
 
Megyenapi szabadtéri programokkal is várták a Móriakat. A Fejér Megyei Önkormányzat a Fejér Megyei Értéktár Bizottsággal közösen folytatja aktív megyei értékgyűjtő és népszerűsítő tevékenységét. Az eredményes munkának köszönhetően az értékekkel folyamatosan bővülő értéktár mára 31 értéket számlál. Ehhez kapcsolódóan 9 órától a Kastélyparkban a Hungarikum Kincsesláda interaktív játékparkja várta az érdeklődőket ügyességi, logikai, kirakós, dobálós, memóriafejlesztő játékaival. A Kincsesláda játékai a Hungarikumok Gyűjteményében és a Fejér Megyei Értéktárban szereplő Hungarikumokat ismertetik meg a játékosokkal. A játékot játékmesterek, a Pusztaszabolcsi Értékőrök segítették a helyszínen.
 
11 órakor a Kapucinus téren kezdődött a hagyományos Megyekorzó: Fejér Termék és Kézműves Vásár, melyet 2011-ben a Fejér Megyei Önkormányzat indított el a helyi termékek és értékek népszerűsítése céljából. A Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Fejér Megyei Kormányhivatal és az Echo Innovációs Műhely sikerrel pályáztak a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 számú „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” elnevezésű projektre. A projekt keretében került sor az első Megyekorzóra 2017. április 29-én, a Megyenapon, Móron. A program fő célja a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, melynek keretei között folytatódik a 2011-ben útjára indított nagy sikerű Fejér Termék Program. A 4 éves projekt keretében 8 Megyekorzó rendezvény kerül megszervezésre, melyek célja a helyi kézműves termékek, kis- és középvállalkozások, manufaktúrák népszerűsítése és támogatása.
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár