MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Búcsúzunk Paál Hubától
2021.10.25. 18:07

2021. október 14-én, 79 éves korában hunyt el Paál Huba, a Fejér Megyei Közgyűlés első elnöke. Hétfőn délután családja, barátai, tisztelői kísérték utolsó útjára a pusztaszabolcsi temetőben, a Fejér Megyei Közgyűlés egykori elnökét, kutatót, a Magyar Tudományos Akadémia tagját. Paál Huba a rendszerváltással létrejött Fejér Megyei Önkormányzat első elnöke volt 1990 és 1994 között. Elnöki tevékenységét az alapozás, a stabilitás és fejlesztés jellemezte. Nem szakadt meg kapcsolata a megyei önkormányzattal ezután sem: két további cikluson keresztül tagja volt a megyei közgyűlésnek. 
 
 
Paál Huba 1942. május 14-én született Lajosmizsén, ahonnan 1955-ben költözött Pusztaszabolcsra. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 1966-ban szerzett szakbiológusi és középiskolai tanári diplomát. A diploma megszerzése után a kutatópályát választotta hivatásul, és elsősorban a mezőgazdasággal kapcsolatos biológiai kutatások területén tevékenykedett. Kutatóként az ország több jelentős kutatóintézetében dolgozott. Az 1980-as évek közepétől a Magyar Tudományos Akadémia központjának tanácsosa, majd főtanácsosa volt, ahol tudományszervezési és -irányítási feladatokat látott el. Az 1995-ben újjászervezett és az Akadémia által működtetett egyetemi kutatócsoporti hálózat intézményének igazgató teendőit látta el több mint 10 éven keresztül. Innen vonult nyugdíjba 2006-ban.
Az 1990-ben lezajlott önkormányzati választások során a Pusztaszabolcsi Önkormányzat képviselőtestületének tagja lett, majd ugyanezen év decemberében Fejér Megye Közgyűlésének elnökévé választották, mely tisztséget 1994-ig töltötte be. Az elnöki 4 éves ciklusának letelte után sem szakadt meg kapcsolata a megyei önkormányzattal: két további cikluson keresztül tagja volt a megyei közgyűlésnek. Frakcióvezetőként, képviselőként, bizottsági elnökként, illetve bizottsági alelnökként tevékeny szerepet vállalt a közgyűlés munkájában. Emellett aktívan részt vett lakóhelyén a Pusztaszabolcsi Önkormányzat képviselőtestületének munkájában is. A helyi közösségekért folytatott több évtizedes tevékenysége elismeréseként Paál Huba Pusztaszabolcs Díszpolgára elismerésben részesült 2021-ben.
 
 
Hétfőn délután családja, barátai, tisztelői kísérték utolsó útjára a pusztaszabolcsi temetőben.
 
 
Paál Hubát a Fejér Megyei Önkormányzat és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP