MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Elindult a Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 társadalmi egyeztetése
2021.09.01. 16:01

A Fejér Megyei Közgyűlés „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról” szóló 100/2020. (IX. 24.) határozatában döntött területfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról.Ennek megfelelően elkészültek és a  Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 45/2021. (III. 31.), és 46/2021. (III. 31.) önkormányzati határozataival elfogadásra kerültek az alábbi tervdokumentumok:

1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030

2."Szent István Fejlesztési Program" Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027

Ezt követően a tervezési munka a Fejér Megye Integrált Területi Program (FMITP) 2021-2027 előzetes változatának kidolgozásával folytatódott, a Pénzügyminisztérium által megküldött és többször pontosított, kiegészített Útmutató alapján. Az FMITP a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében Fejér megyének biztosított források felhasználásának területfejlesztési dokumentuma (a 2014-2020-as támogatási időszakban követett gyakorlatnak megfelelően). Az előzetes FMITP dokumentumot az Irányító Hatóság minőségbiztosítás keretében megvizsgálta és észrevételei beépültek az egyeztetési változatba, melyet a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 159/2021. (VIII. 30.), önkormányzati határozatával fogadott el. A társadalmasítás után fogadhatja el a megyei közgyűlés az észrevételekkel kiegészített előzetes változatot, amely előfeltétele a TOP Plusz pályázati felhívásai Fejér megyei területspecifikus mellékletei (TSM) megjelentetésének.

A dokumentum  itt  érhető el.

A véleményezés határideje 2021. szeptember 11.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a véleményezési határidő után beérkezett javaslatokat, észrevételeket - a feszes ütemterv tarthatósága érdekében - nem áll módunkban figyelembe venni.

A véleményeket, észrevételeket a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre vagy postai úton levélben (Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kérjük megküldeni.

Nem természetes személy véleményező, javaslattevő esetén kérjük az alábbi adatok megadásával megjelölni, hogy mely szervezetet képviseli:

            Javaslattevő, véleményező szervezet neve:

            Nyilvántartási száma:

            Székhelye:

            Képviseletre jogosult személy neve, elérhetősége:

Amennyiben nem a képviseletre jogosult nyújtja be, úgy meghatalmazás csatolása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy véleményének, javaslatának beküldésével egyúttal a megadott személyes adatainak kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulásának tekintjük. 

Közreműködő segítségét előre is köszönjük!

 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP