MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Elindult „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 és „Fejér Megye
Területfejlesztési Program 2021-2027” tervdokumentumok területi

hatásvizsgálatának társadalmi egyeztetése
2021.01.20. 13:44

A Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030. és a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” című dokumentumok vitaanyagának 45 napos társadalmi egyeztetése 2021. január 6-án indult. Legkésőbb 2021. február 19-ig várják a javaslatokat, észrevételeket. A Koncepcióhoz és Programhoz külön-külön a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)hatásvizsgálatot kell készíteni.
 
Fentiek alapján készült el mind a Koncepció, mind a Program területi hatásvizsgálata, melyek környezeti értékelése a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet,társadalmi-gazdasági hatásvizsgálati része a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint készült. A dokumentumok célja a 2021-2030-as időszakra tervezett Területfejlesztési Koncepció és a 2021-2027 időszakra tervezett Területfejlesztési Program várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak feltárása.
 
A vélemények és az észrevételek megadására a véleménykérés kézhezvétele vagy nyilvánosságra hozatala időpontjától számítva legalább 30 napos határidőt kell biztosítani.
 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 21/2021. (I.19.) és 22/2021. (I.19.) határozataival döntés született a „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 - Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” és a Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési dokumentumainak társadalmi egyeztetésre bocsátásáról. Az egyeztetési dokumentumok a https://www.fejer.hu/teruletfejlesztes-2021-2027 linken érhetőek el.
 
Kérem, hogy amennyiben az elkészült dokumentációkat érintően észrevétellel, javaslattal, véleménnyel szeretne élni, azt legkésőbb 2021. február 19-ig szíveskedjen megküldeni, a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre vagy postai úton levélben (Dr. Molnár Krisztián elnöknek címezve, Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. címre) vagy az ide kattintva elérhető kérdőív kitöltésével és elküldésével.
 
Nem természetes személy véleményező, javaslattevő esetén kérjük az alábbi adatok megadásával megjelölni, hogy mely szervezetet képviseli:
 
Javaslattevő, véleményező szervezet neve:
Nyilvántartási száma:
Székhelye:
Képviseletre jogosult személy neve, elérhetősége:
 
Amennyiben nem a képviseletre jogosult nyújtja be, úgy meghatalmazás csatolása szükséges.
 
Tájékoztatjuk, hogy véleményének, javaslatának beküldésével egyúttal a megadott személyes adatainak kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulásának tekintjük.
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP