MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Elismerő oklevéllel köszöntötte a közgyűlés elnöke Deresné Tanárki Máriát
2020.06.29. 12:47

Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területvédelmi Szakszolgálat igazgatója negyvenöt éves szolgálata után nyugdíjba vonul. A szakembert és intézményvezetőt ez alkalomból és a sokéves közös munka elismeréseként Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte hétfőn délelőtt az intézmény Tüzér utcai épületében, Székesfehérváron. 
„Egy nagyon értékes szakembertől búcsúzik most részben a rendszer, hiszen ezután is számíthatnak rá Fejér megye ellátottjai, gondozottjai. Marikával tizenhat éve dolgozom együtt, különböző minőségben és bár 2012. január elsején megszűnt a Fejér Megyei Önkormányzattal a fenntartói jogviszony, az intézmény rendszeres segítője maradt az Önkormányzatnak, a karácsony megszervezésében is minden évben számíthatunk rájuk.”- mondta bevezetőjében a közgyűlés elnöke.
 
„Marika nem véletlenül rendelkezik számos állami, egyházi és önkormányzati elismeréssel. A Fejér Megyei Önkormányzat 2016 - ban a szociális területen dolgozók munkáját elismerő legrangosabb, a Pápay Ágoston díjban részesítette őt. Számomra ő a nagybetűs intézményvezető, csupa nagybetűvel, akire mindenki felnézhet, mind fenntartói, mind kollegiális szinten. Marikában egyszemélyben összpontosul a szigorú vezetői és a szerető, gondoskodó pótanya jellem. Ezekre a jellemvonásokra a rábízott szoruló gyermekeknek még nagyobb szüksége van az egészséges testi-lelki fejlődésükhöz. Az intézmény a mai napig több, mint 800 gyermekről gondoskodik.”- méltatta az intézményvezetőt Dr. Molnár Krisztián.
A köszöntő után Dr. Molnár Krisztián a Fejér megyei gyermekvédelem területén, a rábízott gyermekek gondozása, nevelése terén kiemelkedő elhivatottsággal végzett, több évtizedes szakmai és vezetői munkássága, példamutató emberi magatartása elismeréseként Deresné Tanárki Máriát elnöki elismerésben és Millenniumi emlékéremben részesítette.
 
Deresné Tanárki Mária meghatottsággal köszönte meg a közgyűlés elnökének a figyelmességét és a munkával töltött közös éveket. „Köszönöm szépen a szép szavakat, a figyelmességet, amit kaptam, nem csak ma, hanem ez alatt a több, mint tizenhat esztendő alatt. Nagyon jól éreztem magam ebben a feladatban, most is jól érzem magam és ez annak köszönhető, hogy azt gondolom azt tehettem, amire engem az Úr küldött erre a világra, hogy életem során mindig gyerekekkel foglalkozhattam. Negyvenöt év munka után megyek most nyugdíjba, de szakember maradok. Szolgálom tovább ezután is ezt a szűkebb hazát, Fejér megyét, meg a tágabbat is, ezt a kis országot, mert azt gondolom sokáig lesz még szükség erre a tevékenységre, erre a küldetésre, amit mi a munkatársaimmal végzünk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy akár fenntartóként, akár azt követően, egy kicsit távolabbról is mindig érezhettük a támogatását a megyei önkormányzatnak, és valóban azt a jó emberi és kollegiális kapcsolatot, amiben nekem részem lehetett, akár egy közös program lebonyolításával. Én nagyon sok szép emléket viszek magammal, és nagyon sok szeretettel gondolok az együtt töltött évekre.” – búcsúzott az intézményvezető.
 
Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatójának hivatását is a szolidaritás, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés jellemzi. Hosszú ideig Zámolyon tanított magyart, éneket, volt osztályfőnök is. A megyei ifjúsági otthonba 1989-ben került. Akkoriban sokat járt gyalog a téglagyárba és a vágóhídra, mert ez a két cég volt nyitott a szakképzetlen, kevésbé motiválható fiatalok foglalkoztatására. Ez az időszak életének emberpróbáló időszaka volt. Az otthon bezárása után visszatért tanítói hivatásához, a Felsővárosi iskolába ismét osztályfőnök lett. Amikor megalakult az új gyámhivatal, megpályázott egy gyermekvédelmi referensi állást. 1994 óta dolgozik a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban. Fáradhatatlanul törekedett az otthonok közötti szoros együttműködés kialakítására, melynek köszönhetően elfogadják a fenntartó által megfogalmazott feltételeket, közösen érik el a célokat. Példaértékű az általa kiépített nevelőszülői hálózat, melynek köszönhetően a Fejér megyében állami gondozásban élő gyermekek több mint hatvan százaléka nevelőszülőknél él. Munkáját az összefogás, a cselekvés jellemezte a gyermekek védelme, emberi méltóságuk, a hátrányos helyzetű családok és társadalmi csoportok érdekében.
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP