MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés elnökének határozatait/rendeleteit megalapozó
ELŐTERJESZTÉSEK
 
 
 
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Ökormányzati Hivatal veszélyhelyzetben alkalmazandó ügyfélfogadási rendjére
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosításának jóváhagyására
Javaslat a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlására
A Fejér Megyei Közgyűlés 2020. I. félévi üléstervéről szóló 254/2019. (XII.12.) önkormányzati határozat módosítása
A Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlása
A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázat
HUNG-2020 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázat benyújtása
Fejér megye területrendezési tervéről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
A Fejér Megyei Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának és Fejlesztési Tervének elfogadása 
Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, a társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása és egyes ezzel összefüggő döntések meghozatala 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 
Tájékoztató a közgyűlés 2020. március 11-i ülését követő fontosabb eseményekről és az önkormányzati feladatellátásról a járványügyi helyzetre figyelemmel 
Ecsődi László képviselő úr kérdés feltevésére válasz, valamint a közgyűlés 51/2020. (II.27.) határozatának módosítására vonatkozó indítvány 
A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszünei nappá nyilvánításáról szóló rendelet elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP