MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

FELHÍVÁS
 
Fejér Megye Díszpolgára Kitüntető Cím odaítélésére
 
A Fejér Megyei Közgyűlés 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a
 
Fejér Megye Díszpolgára Kitüntető Cím
 
adományozásának rendjéről.
 
A Rendelet alapján a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó, maradandó értéket teremtő munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki, és példamutató emberi magatartással hozzájárult a megye jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.
 
A díszpolgári cím adományozására az ajánlott személy tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:
• a megye országgyűlési képviselői,
• a Fejér Megyei Kormánymegbízott,
• történelmi egyházak képviselői,
• a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,
• a megyei közgyűlés tagjai,
• a megyei jegyző,
• megye települési önkormányzatai,
• a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.
 
A díszpolgári cím adományozására javaslatot tenni a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltésével és a javasolt személy szakmai életútjának részletes bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.
 
A díszpolgári címre vonatkozó javaslatokat: 2022. január 31. napjáig lehet benyújtani.
 
A javaslatokat a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökéhez címezve a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.
Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.
 
Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.
 
A díjak átadására minden évben a Megyenapon kerül sor.
 
Dr. Kovács Zoltán s.k.
megyei jegyző
 

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum