Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

„Fejér Megye Védelméért” díjat alapított a Fejér Megyei Védelmi Bizottság
2017.11.22. 08:17

A „Fejér Megye Védelméért” emlékplakettet a testület először adta át, az arról szóló javas-latot az ülés elején fogadták el a tagok.Felkészülés a téli rendkívüli időjárási helyzetek kezelésére, és „Fejér Megye Védelméért” díj adományozása – ezek voltak a legkiemelkedőbb feladatai a Fejér Megyei Védelmi Bizottság őszi ülésének. Dr. Simon László kormánymegbízott, a védelmi bizottság elnöke, valamint a testület többi tagja november 20-án hétfőn a Megyeháza dísztermében hallgatta meg az aktuális be-számolókat.
Az ülés kezdetén dr. Simon László felkérte dr. Bárdos Zoltán mérnök tűzoltó alezredest a védel-mi bizottság titkárát a „Fejér Megye Védelméért” emlékplakett alapítására vonatkozó javaslat ismertetésére.
 
Az elismerést azok a természetes és jogi személyek, vagy szervezetek kaphatják meg, akik Fejér megye védelmi igazgatási feladatainak ellátásában, a megye lakosainak védelme érdekében, a védekezési feladatok megvalósításában, a megyei rendvédelmi feladatokban, a megye állam-polgárainak védelmi igazgatási felkészítésében a legkiemelkedőbben helyt álltak.
 
Az elismerést első alkalommal Kiss Jenő kapta meg, aki 2007-2017-között a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér megyei szakaszmérnöke volt. A szakember az elmúlt évtizedben a megyénkben bekövetkezett ár-és belvizek esetén magas szintű szakmai hozzáértésével támo-gatta a védelmi igazgatás szervezetét a szükséges döntések meghozatalában.
 
Védekezési helyzetekben határozottsága, következetessége, kiváló szakmai tudása, jó szervező-képessége és tapasztalata biztosította, hogy a védvonalakon szakszerű védekezés történjen.
 
A téli rendkívüli időjárási helyzetre felkészülés aktuális feladatairól Molnár István, a Magyar Közút NZrt. Fejér Megyei igazgatója és Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavé-delmi igazgatóság igazgatója tartott beszámolót.
 
Mindketten kiemelték, hogy szervezeteik felkészültek a téli időjárásból adódó kihívások kezelé-sére, de szükséges a közúton közlekedők együttműködése is ahhoz, hogy minél kevesebb eset-ben legyen szükség a mentőerők beavatkozására. Elhangzott, hogy szükséges a rendkívüli időjá-rási helyzetek kezelésében résztvevők közötti jó együttműködés és kommunikáció is, amely az elmúlt években példaértékűen működött már.
 
Molnár István és Magosi Lajos is felhívta a figyelmet a megelőzésre, ezen belül arra, hogy az úton lévőket elengedhetetlen megfelelő információkkal ellátni. Ezt mindkét szervezet kellő idő-ben és a szükséges tartalommal megteszi majd.
 
Fejér Megyei Védelmi Bizottság
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár