MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

FELHÍVÁS!- Elindult Fejér megye 2021-2027 időszakra vonatkozó tervdokumentumainak társadalmi egyeztetése
2021.01.06. 10:43

A Fejér Megyei Önkormányzat felhívást tett közzé a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program felülvizsgálata során elkészített egyeztetési változatok véleményezésére. A véleményezés benyújtásának határideje: 2021. február 19.A Fejér Megyei Közgyűlés „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról” szóló 100/2020. (IX. 24.) határozatában döntött területfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról.
 
A területfejlesztési dokumentumok tartalmi követelményeiről, egyeztetési eljárásáról, társadalmasításáról a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
Ennek megfelelően elkészültek az alábbi tervdokumentumok:
1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 egyeztetési anyaga (helyzetfeltárással együtt, előkészítő és javaslattevő fázis egyben)
2. Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – stratégiai és operatív programrész egyeztetési anyaga (előkészítő és javaslattevő fázis)
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 3/2021. (I.5.) határozatával döntés született a "Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója" című dokumentum, illetve a 4/2021. (I.5.) és az 5/2021. (I.5.) határozatokkal a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” című dokumentum vitaanyagának 45 napos társadalmi egyeztetésre bocsátásáról. A területfejlesztési dokumentumokat társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni az Országos Területfejlesztési és –rendezési Információs Rendszer (TeIR) felületén.
 
A dokumentumok a https://www.fejer.hu/teruletfejlesztes-2021-2027 linken érhetők el.
 
A véleményezés határideje mind a területfejlesztési koncepció, mind a területfejlesztési program esetében 2021. február 19.
 
A véleményeket, észrevételeket a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre kérjük megküldeni vagy postai úton levélben (Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) vagy az ide kattintva  elérhető kérdőív kitöltésével és elküldésével.
 

Nem természetes személy véleményező, javaslattevő esetén kérjük az alábbi adatok megadásával megjelölni, hogy mely szervezetet képviseli:

Javaslattevő, véleményező szervezet neve:
Nyilvántartási száma:
Székhelye:
Képviseletre jogosult személy neve, elérhetősége:
 
Amennyiben nem a képviseletre jogosult nyújtja be, úgy meghatalmazás csatolása szükséges.
 
Tájékoztatjuk, hogy véleményének, javaslatának beküldésével egyúttal a megadott személyes adatainak kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulásának tekintjük.
 
Közreműködő segítségét előre is köszönjük!
 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP