MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

 

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Fogadalmi szentmise - Védjük meg múltunk értékeit, hagyományainkat, magyarságunkat
2020.08.17. 09:00

A Szent Istváni-i országfelajánlás napján, augusztus 14-én, a Szent Imre templomban tartották a hagyományos fogadalmi ünnepet. A szertartás előtt a Püspöki Palotából körmenetben kísérték a Magyar Szent Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit. A járványügyi korlátozó intézkedéseket figyelembe véve és az előírásokat betartva a székváros fogadalmi szentmiséjét és az azt követő körmenetet idén csak szűkebb körben tudták megtartani, - a misén az egyházmegye papjai, a plébániák, az egyházi iskolák, valamint a város és a különböző intézmények, szervezetek küldöttei vettek részt, korlátozott számban - a modern kommunikációs eszközök segítségével azonban mindenki bekapcsolódhatott a közös imádságba.

Az ünnepi liturgiában a megyés püspök a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kérte az egész magyar népért.

Szentbeszédében kiemelte, hogy első, szent királyunk nem volt a hatalom megszállottja, hiszen értette: ez a hatalom szolgálat és nem uralkodás. Élete, melynek 63 évéből 38 évet királyként élt meg, súlyos döntésekben, a felelősség vállalásában, és fájdalmas tragédiákban telt, mégis végig egy úton járt, nem kereste a könnyebb utat, vállalta sorsát, teljesítette küldetését. Eszméit és elveit nem cserélte, nem állt idegen érdekek zsoldjába.

„Ez a király testi erőinek fogytán, szívében hordozva a sebeket gyermekei halála és a meg nem értettség miatt, élete végén, halála előtti napon országát Máriára, a Nagyboldogasszonyra bízta.

Ezzel a felajánlással megmentette a nemzetet, megőrizte az országot, az európai népek közösségének elismert és megbecsült tagjai sorába emelte a magyart.

Ez ad nekünk is reményt az új gondolatok világában, hogy ha meg tudunk maradni a szentistváni úton, megmaradunk magyarnak és kereszténynek, megmaradunk élőnek.” - hangsúlyozta szentbeszédében Spányi Antal, aki hozzátette:

„Hinnie kell az embernek abban, amit csinál. És ez a hit akkor hiteles és erősítő, ha nincs benne érdek, ha valóban szolgálat, ha az egészre van tekintettel és nem kis csoportok érdekeit szolgálja.”

„Erre a hitre nevelte családját, erre a hitre adott példát családjával együtt is. Erejét a nemzet szolgálatába állította és nem volt életében megalkuvás. Számára minden magyar az ő nagy családja volt. A mai napon ünnepelt királyunk ezt tanítja most nekünk. Kell, hogy tőle tanulva éljük akár hősként az életet, és mindennel, mindenkivel szemben büszkén védjük meg a múltunk értékeit, hagyományainkat és magyarságunkat.

Kell, hogy így, ebben a szellemben neveljük a fiatalságot.

Hogy legyen testben és lélekben erős, világosan lásson, és gondolkodásában a jóra és igazra hangolt és emelkedetten tiszta és nemes legyen.

Kell, hogy megóvjuk őket az értéket vesztő, divatosnak és modernek tűnő gondolatoktól, mellyel a halál kultúráját építhetik csak;

 

azt a kultúrát, melyben nincs élet és nincs öröm, nincs boldogság, csak kiégettség és rászedettség, pusztulás és örök halál. Ezt kell képviselnünk, hogy a száz esztendővel ezelőtt megcsonkított határainkat megőrizzük és a nemzetet lélekben egyesítve éljük meg az összetartozást, a felelősséget a másik magyarért, a keresztény kultúráért, a magyar családokért.” - zárta gondolatait Fehérvár püspöke.

 

A szentmisét követően körmenetben kísérték a magyar Szent Család ereklyéit a Nemzeti Emlékhelyre.

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP