MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 FELHÍVÁS

a Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme odaítélésére

A Fejér Megyei Közgyűlés 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme

adományozásának rendjéről.

 A Rendelet alapján a Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme (a továbbiakban: emlékérem) adományozható azoknak a megyében élő és dolgozó pedagógusoknak, akik a köznevelés és a felsőoktatás területén a gyermekek, tanulók, hallgatók közvetlen nevelésében és oktatásában hosszú ideje kimagasló, áldozatkész és önzetlen tevékenységet végeztek.

Az emlékérem adományozására az ajánlott személy tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek

·       a megye országgyűlési képviselői,
·       a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,
·       a megyében működő köznevelési és felsőoktatási intézmények vezetői,
·       az előző pontban meghatározott intézmények fenntartói.

A díj adományozására javaslatot tenni a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltésével és a javasolt személy szakmai életútjának részletes bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2022. január 31. napjáig lehet benyújtani.

A javaslatokat a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökéhez címezve a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Megyenapon kerül sor.

Dr. Kovács Zoltán s.k.

megyei jegyző

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum