MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Hagyomány-Érték-Minőség – Díszpolgári kitüntető címek, díjak, Megyekorzó és Hungarikum játékpark, koncertek a 2019. évi Megyenapon, Velencén
2019.09.21. 09:22

Ünnepi közgyűléssel kezdődött a Megyenap Velencén, a Velence Korzó dísztermében, ahol a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető címet: Dr. Mikó Péter, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöke és id. Ocskay Gábor, a hazai jégkorongsport ikonikus alakja vehette át Dr. Molnár Krisztiántól, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökétől. Délután a Megyekorzó legszebb standjait díjazták a Megyenapot szervező önkormányzatok vezetői.  
Az ünnepi közgyűlésen ünnepi beszédet mondtak az elnökségben helyet foglaló: Tessely Zoltán, miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője, a Megyenap házigazdái: Koszti András, Velence város polgármestere és Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.
 
A Megyenap díszvendégeként külön köszöntötték Albert Tibort, Tusnádfürdő polgármesterét és a küldöttségét.
Az ünnepi közgyűlés keretében Dr. Molnár Krisztián közgyűlési elnök és Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere magyarországi szerződés aláírásával is megerősítette a székelyföldi Tusnádfürdő Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat között 2019. június 21-én, Tusnádfürdőn köttetett, Magyarország kormánya által támogatott partner önkormányzati együttműködési megállapodást.
Mivel a román törvények tiltják a székely zászló használatát az önkormányzatoknál, közhivatalokban, ezért a megyei elnök egy képkeretbe foglalt, bizánci üvegmozaikokból kirakott művészeti alkotás formájában nyújtotta át azt át Albert Tibornak, aki pedig egy díszes agyagvázával és egy Székely tájat ábrázoló képpel ajándékozta meg a megyei vezetőt.
 
Az ünnepi műsorban a MusiColore énekegyüttes és az agárdi Gilice néptáncegyüttes működtek közre.
 
Az ünnepi közgyűlésen Dr. Molnár Krisztián adta át a legrangosabb, a „Fejér Megye Díszpolgára”kitüntető címet Dr. Mikó Péternek, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökének és id. Ocskay Gábornak, a hazai jégkorongsport ikonikus alakjának.
 
Dr. Mikó Péter jogász család sarjaként az ELTE Állami és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, melyet követően 1969-től 1971-ig a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje volt, 1972-től ügyvédként dolgozik.1984-ben a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja lett, 1987-ben a kamara tagsága megválasztotta a kamara elnökének. A Fejér megyei ügyvédek a kamarai választások során rendre megtisztelték bizalmukkal, immár harminckét éve tölti be a kamara elnöki tisztségét, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagságát.1994-től 2006-ig a Magyar Jogász Egylet Fejér Megyei Szervezetének elnöke volt. Ügyvédi hivatásán túl a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróságon választottbíróként is tevékenykedik. 1998-2002 között a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökeként területfejlesztéssel és a megye települési önkormányzataival foglalkozott. 2002 és 2006 között a Fejér Megyei Közgyűlés Jogi Bizottságának tagja volt. 2014 óta a Fejér megyei Területi Választási Bizottság elnöke. Ügyvédként és ügyvédi vezetőként a legfontosabb elve a tisztesség, a becsület és az emberség, amelyeket megvalósítani igyekezett az ügyvédség képviselete során, melyet elismerve az ügyvédi kar kilenc alkalommal választotta elnökké. Kiváló ügyvédi és kamarai munkájáért a Magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben is részesült.
  
id.Ocskay Gábor, a magyarországi jégkorongsport élő legendája, aki nemrég köszönt le a Fehérvár AV19 szakosztály-igazgatói székéből, befejezve aktív pályafutását a szakirányítás terén. Munkáját – mely egyúttal számára szenvedély is volt egyben – maximális szakértelemmel, alázattal, hittel, és a szó nemes értelmében teljes megszállottsággal végezte. Több mint negyven évvel ezelőtt Székesfehérváron ő tette le a jégkorongsport alapjait. A megyeszékhelyen pallérozódó játékosok bekerültek az egész magyar jégkorong vérkeringésébe, és egyre nagyobb sikereket értek el a nemzetközi mezőnyben is. Az ő szakmai irányításával fejlődött folyamatosan a klub, egészen odáig, hogy ma már Székesfehérvár megkerülhetetlen a magyar jégkorongban. Az egyre magasabb színvonalú játéknak köszönhetően jelentős – megyénk teljes területéről verbuválódott - szurkolói bázist tudhat magáénak a csapat. A jégkorongsport terén végzett négy évtizedes sportvezetői és sportszervezői pályafutása alapján Ocskay Gábor a magyarországi jégkorong-történelem legnagyobb alakja, mindeközben pedig a fehérvári jégkorongsportért végletekig elkötelezett szakember. Életművével kiérdemelte, hogy Fejér megye díszpolgára lehessen.
 
Az ünnepségen a közgyűlés elnöke további 12 díjkategóriában adott át a díjazottaknak elismerést:
 
Dr. Berzsenyi Zoltán Díjban részesült:
Dr. Bazsa Sándor PhD. a Szent Pantaleon Kórház szülészet-nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa színvonalas szülészet-nőgyógyászati ellátás, a családbarát szülészet kialakításáért végzett kiemelkedő osztályvezetői munkájáért.
Dr. Paczkó Sándor, nyugalmazott lepsényi háziorvos, évtizedes, hivatástudattal végzett háziorvosi munkája, példamutató közéleti tevékenysége elismeréseként.
 
Fekete János Díjban részesült:
Csákvári Ilona, a Móri Járási Hivatal vezetője, a közigazgatásban végzett kiemelkedő szakmai munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
Mosbergerné dr. Miklós Judit, Lajoskomárom jegyzője több évtizedes, kiemelkedő köztisztviselői munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérmet vett át:
Benedek Jenő, a Sárkeresztúri Általános Iskola nyugalmazott igazgatója a hátrányos helyzetű tanulókért végzett kiemelkedő intézményvezetői munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
Dr. habil.Rajcsányi-Molnár Mónika asszonynak, a Dunaújvárosi Egyetem oktatási és általános rektor-helyettes: a Dunaújvárosi Egyetemen végzett kiemelkedő oktatói és irányító-szervezőimunkája elismeréseként.
 
Marosi Arnold Díjban részesült:
Daru Péterné, népi iparművész: a régi hagyományok és mesterségek megörökítéséért végzett iparművészeti alkotói tevékenysége elismeréseként.
Ütőné Dávid Lenke: a művészet területén végzett sokoldalú értékőrző és közösségszervező munkájáért.
 
Németh László Díjban részesült:
Horváth József, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatója, több évtizedes, kiemelkedő oktató-szervezői munkája és újító intézményvezetői munkája elismeréseként.
Schrőder Gyula nyugalmazott plébános, címzetes esperes, példamutató elkötelezettséggel és emberi magatartással gyakorolt lelkipásztori szolgálata, ifjúságnevelő, oktatói tevékenysége elismeréseként.
 
Dr. Paulikovics Elemér Díjban részesült:
Kutenics Péter, a mentés és betegszállítás területén a betegekért végzett kimagasló, példaértékű munkája elismeréseként.
A Móri Mentőállomás Kollektívája: Fejér megye lakossága érdekében a betegszállítás területén hivatástudattal végzett példaértékű munkájáért. A díjat az állomás vezetője, Bartha Balázs úr veszi át.
 
Pápay Ágoston Díjban részesült.
Kató Balázs, a magyar népművészet értékeinek megőrzéséért, hátrányos helyzetű közösségeknek való továbbörökítéséért, nevelői munkájáért, szociális és közösségi tevékenysége elismeréseként.
Pintér Erika, a megyében élőrászoruló emberekért nagy szociális érzékenységgel végzett áldozatkész szakmai és vezetői munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Salamon Lajos Díjban részesült:
Töreki Imre Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, a Székesfehérvári Tűzoltó-parancsnokság állományában végzett példamutató munkájáért, közösségi tevékenységért.
Vörös Ferenc rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a közbiztonság javításáért végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint Fejér Megye polgárainak érdekében tett önzetlen tevékenységéért.
 
Széchenyi Viktor Díjban részesült:
Horváth István kiemelkedő településvezetői és közösségépítő munkája, innovatív szellemisége elismeréseként.
Molnár István a megyei közúthálózat üzemeltetése, fenntartása, karbantartása és fejlesztése területén végzett több évtizedes magas színvonalú szakmai munkásságának elismeréseként.
 
Terstyánszky Ödön Díjban részesült:
Csordás Mihály a futballsport népszerűsítéséért végzett elhivatott sportszervezői tevékenysége elismeréseként.
Nagy Sándor kiemelkedő sportszervezői és közösségi munkája tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként.
 
Vörösmarty Mihály Díjban részesült:
a Kákics Zenekarnak, a hazai népzenei kultúráért végzett hiánypótló értékőrző és és értékteremtő tevékenysége,közösségszervező munkája elismeréseként. A díjat Tárnok Ákos, az együttes vezetője veszi át.
Dr. Némethné Utry Edit, Mór városa érdekében végzett sokoldalú, értékőrző munkájáért, kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenysége elismeréseként
 
Wekerle Sándor Díjban részesült:
Bauer Jánosné a vértesboglári német nemzetiség hagyományápolása megőrzéséért végzett kiemelkedő közéleti és kulturálismunkájáért.
Brücklné Staudt Mónika, a helyi német nemzetiségi hagyományok megőrzéséért végzett kiemelkedő pedagógusi munkája elismeréseként.
 
 
A Megyekorzón bemutatkoztak helyi, saját készítésű termékeikkel Fejér megye őstermelői, kézművesei a Velence korzón. A legszebb standokat zsűrizés után díjakkal ismerték el. Az első három helyezettnek járó jutalmat a színpadi megnyitó után a szervező önkormányzatok képviseletében egyben a zsűri tagjai: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Koszti András, Velence város polgármestere és dr. Kovács Zoltán, Fejér Megye Jegyzője adta át. Első helyezett a Nagylóki Szociális Szövetkezet fűszerpaprika termékeit árusító standja, második Horváth Erika - dísztök (Velence), harmadik Kerámiázlak/Fekete Krisztina (Sukoró) kerámiát árusító standja lett.
 
A „Hungaricum kincsesláda” interaktív játéktéren minden korosztály kipróbálhatja az ügyességi, logikai és memóriafejlesztő játékokat. A Szent István téren megkóstolhatjuk Fejér megye legjobb borait is, a „MINTAKincstárban” pedig játékos formában ismertetik meg a gyerekekkel a magyar népművészet formavilágát.
 
A délutáni közönségprogramok közül még kiemelkedett a Honeybeast együttes koncertje, amelyre megtelt a Velence Korzó főtere. A felvezető események között volt óvodás és kisiskolás műsor, fellépett a Zichyújfalui Mazsorett csoport, a Hungarikum együttes és a Gilice Gyermek Néptánccsoport, bemutatót tartott a VKKKSE karate egyesület.
 
 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP