MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Jövőnk alakítói
2010.06.04.

A megye által fenntartott oktatási, nevelési és szociális intézmények tanárai, pedagógusai gyűltek össze a Megyeháza Dísztermében a 2010-es Pedagógusnapon. A kezdő műsor szereplőiAz ünnepséget megnyitó műsort követően (melyet a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona tanulói adtak), elsőként dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondta el köszöntőjét.
 
 
                          Nézze meg fotógalériánkat!
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Balogh Ibolya- Tanulunk, születésünktől halálunkig, tényeket, véleményeket, feltételezéseket, értékeléseket és következtetéseket ismerünk meg, és új kérdéseket teszünk fel. Így alakítjuk magunkat, és így alakítjuk a világunkat - kezdte.
Majd elmondta, hogy a tanárokban mindehhez képest is erősebb tudásvágynak kell élni, és teljes személyiségükkel, minden eszközükkel sokkal inkább ezt a tudásvágyat kell átplántálniuk tanítványaikba, mint a puszta lexikális ismereteket.
Ehhez természetesen bizonyos feltételek megléte – mind technikai, mind szabályozási oldalról – elengedhetetlen, tette hozzá. Reméli – folytatta -, hogy az oktatás objektív adottságai az új kormány alatt javulni fognak, ahogy a pedagógusok egzisztenciális biztonsága, jogszabályi védelme, fegyelmezési lehetőségeik, és általában „a tanítás medrének rendezettsége” is.
Mindezekben bízva köszönte meg a megye intézményei pedagógusainak eddigi munkáját, azt kívánva, hogy ne feledjék Szent-Györgyi Albert szavait: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”. Teremtsünk hát remek iskolákat! – zárta beszédét.
 
Ezt követően díjak átadására került sor.
 

 
A Közgyűlés „Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérmet” adományozta:
 
- Asbóth Lászlóné, Szőlősi Katalin asszonynak, a Cecei Általános Iskola tanárnőjének.
- Harasztos István úrnak, a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona gyógypedagógusának.
 
Harasztos István és Asbóth LászlónéA külön elismerésben részesített pedagógusok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fejér Megye Közgyűlésének elnöke, a Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozói közül, az intézményvezetők javaslata alapján, „Elnöki Dicséretben” részesíti:
 
- Czupponné Balyi Piroska asszonyt - több évtizedes pedagógiai munkája elismeréséül is -, a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona gyógypedagógiai tanárát.
- Czinka Zsuzsa asszonyt, a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona nevelőtanárát.
- Patonai Erika asszonyt, a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanárát.
- Nagy Sándor urat, a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma munkatársát.
- Mátyási Sándorné asszonyt, a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona gyógypedagógusát.
- Márkus Károlyné asszonyt, a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona gyógypedagógiai asszisztensét.
- Mátyás Julianna asszonyt, a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium tanárát.
- Végh László urat, a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma gyakorlati oktatás vezetőjét.
- Varsányiné Kozma Judit asszonyt, a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanárát.
- Czuppon Tamás urat, a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanárát.
- Sárközi József urat, a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma karbantartóját.
 
Ezután elismerőleg megemlékeztek az elmúlt esztendőben az intézmények, illetve tanulóik által elért legkiemelkedőbb tanulmányi, sport és egyéb eredményekről, és azokat is megemlítették név szerint, akik nem megyei, hanem állami elismerésben részesülhettek.
 
A Fejér megye által fenntartott intézmények két pedagógusát az oktatási miniszter, a pedagógusnap alkalmából „Teleki Blanka Díjjal” tüntette ki. Név szerint:
 
- Györök Ágnest, a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatóját.
- Fellner Ferencet, a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona gyógypedagógusát.
 

 
A 2010. évi Pedagógusnapot a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma 10.a osztályos tanulóinak műsora zárta.
 
 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP