Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Rendőrnapi ünnepséget tartottak a Megyeházán
2006.04.26.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság 2006. április 26-án a Fejér Megyei Önkormányzat dísztermében tartotta rendõrnapi ünnepségét.  A rendőrnap alkalmából összesen 107 rendőrségi dolgozó munkáját ismerték el. Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként soron kívül előléptetésre került tizenkilenc rendőr tiszthelyettes, valamint pénzjutalmat vehetett át tizennyolc tiszt, tizennégy tiszthelyettes és tizenöt közalkalmazott. Szabó Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke három tisztnek, két tiszthelyettesnek és két közalkalmazottnak adott át pénzjutalmat.
Részletesen>>>
Az ünnepségen Papp Károly r. dandártábornok, Fejér Megye Rendőr-főkapitánya mondott ünnepi beszédet, melynek során kihangsúlyozta, hogy a rendőrség tekintélyének megőrzése, a közélet zavartalansága, továbbá az állampolgárok biztonságérzete megköveteli, hogy a rendőrség a bűnözés elleni küzdelem hatékony, ütőképes tényezője legyen, a rászorulóknak biztos támaszt nyújtson. Elmondta, hogy ez az ünnepi nap ilyenkor erősíti bennük az összetartozás érzését, és még szilárdabbá teszi a szakma és a testület iránti elkötelezettségüket. Beszéde végén munkájukért köszönetet mondott valamennyi kollégájának.

Az elismerések ismertetésére és átadására ezt követőn került sor. A parancsok felolvasója tájékoztatta a meghívottakat, hogy a Magyar Köztársaság Belügyminisztere kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptette elő Dr. Simon László r. alezredest, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint r. zászlóssá Kiss Mihály r. főtörzsőrmester urat, pátkai körzeti megbízottat. Dicséretben és pénzjutalomban részesítette belügyminiszter asszony Gyöngyösi László Tivadar r. főhadnagy urat, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vizsgálati alosztályvezetőjét.
Mindhárman a megyei ünnepséggel egy időben a Belügyminisztérium Rendőrnapi Ünnepségén vehették át elismerésüket.

Gáspárné Soós Judit r. őrnagy asszony, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Hivatalának kiemelt személyzeti előadója aranygyűrű emléktárgyat kapott belügyminiszter asszonytól a rendőrség állományában hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 50. születésnapja alkalmából.

Országos rendőrfőkapitány soron kívül előléptetett két főtisztet, valamint kilenc tisztet. Dicséretben és pénzjutalomban részesítette Szaniszlóné Dr. Diczig Klára r. alezredes asszonyt, a Személyügyi Szolgálat szolgálatvezetőjét.

Papp Károly r. dandártábornok úr Fejér megye rendőri utánpótlása képzésében nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréséül dicséretben és pénzjutalomban részesítette a Körmendi, valamint az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola egy-egy tanárát.
Súlyos bűncselekmény felderítése ügyében a Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal való példaszerű együttműködés elismeréséül az ORFK, Bűnügyi Főigazgatóság egyik kiemelt főnyomozójának adott át pénzjutalmat főkapitány úr.


 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár