MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Sajtótájékoztató az egészségügyről és a Szent György Kórházról a megyeházán
2006.12.01.

   Az egészségügy átalakításának kormányzati elképzeléseiről, annak a megyei önkormányzatok betegellátási kötelezettségét érintő aspektusairól valamint a Fejér Megyei Szent György Kórház helyzetéről tartott sajtótájékoztatót a megyeházán Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya elnök és Balsay István alelnök november 14-én.- Évek óta azt tapasztalható, hogy kormányzati szinten semmi nem történt az egészségügy megreformálása, rendbe tétele ügyében, vagy annak érdekében, hogy a negatív folyamatok megálljanak. Most viszont rohamléptekben indult meg a struktúra átalakítása. Így azonban a folyamat követhetetlen; átláthatatlan, hogy a sok apró részletből hogyan bukkan elő a várt változás – hangsúlyozta Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya elnök, majd kiemelte: - a megyei kórház helyzete ilyen körülmények közepette fokozott figyelmet követel.
Az új megyei vezetésnek néhány hete volt arra, hogy tájékozódjon a gondokról és a lehetőségekről. Ma már tisztán látható, hogy a tényleges, időn túli számlatartozások összege meghaladja az ötszáz millió forintot – ezért fontolóra kell venniük az önkormányzati biztos kinevezését.

   A megyei közgyűlés elnöke rámutatott: „Nehezményezzük, és elfogadhatatlan gyakorlatnak tekintjük, hogy ezeket a kórházi tájékoztatásokat csak most kaptuk meg, hogy ezzel a helyzettel csak most szembesülünk. A kormányzati intézkedések is azt vetítik előre, hogy a kórház bizonyos bevételektől elesik, hiánya az év végéig körülbelül további háromszáz millióval nő. Félő az is, hogy a tervezett, elvárt átalakítások a betegellátás színvonalát is érintik, minden bizonnyal meghosszabbodnak a várólisták, csökken az az idő is, amit a betegek potenciálisan benn tölthetnek, a kórházban fekve, hisz az ágyszám is csökkenni fog. Ugyanakkor az otthoni ápolásnak, ami segíthetne a kórházi ápolási igény csökkentésében, nincsenek meg sem a ha-gyományai, sem a megteremtett intézményi vagy személyi feltételei. Kételkedünk abban is, hogy a vizitdíj bármire is megoldást jelent majd, vagy hogy egyáltalában bevételt hoz, elkép-zelhetőnek tartjuk, hogy az azzal járó adminisztráció többet visz majd el, mint amennyit a befizetések hoznak...”

   Általában is elfogadhatatlannak találja a megyei önkormányzat vezetése a pontozási rendszert, azt, hogy minden előzetes egyeztetés elhagyása mellett – amit egyébként jogszabály is előírna –, a sajtóból értesülnek arról, hogy a miniszter melyik kórházzal mit kíván tenni. Végezetül felhívta Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya a figyelmet arra, hogy ezek a strukturális átalakítások minden bizonnyal létszámcsökkentéssel is járni fognak, de erről a közvélemény még nem hallott semmilyen részletet sem.

   Balsay István, a megyei közgyűlés alelnöke egy országos szakmai értekezleten vett részt, ahol „elvileg az egészségügyi reform, de gyakorlatilag negyvenöt milliárd forintnak az egészség-ügyi ágazatból való kivonása volt a téma ” – mondotta. Sajnos az eddigiekből is az derült ki számára, hogy a szakminiszter nem ismeri az önkormányzati törvényt, úgy intézkedik az egészségügyi intézmények kapacitásának átalakításáról, az ellátás szűkítéséről, hogy közvet-lenül az intézményekkel levelez, a tulajdonos önkormányzatokat pedig egyszerűen fenntartó-nak, működtetőnek tekinti és nevezi. Nonszensznek tartja a megyei alelnök, hogy a sajtón keresztül tudat a miniszter olyan intézkedéseket, amelyek az önkormányzatok költségvetési kiadásait alapvetően befolyásolják. A Regionális Egészségügyi Tanácsnak adna jogosítványt olyan döntésekhez, például az ágyszám megállapításához, amelyek meghozatalára Balsay.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP