MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Elfogadták a jövő évi költségvetési koncepciót
2006.12.16.

   Idei utolsó ülését december 14-én tartotta Fejér Megye Közgyűlése. A testület 27 napirendi pontról – köztük a 2007. évi költségvetési koncepcióról – tárgyalt, Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya elnök vezetésével.   A 2006-os év záró közgyűlésén az egyik leghangsúlyosabb témakör a jövő évi költségvetési koncepció volt. Ennek fő eleme az, hogyan tudja kezelni a közgyűlés azt a körülbelül másfélmilliárd forintos bevételkiesést, ami az elvonásokat növelő kormányintézkedésekből adódik, s amelyhez hozzájárul a különféle közüzemi és egyéb költségek emelkedése is. A vitában hangsúllyal fogalmazta meg Gombszöginé dr. Balogh Ibolya elnök és Balsay István alelnök: a jövő évi költségvetés előkészítésekor kiemelt szempont kell hogy legyen az önmérséklet, a takarékosság, előtérbe helyezve a teendők rangsorolásakor a kötelező jellegű önkormányzati feladatokat. Az ingatlanhasznosítás mellett – hangsúlyozottan – új szemlélettel, kiemelt fontosságának megfelelően kezeli a közgyűlés az erópai uniós pályázatokat. A speciális szakismereteket követelő pályázati előkészítő munkát külső szakmai cégre bízzák, hiszen az uniós forrásokból származó bevételek ellensúlyozhatják valamelyest egyensúlyban tartani a gazdálkodást. Fejér Megye Közgyűlése, az élénk vitát követően, elfogadta mind a jövő évi költségvetési koncepciót, mind pedig azt az előterjesztést, mely szerint az uniós pályázati források kiaknázását külső szakértőkre bízzák.

   Különösen fontosak az uniós pályázati források a Szent György Kórháznál, ahol a címzett támogatás megszűnt, s a hemodinamikai központ, a sürgősségi betegellátás központ, valamint a sárbogárdi és az enyingi térségi egészségügyi központ fejlesztéséhez az uniós pénzösszegek elengedhetetlenek. Hat olyan szociális intézmény van a megyében, amelyik állapota miatt ideiglenes engedéllyel működik, ez lehetetlen helyzet és az uniós normáknak sem felel meg hosszú távon. A nagy beruházások közül a megyei levéltár rekonstrukciós projektjét, a közbeszerzési pályázati kiírását úgy módosították, hogy az – a megyei kereskedelmi és iparkamara kérésének is megfelelően – a megyében, régióban működő kis- és középvállalkozásoknak is elérhető legyen a közbeszerzés során.

   Hatályon kívül helyezte a közgyűlés az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendeletet. A 2006. november 23-ai közgyűlésen, a megyei önkormányzat idei, háromnegyedéves költségvetési beszámolója kapcsán felmerült az a képviselői igény: a közgyűlés szeretné megismerni a Fejér Megyei Illetékhivatalban kifizetett érdekeltségi jutalmak konkrét összegét. Ezért Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya elnök kigyűjtette, és az összegzést írásban a testület tagjainak rendelkezésére bocsátotta, emellett szóbeli tájékoztatást is adott arról, milyen összegeket vettek fel az illetékhivatalban dolgozó köztisztviselők és vezető köztisztviselők, valamint az önkormányzati hivatal főjegyzője és egyes hivatali köztisztviselők, továbbá más hivatalok köztisztviselői. 1997-től 2006 őszéig az említettek egymilliárd 156 millió 81 ezer forintot vettek fel, ez az összeg a közterhekkel együtt meghaladta a másfélmilliárd forintot. A kifizetések vizsgálata továbbra is folyik, hiszen kérdéses és aggályos, hogy ezek arányosak és jogszerűek voltak-e.

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője két törvényességi felhívással élt a közgyűlés felé. Jogszabálysértés történt ugyanis az előző közgyűlés idején, a Szent György Kórház működésének racionalizálásával kapcsolatos előterjesztés előkészítése során, továbbá a kórház által biztosított egészségügyi szakellátások külső tőkebevonással történő működtetésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló előterjesztésben. (Ezek közé tartozott: a Szent György Kórház által ellátott járó- és fekvőbeteg-ellátás biztosításának „átadását” 25 éves időtartamban jelölte meg, ugyanakkor az önkormányzat saját vagyonrendelete szerint önkormányzati vagyon használati jogát meghatározott célra, ideiglenesen, térítésmentesen átengedni csak határozott, maximum 20 éves időtartamra lehet.) Mindkét törvényességi felhívás a jogszabálysértés megszüntetésére a 2006. szeptember 30-i határidőt jelölte meg. S bár a testület szeptember 28-án ülést tartott, nem szüntette meg a közigazgatási hivatal vezetőjének augusztus 18-án, továbbá augusztus 22-én kelt törvényességi felhívásában foglaltakat, s így mulasztásos törvénysértést követett el. Ennek megszüntetése érdekében az ominózus határozatot hatályon kívül helyezte a közgyűlés.
   A kialakult gyakorlatnak megfelelően az újonnan megalakult testület dönt a különböző szervezetekben a közgyűlés képviseletét ellátó személyekről. Így történt ez részben a novemberi közgyűlésen, részben december 14-én is. A megyei közgyűlés elnökét – funkciója alapján – illeti meg bizonyos tisztségek ellátása, nevezetesen a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely Alapítványban, a Velencei-tó Megmentéséért Alapítványban, a Fejér Megyei Polgármesterek Fórumán, az Európai Régiók Gyűlésében, a Duna-menti Tartományok Munkaközösségében a közgyűlés képviseletének ellátása. Ennek jóváhagyása mellett az Alba Regia Tudományos Park Egyesületnél Balsay István, az egyházi ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottságnál Müller Sándor, az Európai Régiók Gyűlésének szakbizottságaiban Borbély István, Antal Lajos, Karsai Béla, Nagy Sándor és Szabó Gábor, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Tudományos Alapítványa kuratóriumába Balsay István, a megyei munkaügyi tanácsban Nagy József Ödön, Tóth Erika és Varga Gábor, a Romaügyi Koordinációs Tanácsban Törő Gábor és Kis György képviseli a Fejér Megyei Önkormányzatot.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP