MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

A civilek és az önkormányzatok együttműködéséért
2006.12.19.

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság januárban háromnapos programot tart a bicskei kistérségben.  A program leendő résztvevői - civil szervezetek képviselői és önkormányzati tisztségviselők - a kommunikációs technikákkal és stratégiákkal ismerkednek majd meg, remélve, hogy ezzel is javul együttműködésük.  Hogy akkor már csak erre kelljen koncentrálniuk, most egy előkészítő tanácskozást tartottak  a megyeházán. Az előkészítő tanácskozás megnyitásaként Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke szólt az egybegyűltekhez.

Az elnök asszony elmondta, hogy Fejér Megye Önkormányzata, pártpolitikától függetlenül, nagy fontosságot tulajdonít az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének,  e célok elérését  az elmúlt években számos megyei alapítvány segítette és a következő években is segíteni fogja.
   Az önkormányzatok működését, jellemzőit szokták néhányan „civilnek” is nevezni, - mondta, hozzátéve, hogy ebben van igazság, de nagyon határozott eltérés van az önkormányzatok működésének és feladatainak szabályozása illetve a civil szervezetek működési keretei, felelőssége között. Az önkormányzatok a helyi hatalom, a helyi intézményi ellátás egyértelmű felelősei. Ahhoz, hogy ezt eredményesen, sikeresen tudják teljesíteni, elvégezni szükségük van minden szinten együttműködésre, rendszeres kapcsolatra az ott működő civil szervezetekkel.
   Emlékeztetett rá, hogy a civil szervezetek aránya országosan – és megyénkben is – az oktatás, a szociális–egészségügyi, a sport és kulturális területeken a legmagasabb . Ktüntetett szerepük van azoknak az egyesületeknek , amelyeknek tevékenysége kapcsolódik a település értékeinek megőrzéséhez – ilyenek például a baráti körök és a hagyományőrző egyesületek. Fontos szerepük van ugyanakkor a környezetvédelmi kérdésekkel vagy kimondottan a településfejlesztési ügyekkel foglalkozó civil szervezeteknek is, amelyek nem ritkán egyfajta kontrollt is jelentenek a mindenkori hatalom számára.
   Főleg a kisebb településeken tapasztalható, hogy az egyes civil célok nem válnak el élesen -folytatta a gondolatmenetet, és ezzel összefüggésben utalt a területfejlesztési törvényre, amely lehetőséget teremetett az e tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetek számára a „hivatalos” részvételre, véleményezésre és javaslataik megfogalmazására, mind kistérségi, mind megyei szinten.
   Mindezekből a tényekből az elnök asszony azt a következtetést vonta le, hogy a megyékre mint történelmi közigazgatási szintekre és egy valóságosan összetartozó földrajzi egységhez kapcsolódó összefogásra, együttműködésre szükség van. Hangsúlyozta, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat mostani vezetés a megyéknek mint a tradicionális közigazgatási intézményrendszer elemeinek a megőrzéséért a továbbiakban is mindent megtesz.
   Elégedetten állapította meg, hogy a civil szervezetek tevékenysége sokat fejlődött, erősödött az elmúlt években. Kifejezte azt a meggyőződését, hoyg ebben nagy szerepe volt a tíz éve működő 1%-os támogatási lehetőségnek vagy a néhány éve működő Nemzeti Civil Alapnak, amelynek forrásaiból – lényegében az adózók hozzájárulásából – Fejér megyében is számos civil szervezet részesült 2006-ban.
   A civil szervezetek erősödésének jeleként értékelte azt is, hogy folyamatosan növekszik azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyeket ők látnak el. Kezdeti időszakban az alapítványi fenntartású iskolák domináltak, később kulturális-közművelődési területek is bekapcsolódtak, és ma már a szociális-egészségügyi területen is számos feladatot látnak el, és kielégítik azokat az igényeket, amelyeket az állami fenntartású intézmények nem tudnak vagy nem akarnak ellátni.
   A civil szervezeti nagy erényének és egyben erősségének montda azt a jellemzőjüket, hogy az önkormányzati (vagy más állami) források mellett az önkéntes munkával és más források bevonásával a támogatások többszörösét hozza létre értékben vagy szolgáltatások biztosítása révén, nem ritkán mindkét területen. Ma a nemzeti jövedelem növekedéséhez a nyugat-európaitól  még elmaradó, de már értékelhető mértékben járulnak hozzá. S ha már Európát hozta szóba, az elnök asszony megragadta az alkalmat, és felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós pályázatok készítésekor alapvető feltétel a civil szervezetek bevonása, aktív közreműködése a pályázatok kialakítása és megvalósítása során egyaránt.
Beszédét azzal zárta, hogy kifejezte reményét, a tanácskozás és a januárban induló képzés hozzájárul az önkormányzatok, az önkormányzati képviselők és a civil szervezetek kapcsolatának erősítéséhez, a kölcsönös megismerés révén a bizalom megalapozásához. Ez pedig az alapját jelentheti annak, hogy  az adott község, város és térsége, illetve az egész megye még sikeresebben fejlődjön, hogy megvalósuljanak azok a fejlesztési célok, amelyek a polgárok számára fontosak, amelyek a saját munkájuk hozzájárulásával még otthonosabbá teszik lakóhelyüket. Kérte, a civilek a kölcsönös jól informáltásg érdekében vegyenek részt a települési és a megyei önkormányzat testületeinek, bizottságainak ülésein: "Együttműködésre vagyunk ítélve, de nem kétséges, hogy összefogásunkban nagy erő és biztos távlat van".

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP