MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Három új értékkel gazdagodott a Fejér Megyei Értéktár
2015.01.19. 13:57

2015. január 15-én, csütörtökön tartotta az év első ülését a Fejér Megyei Értéktár Bizottság a Megyeházán Balog Gábor elnökletével. Döntött a „Fejér értékek iránytűje” program megvalósításához szükséges feladatokról, a 10 milliós pályázati forrás felhasználásáról és a beérkező javaslatokat elbírálva a megyei értéktárba történő újabb értékek felvételéről is.A Bizottság a csütörtöki ülésen több fontos napirendet tárgyalt, elsőként a napirendek közül „Fejér értékek iránytűje” program megvalósításának részleteit, a főbb tervezett feladatokat és a költségelemeket. A program a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósul meg Fejér megyében a megyei értéktár népszerűsítése, a megyei márka kialakítása céljából. A Fejér Megyei Önkormányzat az elnyert 10 millió forintos pályázati forrást gazdag és színes programok megvalósítására használja majd fel. A program projektindító rendezvénnyel veszi kezdetét, amely a bizottság csütörtöki döntése alapján 2015. február 28-án, Pusztaszabolcson kerül megrendezésre. A programok sorában szerepel még a Fejér Megyei Értéktár sajtókapcsolatainak kialakítása, működtetése, „Fejér Megyei Brand” műhelymunka, Fejér Megyei Ifjúsági Értékőr Hálózat fejlesztése, Fejér Megyei Értékek Szakmai konferencia és a Fejér Megyei Értéknap megszervezése, Fejér megye nép- és iparművésze 2015. zsűrizés, központi kiállítás és annak vándorkiállítása, Fejér Megyei Értéktár népszerűsítésére szolgáló imázsfilm és kiadvány elkészítése, annak bemutatása, végül a program Projektzáró rendezvénnyel zárul. A Bizottság tagjai az ülésen hangsúlyozták, hogy a „Fejér értékek iránytűje” program egészével szeretnék a megye települései mellett az ifjúságot is megszólítani és bevonni a fiatalokat a programokba.
 
A bizottság a továbbiakban a beérkezett javaslatok elbírálását követően a „A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája”, a Hagyományok Háza-Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény, és a „pávadíjas” Alba Regia Táncegyüttes megyei értéktárba történő felvételéről szavazott.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Demeter Zsófia a barokk orgona példájával fogalmazta meg az értéktárba történő felvételről azt, hogy az értékeléskor az is beleszámít a döntésbe, ha egy helyi érték települési szinten az ott élő emberek közösségszervező munkája eredményeként mutatható fel, alulról jövő kezdeményezésnek köszönhetően állították elő. Ezek a szempontok a jövőben is döntően befolyásolni fogják a bizottság döntését az elbírálásnál.
 
 
 
 
A megyei értéktár a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A Megyei Értéktár Bizottság szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értékek adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és a megküldi a Hungarikum Bizottságnak.
 
A Fejér Megyei Közgyűlés 2013. június 28-i ülésén döntött a Fejér Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról, majd megválasztotta tagjait. A bizottság elnöki tisztségét Pleizer Lajos alelnök töltötte be haláláig, ezt követően 2014. novemberében a Fejér Megyei Közgyűlés Balog Gábor megyei képviselőt választotta a bizottság elnökének. Az Értéktár Bizottság tagjai: Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató, történész, Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődési Központ Igazgatója, művelődésszervező, egyben a bizottság alelnöke, és Prof. Dr. Lukács László néprajzkutató és Balogh Zoltán megyei képviselő.
 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Kincsestáj kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP