Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Még lehet javasolni az elismerésre
2006.04.13.

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet javaslatokat vár a Klebelsberg Kunó Emlékérem díjazottjaira. Javaslatot tehetnek: pedagógusok, tantestületek, diákközösségek, szülői közösségek, volt tanítványok. A javaslatokat 2006. április 15-ig az Intézet címére kérik eljuttatni: Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet ,8000, Székesfehérvár, Béla király tér 1. ,Tel: 22/50-667, 500-668, Fax: 22/313-352, mpi@mail.pedint-szfvar.sulinet.hu GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ EMLÉKÉREM
Az 1996-ban alapított erkölcsi elismerésnek szánt emlékérem gróf Klebelsberg Kunóról kapta a nevét. Arról a kultuszminiszterről (1922-31), aki a Trianon utáni Magyarországon népiskolai programjával mintegy 5.000 elemi iskolai tantermet és tanítólakást építtetett, akinek a nevéhez fűződik a középfokú oktatás modernizálása, aki újjászervezte az egész magyarországi felsőoktatást, egyetemeket alapított Szegeden és Pécsett, kiépítette a debreceni egyetemet, aki külföldi kulturális intézetek sorát hozta létre. S arról a kultuszminiszterről, aki Székesfehérváron végezte tanulmányait és a ciszterci gimnáziumban érettségizett, s a későbbiek során is erősen kötődött a városhoz, büszkén vallotta magáénak. Az éremmel így arra is fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy szűkebb pátriánknak vannak érdemtelenül elfeledett kiemelkedő személyiségei.
Az érmet megkaphatják a közép-dunántúli régió közoktatásban dolgozó azon pedagógusai akik bizonyították szakmai és emberi rátermettségüket és a felnövekvő ifjúság neveléséért való odaadásukat, önzetlenül munkálkodtak a képzés, a továbbképzés terén, a gyermekeket szeretettel nevelik, továbbá azon magyarországi egyetemi, főiskolai oktatók, akik munkájukkal sokat tettek azért, hogy a képzések, továbbképzések nyomán hivatástudattal rendelkező, szeretettel nevelő pedagógusok kerüljenek a magyar közoktatásba, s humánumból is példát mutattak hallgatóiknak.
Az érmet csak főfoglalkozású pedagógusok, vagy pedagógusként nyugalomba vonultak kaphatják meg.Nem adományozható az alapító intézettel, illetve az adományozás folyamatában közreműködő intézményekkel munkaviszonyban álló dolgozóknak.
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár