MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Fórum az új vidékfejlesztési programról
2006.03.29.

Az Európai Unió tervezési irányelveivel összhangban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2007-2013 közötti tervidőszakra vonatkozó agrár-vidékfejlesztési stratégia kialakításába bevonja az agrár-vidékfejlesztés gazdasági, társadalmi és civil résztvevőit is, hogy a lehető legszélesebb konszenzus alapján kerüljenek kialakításra az agrár-vidékfejlesztés stratégiai céljai és megvalósításhoz szükséges támogatási rendszer. A fejér megyei fórum is ezt a célkitűzést szolgálta a Megyeházán.A Fejér Megyei Önkormányzat valamint a Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatal szervezésében megvalósuló  fórumra megyénk országgyűlési képviselői, polgármesterei, kistérségi megbízottai és falugazdászai kaptak meghívást. A rendezvény aktualitását az adta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv II. változatához benyújtandó szakmai és regionális programok határideje március 31-én lejár, így a rendezvény résztvevői már a Nemzeti Agrár- Vidékfejlesztési Stratégia végső változatát ismerhették meg a fórum keretében.

Az agrár-vidékfejlesztés 2007-2013 közötti megvalósításának közösségi támogatását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) teremti meg a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) alapján. Az agrár-vidékfejlesztés ezen kívül a második Nemzeti Fejlesztési Tervben (NFT II.) szereplő komplex programokhoz való kapcsolódása révén a Kohéziós és Strukturális Alapok által támogatott intézkedésekre is támaszkodik. Az EMVA nemzeti stratégiákon alapuló vidékfejlesztési programokon keresztül működik, amelyeket a tagállamoknak saját maguknak kell kidolgozniuk. Ezek az új vidékfejlesztési stratégiák (Magyarország esetében ez a Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Stratégia, a NAVS) 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közé eső időszakra vonatkoznak. A NAVS alapján megvalósuló konkrét operatív intézkedéseket a Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Program tartalmazza majd. Ez a program csoportosított intézkedéseken keresztül hajtja végre a vidékfejlesztési stratégiát, melynek teljesítéséhez az EMVA-tól kell támogatást igényelni. Az EMVA-n keresztül lehívható uniós forrás ezen időszakban mintegy 100 milliárd forint lesz évente, amelyhez további 25 milliárd forint nemzeti kiegészítés társul.

Az új agrár és vidékfejlesztési program a tengelyek fogalmát is bevezeti. Ezek olyan összefüggő intézkedéscsomagok, amelyek több célkitűzéshez hozzájáruló konkrét célokkal bírnak, és összhangban vannak az Unió vonatkozó irányelveivel. A magyarországi program a főbb intézkedéseket az alábbi négy tengely mentén osztotta fel:

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (részesedése a programból 40%): Mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások támogatása, fiatal mezőgazdasági termelők elindításának támogatása, termelői csoportok létrehozásának támogatása, tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók általi igénybevétele.

II tengely: A vidék és környezet fejlesztése (részesedése a programból 45%): Agrár-környezetvédelmi kifizetések, állatjóléti kifizetések, Natura 2000 program, mezőgazdasági területek első erdősítése, kedvezőtlen adottságú térségek támogatása.

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése (részesedése a programból 10%) : Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, turisztikai tevékenységek ösztönzése, vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése.

IV. tengely: LEADER (részesedése a programból 5%) : Fejér megyében a jelenlegi 4 térségen kívül további LEADER összefogások támogatására is mód nyílik a következő tervidőszakban.

Keresés

Tájékoztatás

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP