MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

A Kossuth-díjas színművész előadását Agárdon, a Nádas étteremben (Balatoni u.) 2007. május 16-án (szerdán), 19 órakor tekithetik meg az érdeklődők.A műsort a művész Móra Ferenc, Wass Albert, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Reményik Sándor, Petőfi Sándor, József Attila, Csokonai Vitéz Mihály és Gádor Béla műveiből állította össze.A programot az Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány szervezi.
   Civil kezdeményezésre, de a helyi önkormányzat támogatásával faluvédő egyesület alakul Válon. A május 18-ai alakuló ülésen Ráday Mihály, a Város- és Faluvédő Szövetség elnöke ésCsutor Éva, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi felügyelője. A szervezők délután 14.00-ra várják a polgármesteri hivatalba mindazokat, akik maguk is szeretnének tenni Vál kulturális örökségének és természeti értékeinek védelme, évszázadok hagyatékának, műemlékeinek ápolása, megőrzése, felújítása és hasznosítása érdekében.
   Székesfehérvárra látogatott Böjte Csaba atya Erdélyből. A székesfehérvári Öreghegyi Egyházközség ez alkalomból gyűjtést kezdett az atya által felkarolt erdélyi gyerekek megsegítésére. Mivel az egyházközség anyagi lehetőségei nagyon szűkösek, ezért arra kérik a lakosságot, támogassák a rászoruló gyerekeket. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a felajánlásokat az egyházközség karitatív csoportjához szíveskedjenek eljuttatni. A felhívást a Fejér Megyei Önkormányzat is támogatja.
     A megyei önkormányzat jelentős számú középfokú oktatási intézményt tart fenn. Így az önkormányzat számára is évről évre visszatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a közgyűlés elnöke köszöntőjét hírünkben olvashatják. 
        A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatban fejezte ki elutasítását a kormány vasútvonalak megszüntetésére irányuló terveit. A Közgyűlés alelnökét, Balsay Istvánt kérték fel, hogy kísérje figyelemmel a tervezett intézkedéseket, és kezdeményezze a kormánynál a szükséges intézkedéseket. Az alelnök Füzesiné Kolonics Ilonával, Zichyujfalu polgármesterével, Juhász Jánossal , Sárbogárd polgármesterével és Molnár Gyulával, Moha alpolgármesterével közös sajtótájékoztatón ismertette a közgyűlés határozatát.
   Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kezdeményezésére – a megyei önkormányzatok támogatásával –, a Fejér Megyei Önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordul a megyéket érintő állami finanszírozási rendszer alkotmánysértő jellegének megállapítására. Erről tárgyaltak és vitáztak – nem egyszer éles hangon - a képviselők, majd ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati javaslatot. Az MSZP frakció tagjai nem szavaztak.    A továbbiakban a képviselők javaslatot vitattak meg és fogadtak el az Európai Információs Pont és Turisztikai Kht. kibővült feladatai miatt szükségessé vált intézkedésekről. Majd tájékoztatót hallgattak meg a Fejér Megyei Levéltár műemlék épületegyüttese felújítására és bővítésére kiírt közbeszerzési eljárásról.
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A. §-ában foglaltak alapján a Fejér Megyei Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos – az Ötv. 92/C-92/D. §-ában rögzített – könyvvizsgálói feladatok ellátására.
   Ülést tartott április 26-án Fejér Megye Közgyűlése, Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya vezetésével. A megyei elnök bejelentette: lemondott képviselői mandátumáról Baricza Andrea, s a Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum frakciójában a helyén, delegáltként, Ádám András 29 éves, dunaújvárosi politikus folytatja a közéleti-politikai munkát. A testület 34 napirendi pontról tárgyalt. Köztük beszámolót vitattak meg a képviselők a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, kifejezték szándékukat új intézményi struktúra kialakítására. Javaslatot fogadtak el a megyei kórház egykori szülészeti épületének bérbeadásáról, véleményezték az országos területrendezési tervet, döntöttek az önkormányzati hivatal létszámcsökkentéséről.
Vál Község Önkormányzata az idén május 18-19-én ötödik alkalommal rendezi meg a Vajda-napokat. A programok között kiemelt érdeklődésre tarthat számot a Vajda-háznál szombaton egész nap tartó bodzavirág-ünnep és a Vaáli szafari. A rendezvénysorozatban két pályázatot is meghirdettek. Az egyik a Vajda János országos szavalóverseny, a másik a Váli-völgy természeti értékei című természetfotó-pályázat.
   A Szent István Művelődési Házban szeretettel várnak mindenkit egy kamarabeszélgetésre április 26-án (csütörtökön) 18.30-tól. A vendég Lévai Anikó, a beszélgetés alaptémája az ő nemrég megjelent "A konyhaablakból" című könyve.

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum