MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Hat helyszínen rendezik idén, januárban és februárban, Fejérben a megyei népdaléneklési versenyt.
  A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, szociális szakellátást folytató intézmények 2007. évi intézményi térítési díjai intézményenként változnak. E változtatások – legtöbb esetben jelentős emelések – nem a Fejér Megyei Önkormányzat elhatározásából, hanem olyan központi, jogszabályi változtatásokból adódnak, melyekkel az önkormányzat sem ért egyet.
   Ülést tartott a Fejér Megyei Önkormányzat mellett működő Érdekegyeztető Tanács. Az Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta az Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetét. A munkavállalói oldal tudomásul vette a kormányzati megszorítások miatti nehéz helyzetet, és támogatja a közgyűlés elnökének Gombaszöginé dr. Balogh Ibolyának az erőfeszítéseit, miszerint az elnök nem járul hozzá semmifajta fűnyírószerű leépítéshez az önkormányzati hivatalban és a 32 megyei fenntartású intézményben.
   ...majd félmilliárddal. Óriási nehézségek árán lehetett a Fejér Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetét megalkotni. A hátterét ugyanis az országgyűlés által elfogadott idei költségvetésnek a megyéket érintő, diszkriminatív döntései jelentették, valamint az előző ciklusban hozott, hibás megyei önkormányzati döntések. „Ennek ellenére minden erőnkkel, szakmai tudásunkkal azon leszünk, hogy valamennyi kötelező feladatunkat ellássuk, működtetni fogjuk az intézményeinket, és gondolkodásunk középpontjában továbbra is az emberek állnak, vagyis a megye lakossága” – hangsúlyozta Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke sajtótájékoztatóján.
    A  Közép-Dunántúli Régió közlekedési hálózatának fejlesztéséről, az Operatív közlekedési programról, illetve az abban tapasztalt visszalépésről tanácskoztak ma a Fejér Megyei Önkormányzat által összehívott rendezvényen. A megyei közgyűlési alelnökök, polgármesterek, minisztériumi tisztviselők, parlamenti képviselők és a terület elismert szakembereinek részvételével zajló eszmecsere az első volt a tervezett szakmai napok sorában.
      Együttes ülést tartott a Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Kulturális és Turisztikai Bizottsága a megyeházán. A két testület közös tanácskozását előre mutató kezdeményezésnek nevezte közleményében Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke.
   A törvény előírásai szerint a megyei közgyűlések elnökei illetve a települések polgármesterei minden év január 15-éig kötelesek benyújtani testületeiknek az önkormányzat költségvetését. A Fejér Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetét benyújtás előtt egyeztette a frakcióvezetőkkel Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke. Ennek kapcsán áttekintették a kormányzati megszorító intézkedések hatásait az önkormányzat működésére.   A Fejér Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetét a benyújtást követően, még a testületi vita előtt olvasóink is megismerhetik – néhány nap múlva teljes terjedelemben fölhelyezzük oldalunkra
   A megyei területfejlesztési tanácsok kötelezően ellátandó feladatai megmaradtak, de az évek óta közmegelégedésre dolgozó testületek pénzügyi hátterét a kormányzat megszüntette. E törvénysértő helyzet ellenére működik és működni fog a Fejér Megyei Területfejlesztő Tanács. Létjogosultsága van, valamennyien igénylik a Tanács információszolgáltató, tájékoztató, koordináló munkáját. Erről, valamint Polgárdi önálló kistérség létrehozási szándékáról, illetve Bakonykuti kistérségi átsorolási kérelméről tájékoztatta a médiát Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke.
  Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke fogadónapot tart március 8-án, csütörtökön 8-tól 12 óráig a Megyeházán (Székesfehérvár, Szent István tér 9.)
                      Közlekedési szakmai napot rendez a közép-dunántúli közúti közlekedési hálózat fejlesztéséről önkormányzatunk, február 9-én, pénteken 9 órától. A megyénket érintő közúti szakaszokra kiemelt figyelmet szentelnek a szakemberek az eseményen, amely a Fejér Megyei Önkormányzati Szakmai Napok rendezvénysorozat első része. A program nyitott az érdeklődők számára.

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum