MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ


Bal oldali menü
Fejér Megyei Önkormányzat
Bemutatkozás
História
Jelképek
Fejér megye díszpolgára kitüntető cím és díjak
Nemzetközi kapcsolatok
Közgyűlés
A hivatal
A hivatal vezetése
Szervezeti felépítés
Ügyfélfogadás rendje
Területfejlesztés
Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai
Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója
A területfejlesztési előadás anyagai
Fejér Megyei Területfejlesztési Program
Nyitókonferencia 2014. február 18.
Fejér Megyei Területfejlesztési Program dokumentumai
Fejér megye Integrált Területi Programja
Területfejlesztési elemzések, tanulmányok
Előadások
Kerékpárút fejlesztések
Kerékpárút-fejlesztések
1A Mór - KÖZOP 3.5.0.09-11-2015-0042
1.A-Mór Projekt bemutatása
Térkép
Projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Támogatási szerződés 1. számú változás bejeletése
Támogatási szerződés Mór 1. számú változás bejelentési kérelem
Aláírt támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
1B Csókakő - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0044
1.B-Csókakő Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Támogatási szerződés 1. számú változás bejelentése
Támogatási szerződés 1. számú változás bejelentési kérelme
Aláírt támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
2A-Velence - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0045
2.A-Velence Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
2.B Kápolnásnyék - KÖZOP 3.5.0.-09-11-2015-0046
2.B-Kápolnásnyék Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
3A-Sukoró - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0047
3.A-Sukoró Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
3B-Nadap - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0048
3.B-Nadap Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
Területrendezés
Fejér megye területrendezési tervének felülvizsgálata - javaslattevő fázis tervegyeztetése (2019. július)
Fejér megye területrendezési tervének felülvizsgálata - javaslattevő fázis dokumentumai (2019. július)
Fejér megye területrendezési tervének stratégiai környezeti vizsgálata - egyeztetési anyag (2019. július)
Fejér megye területrendezési terve (hatályos - 2009)
Dokumentumok
Bizottságok
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság
A közgyűlés ülésterve
SZMSZ
Közgyűlési meghívók, előterjesztések
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Bizottsági meghívók, előterjesztések
2012
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rendeletek
Határozatok
2007-2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Jegyzőkönyvek
Közgyűlési jegyzőkönyvek
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
Bizottsági jegyzőkönyvek
2011.
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság
Intézményfenntartó Szakbizottság
Fejlesztési Szakbizottság
2012.
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság
2013.
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság
2014
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
Közérdekű tájékoztatás
Archív dokumentumok
Vagyonnyilatkozat
Környezetvédelem
A megye környezeti állapota, célkitűzései
Természetvédelmi területek
Vízgazdálkodás
Környezetvédelmi világnapok
Környezetvédelmi, természetvédelmi oktatóbázisok
Fejér Megyei Klímastratégia
Idegenforgalom
Fejér megye turisztikai koncepciója
Pályázatok
Aktuális
Gazdálkodás
Gazdasági program
Közbeszerzés
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési szabályzat
Pénzügyi Alap dokumentumai
webmail
Nemzetiségi Önkormányzatok
Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Tagok
Jegyzőkönyvek
Pályázatok
Közmeghallgatás
Vagyonnyilatkozat
Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Tagok
Jegyzőkönyvek
Közmeghallgatás
Aktuális
Támogatások, pályázatok
Vagyonnyilatkozat
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Jegyzőkönyvek
Aktuális hírek
Dokumentumok
A Tanács tagjai
Velencei-tavi partfal rehabilitáció
aktuális hírek
határozatok
dokumentumok
Támogatási szerződés
Támogatási szerződés 1. számú módosítása
Támogatási szerződés 2. számú módosítása
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési szabályzat
Megvalósíthatósági tanulmány vezetői összefoglalója
Kommunikációs terv
Fenntarthatósági terv
Térképek
Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Közérdekű adatok
Bemutatkozás
Elérhetőség
Pályázatok
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
Vidékfejlesztési Program (VP)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Rendezvények
TOP információs nap_20160126
Előadás VP 2016.07.14
Borászati Fórum 2016.08.11
Közbeszerzési kötelezettség pályázatok megvalósítása során
ALBENSIS Nonprofit Kft.
Együttműködési megállapodás
Hírek
Megjelent a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címen meghirdetett pályázata
Társadalmi egyeztetésen A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás tervezete
Módosult a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK 2020)” című útmutató
Módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás
Éves Fejlesztési Keret
Módosult a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16 kódszámú) felhívás
Elindult az „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése
Megjelent a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás
Megjelent az „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás
Közbeszerzés
Fejér Megyei Értéktár
Fejér Megyei Értéktár története
Fejér megyei Értéktár Bizottság tagjai és elérhetőségek
Fejér Megyei Értéktár Bizottság ülései
Értéktár lista
Hírek, események
Dokumentumok
formanyomtatványok
hírek, események
SZMSZ
Jogszabályok
Pályázatok
Fejér Megye Értékei kiadvány
Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum
A projekt önálló honlapja
A projekt bemutatása
Paktum Iroda
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum tagjai
Együttműködési megállapodás
Ügyrend
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum ülései
Fejér megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum ülése 2016. december 22.
Jegyzőköny 2016.12.22.
Jelenléti ív 2016.12.22.
Dokumentumok, előadások
Fejér megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum alakuló ülése 2016. noveber 23.
Jegyzőköny 2016.11.23.
Jelenléti ív 2016.11.23.
Dokumentumok, előadások
2018. évi munkaterv
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának tagjai
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának ülései
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának 2017.03.21-i ülése
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának alakuló ülése 2016.12.22.
Jegyzőköny 2016.12.22.
Jelenléti ív 2016.12.22.
Dokumentumok, előadások
2018. évi munkaterv
Aktuális hírek
Rendezvények
A Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projekt Nyitórendezvénye és műhelykonferenciája 2017. január 31.
Dokumentumok
Választás
A TVB és a TVI tagjai és elérhetőségei
A TVB meghívói
KÖZLEMÉNYEK - TÁJÉKOZTATÓK - SZAKMAI ÉRTEKEZLETEK
Letölthető nyomtatványok
A TVB döntései 2019. évben
Kapcsolat
Közérdekű adatok
Szervezeti adatok
Elérhetőségek
A szervezeti felépítés
Vezetők elérhetősége
Ügyfélszolgálat és ügyfélfogadási rend
Testületi szerv
Közfeladatot ellátó szervek
Gazdálkodó szervezetek
Közalapítványok
Költségvetési szervek
Lapok
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
Önként vállalt feladatok
Tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok
Közszolgáltatások
Adatbázisok, nyilvántartások
Kiadványok
Testületi szerv eljárási szabályai
Előterjesztések
Hirdetmények, közlemények
Pályázatok
Vizsgálatok, ellenőrzések
Közérdekű adatok igénylése
Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
Közérdekű adatokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás, azok hasznosítása, szerződési feltételek
Különös és egyedi közzétételi lista
Újrahasznosított közadatok, szerződési feltételek, közadatok díja, jogorvoslat, szerződések
Gazdálkodási adatok
Költségvetések, beszámolók
Költségvetés
Beszámolók
Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Támogatások
Szerződések
Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
Nem alapfeladatai ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó kifizetések
Az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések
Közbeszerzési információk
Fejér Megyei Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform
A projekt bemutatása
Fejér Megyei Éghajlatváltozási Platform
A Platform tagjai
Platform ülések
A Platform ügyrendje
Rendezvények
Pályázatok
Dokumentumok
Kapcsolat
Fotódokumentáció
C típusú tábla kihelyezése
Fotódokumentáció a projekt megvalósulásáról, eredményeiről
Fejér megyei felzárkóztatás- politikai együttműködés fejlesztése
A projekt bemutatása
Megyei Felzárkózási Fórum
Aktuális hírek
Pályázatok,felhívások
Dokumentumok
Fejér megye az esélyek tükrében című konferencia előadásai
Megjelentetések
Kapcsolat
Ülnökválasztás 2019

Alsó menü
Nincs elérhető oldal

Aloldalak
'12.04.14 Megyekorzó
'12.06.13 Leghosszabb Nap Fesztivál
'12.06.13 Leghosszabb Nap Fesztivál póló
'12.09.08. Kettes Fogathajtó Bajnokság
'12.09.22. Megyenap
1956 - 2016
Adventi vásár a Megyeházán
Agrártermelők
Árgyelán János
Bálint Istvánné
Balog Gábor
Balogh Gergely
Balogh Zoltán
Bechtold Tamás
Bodzsár Nóri
Dimovicsné Trádler Hajnalka
Dr. Molnár Krisztián elnök köszöntője
Dr. Sükösd Tamás
Dr. Szabadkai Tamás
Fejér Megyei Építőipari Nívódíj 2012
Fejér megyei nép- és iparművészeti pályázat zsűrizése
Fejér termék - szellemiség
Fejér Termék vásár
Gebula Béla
Geszler pincészet
Horváth András
Horváth Bálint
Horváth Gyuláné
Iván János
Karácsonyi vásár és Megyekorzó
Karácsonyi Vásár és Megyekorzó
Kézművesek
Királyi Napok 2013
Királyi Napok 2015.
Királyi Napok 2016.
Királyi Napok 2017.
Kis György
Kórházi Fórum
Környezetvédelmi pályázatok
Krausz Attila
Magyar Lengyel Barátság Napja
Magyar-Lengyel Barátság Napja
Március 15.
Március 15-i ünnepségek a megyeszékhelyen
Megyekorzó
Megyekorzó 2012.11.24
Megyenap 2014.
Mezei János Zsolt
MNVH
Molnár Krisztián
Nagy Róbert László - Őstermelő sajtász
Nagy Veres Éléskamra
Novák-Kovács István
Omischl Mihály
Ragó Pál
Schrick István
Sebestyén Éva
Somogyi Balázs
STORK Élelmiszer Manufaktúra Kft
Székely Zoltán
Tanka Csaba
Termékek
Törő Gábor
Tűzvarázs Művészeti Műhely
Válogatás a Királyi Napok rendezvényeiből
Vincze Mátyás
Viszló Levente és Viszlóné Oláh Erzsébet
Wilmek Tibor

Keresés

Választás 2019

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár