MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Isten éltessen, Fejér megye!
2022.03.25. 17:52

A Fejér Megyei Önkormányzat legnagyobb saját ünnepére, a Megyenapra került sort március 25-én, pénteken. Ebben az esztendőben az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóját ünneplő Szent István városában rendezték meg a Megyenapot, ahol az ünnepi közgyűlés keretében adták át az önkormányzat kitüntető címét és díjait.  
Évről-évre más helyszínen kerül megrendezésre a Megyenap. Ebben az esztendőben nemzetünk történelmi fővárosában, Székesfehérváron rendezték meg március 25-én a Fejér Megyei Önkormányzat legnagyobb saját ünnepét. 


A Megyeházán elsőként Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket.
„A Megyenap számunkra mindig különleges. Egyszerre adunk számvetést az elmúlt időszak munkájáról, eredményeiről, s egyszerre ünnepeljük azokat az embereket, akik az elmúlt év során valami többet, valami kiemelkedőt alkottak. Ma azért vagyunk itt, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak az embereknek, akik vigyáznak az előttünk lévő nemzedékek örökségére. Akik saját példájukkal bizonyítják, hogy mindenki vállalhat többet, és jobbat, ha elég bátor a cselekvéshez; és megmutassuk azt is: nincsenek egyedül. Az összefogás erőt jelent, közösséget épít, lehetőségeket teremt. Az összefogással elérhetjük közös céljainkat, megőrizhetjük identitásunkat. Wass Albert szavaival élve ’Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.’ Az elmúlt év több szempontból is az összefogás évét jelképezi számunkra. Egyrészről, példaértékű együttműködés eredményét mutatja fel az egészségügyi ellátórendszer. De a katasztrófavédelem, a rend- és közbiztonsági szervek, a köznevelési és szociális ellátó intézmények, a közszolgálat területein dolgozók helytállása is kiemelkedő, amiért köszönetet kell mondanunk nekik, akik a munkájukat, a feladatukat a veszélyhelyzetben is lelkiismeretesen látták és látják el. Rendkívül fontos számunkra, hogy megóvjuk és támogassuk megyénk állampolgárait. Az itt élők szorgalma, tenni akarása, előremutató gondolkodása, a közösség ereje képes önmagát és a környezetét is felépíteni, a települések összefogásával, együttműködésével pedig megyénk növekedését tovább erősíteni” - mondta el Dr. Molnár Krisztián.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megyei közgyűlés elnökét követően Vargha Tamás és Törő Gábor, Székesfehérvár országgyűlési képviselői köszöntötték a Megyenap résztvevőit.
 
 
Saját közjogi eseménye lévén a Megyenap legfontosabb programeleme a Megyei Díszpolgári Cím és egyéb kitüntető díjak átadása volt. Az elismeréseket Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke adta át. A „Fejér Megye Díszpolgára” címet ebben az esztendőben Miklósa Erika és Zimmermann Sebestyénné vehette át. 
 
 
Miklósa Erika Liszt Ferenc-díjas, Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas koloratúrszoprán operaénekes, tavaly óta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Gyerekként még aktív sportot űzött, atletizált, de egy sérülés miatt le kellett tennie az olimpiai célokról. Aztán mégis csúcsra ért – operaénekesként. Művészi pályáját is úgy építette fel, ahogy kiskorától a sportpályafutását: tudatosan, szorgalmasan, kitartóan, és mindig figyelemmel a másikra is csinálja, amit kell. Miklósa Erika fontos társadalmi ügyekben, civil kezdeményezésekben is gyakorta szerepet vállal. Volt már az önkéntesség nagykövete, és kapott már nemzetközi Fair Play-díjat is.
 
 
Zimmermann Sebestyénné Kopp Róza Mária katolikus családban született Gánton, a mai vendéglő épületében. A vendéglőt még a nagyszülei nyitották 1915-ben, azóta – az államosított időszakot kivéve – a család tulajdonában van. 1990 márciusától a családi vállalkozás töretlenül fejlődik: jelenleg is a család három generációja dolgozik a Vértes Vendéglőben. Piri néni életében meghatározó szerepet tölt be a sváb és bányászhagyományok ápolása és őrzése. Tevékeny résztvevője minden olyan eseménynek, ami öregbíti Gánt, a svábság és a gánti bauxitbányányászat hírét. Többedmagával ő kezdeményezte a kis Mária-kápolna felújítását is, amely a nagyszülők házának közvetlen szomszédságában épült. Piri néni azon kevesek közé tartozik, aki még beszél svábul.
 
 
A Díszközgyűlés ünnepi műsorában a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei, valamint a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház kórusa, a Szent György Kórus működtek közre.
 
Az ünnepségen a közgyűlés elnöke további 12 díjkategóriában adott át a díjazottaknak elismerést:
 
Dr. Berzsenyi Zoltán Díjban részesült
 
posztumusz Dr. Tokodi István, a több évtizedes fáradhatatlan gyógyító munkája, kimagasló tudományos tevékenysége, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Prof. Dr. Izbéki Ferenc, a több évtizedes fáradhatatlan gyógyító munkája, kimagasló tudományos tevékenysége, példamutató emberi magatartása elismeréseként.

Fekete János Díjban részesült
 
Zimmermann György Gusztáv, a közigazgatásban eltöltött, sok éves magas színvonalú agrár-szakmai munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Galler Nándorné, a közigazgatásban végzett több évtizedes kiemelkedő pénzügy-szakmai életútja, példamutató emberi magatartása elismeréseként.

Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérmet vett át
 
Viza Tiborné, kiemelkedő hivatástudattal végzett pedagógiai munkájáért, kimagasló közösségfejlesztői tevékenységéért, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
megosztva Néma Pálné és Néma Pál, a több évtizedes elhivatott és újító pedagógiai munkásságuk, a tehetséggondozás területén kifejtett példaértékű tevékenységük és közösségépítő munkájuk elismeréseként.

Marosi Arnold Díjban részesült
 
Kovács Loránd Olivér, Fejér megye örökségének védelméért, régészeti értékeinek megőrzéséért végzett kimagasló régészeti tevékenysége elismeréseként.
Novák-Kovács István Zsolt, Fejér megye örökségének ápolásáért végzett kimagasló értékőrző és értékfeltáró tevékenysége elismeréseként.

Németh László Díjban részesült
 
Bernáth István, a több évtizedes, példamutató elkötelezettséggel és emberi magatartással végzett pedagógiai szolgálata, kiemelkedő közösségteremtő tevékenysége elismeréseként.
 
Boda János, a több évtizeden keresztül kiemelkedő hivatástudattal végzett pedagógiai és intézményvezetői munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként.

Dr. Paulikovics Elemér Díjban részesült
 
Pósa József, mentőtisztként a mentés és betegszállítás területén több mint négy évtizeden keresztül végzett példaértékű munkája elismeréseként, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
OMSZ Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Fejér Megyei Szervezet – Székesfehérvári Irányítócsoport kollektívája, Fejér megye lakossága érdekében a betegszállítás és mentés területén nyújtott kimagasló szakmai tevékenységük, valamint a koronavírus világjárvány Fejér megyei megfékezésében nyújtott emberfeletti munkájuk elismeréseként.

Pápay Ágoston Díjban részesült
 
Dienes Katalin, a hátrányos helyzetű és rászoruló emberek megsegítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Beck Tiborné, a rászoruló emberek ellátása érdekében, nagy szociális érzékenységgel végzett áldozatos munkája, példamutató karitatív tevékenysége, valamint emberi magatartása elismeréseként.

Salamon Lajos Díjban részesült
 
Bali Imre r. főtörzszászlós, a közrend és a közbiztonság érdekében végzett kimagasló, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként.
 
EUROVÉD Security Zrt. szervezetnek, a közbiztonság megőrzése és a vagyonbiztonság megteremtése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként.

Széchenyi Viktor Díjban részesült
 
Völgyi Szabolcs, a “Fejér Megyei Szent György Kórházért FOGJUNK ÖSSZE!” elnevezésű csoport vezéralakjának, Fejér megye gazdasági fejlődésének érdekében végzett elhivatott, színvonalas szakmai munkája elismeréseként.

Ertl Ferenc, az ER-FA 2000 Kft., valamint az Ertl Bútor Faipari Kft. tulajdonosa, Fejér megye gazdasági és kereskedelmi fejlődése elősegítésében végzett sikeres vállalkozói tevékenysége elismeréseként.

Terstyánszky Ödön Díjban részesült
 
posztumusz Szepessy László József, a labdarúgó sport területén elért kiváló sportteljesítménye, valamint kimagasló sportvezetői munkássága, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Berecz Zsombor, a vitorlázás sportágban elért kimagaslóan eredményes versenyzői pályafutása és példamutató emberi kitartása elismeréseként.

Vörösmarty Mihály Díjban részesült
 
Jenői Asszonykórus, Fejér megye művészeti életében végzett több évtizedes, sokoldalú értékőrző munkássága, elkötelezett közösségi és kulturális tevékenysége elismeréseként.
 
Sütő Rozália, a képzőművészet területén a székely népi hagyományok ápolásáért végzett kiemelkedő alkotói munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként.

Wekerle Sándor Díjban részesült
 
Gerlinger Tibor, a német nemzetiségi hagyományok érdekében végzett kiemelkedő közösségi és kulturális munkája, valamint példamutató közéleti tevékenysége elismeréseként.
 
Németh Tibor, a roma nemzetiségi hagyományok érdekében végzett kiemelkedő közösségi és kulturális munkája, valamint példamutató közéleti tevékenysége elismeréseként.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP