MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Környezetvédelmi pályázatok

KDOP-4.1.1./F-11-Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért Közép-Dunántúlon”
 
Célkitűzés: olyan komplex, egyedi jellegű és mintaértékű környezetfejlesztési programok és arra épülő beruházások, projektek támogatása, melyek hozzájárulnak a fenntartható település- és térségfejlesztés megvalósításához és a településen élők szemléletváltásához, környezettudatos magatartásához. Mindezekhez kapcsolódóan kiemelt cél a projektek eredményeinek minél szélesebb körben való terjesztése, disszeminációja.
 
Támogatható tevékenységek köre:
- A környezettudatosság erősítése a települési közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, úgymint
- Alternatív, autonóm vízellátási módok kiépítése (pl. köztemetők vízellátásának megoldása esővízből; közintézmények kétkörös vízhálózatának kiépítése - eső – és szürkevíz felhasználásával, közterületek esővíz alapú öntözési rendszerének kiépítése),
- A települések közterületein keletkezett szerves hulladék komposztálásához szükséges feltételrendszer kialakítása,
- Közintézmények zöldtetős, zöldhomlokzati rendszerének létrehozása.
- Szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének kialakítása önkormányzati fenntartású intézményekben (kizárólag kapcsolódó szemléletformáló tevékenységgel együtt pályázható és csak abban az esetben, ha az érintett településen a szelektív hulladékgyűjtés és elszállítás lehetőségei adottak vagy legkésőbb a projekt zárásáig megteremtésre kerülnek).
- Települések porterhelésének csökkentése a települések belterületi részein őshonos növényfajokkal történő zöldfelületek kialakításával
- Települési közparkok, közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát megújítása
- Természetvédelmi szempontból értékes területek helyi védettség alá helyezése, a szükséges felmérések elvégzése
 
Rendelkezésre álló forrás összesen: 2 000 000 000 Ft
A támogatás mértéke a projekt egészére vetítve nem haladhatja meg a 85-90%-ot,
Támogatás összege: minimum 5 millió Ft - maximum 30 millió Ft
Benyújtási határidő: 2012. február 12.
További részletek a www.kdrfu.hu honlapon.
 
 
 
 
 
KDOP-4.1.1./A-11-"Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése"
 
A pályázati felhívás alapvető célja a 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.
 
Rendelkezésre álló forrás: 1 500 000 000 Ft
Az igényelhető támogatás mértéke: 90 %.
Támogatás összege: minimum 20 millió Ft - maximum 500 millió Ft
Benyújtási határidő: 2012. január 5. – 2012. május 2.
További részletek a www.kdrfu.hu honlapon.
 
 
 
 
 
"KDOP-4.1.1/C-11-Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása"
 
A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg a Duna és a Balaton partján lévő települések lakosságának, valamint a települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a „sürgős beavatkozást igénylő” és „beavatkozást igénylő” magas partfalak stabilizációjával, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentésével.
A régió lakosságának a környezeti károkkal szembeni kockázatának csökkentése érdekében szükséges a települések normális működését, kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket veszélyeztető földtani veszélyforrások (természetes partfalak, földcsuszamlások) elhárítása, megelőzése közterületen. Olyan élet- és vagyonbiztonsági veszély-elhárítási feladatokat kell elvégezni, amelyek az érintett települések, illetve országos, vagy helyi jelentőségű közlekedési útvonalak, közintézmények normális működésének alapvető feltételeit hivatottak biztosítani a balatoni és a dunai magaspartok területén.
A komponens által támogatott omlás- és csúszásveszélyes partfalak veszély elhárítási munkái keretében elsődlegesen a káresemények megelőzéséhez szükséges, preventív jellegű és tervszerű beavatkozások támogatása valósul meg a kiépített vonalas infrastruktúra és közintézmények értékvédelmét és magántulajdonban lévő létesítményeket figyelembe véve azzal, hogy a stabilizációs tevékenység új lakó- és üdülőövezetek, ipari és kereskedelmi területek kialakítását nem eredményezheti.
 
Rendelkezésre álló forrás összesen: 1 000 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 90-100%
Támogatás összege: minimum 100 millió Ft - maximum 400 millió Ft
Benyújtási határidő: 2012. május 15.
További részletek a www.kdrfu.hu honlapon.
 
 
forrás: www.kdrfu.hu

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP