Választás 2018.

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Aktuális környezetvédelmi pályázatok
forrás: www.nfu.hu
 
 
 
 
2014.évi Zöld Forrás pályázat
A Zöld Forrás pályázat a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében került kiírásra.
Támogatási célok:
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme
3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása
 
Egy pályázatban legfeljebb három eltérő tevékenységtípust (pl. tanácsadás, élőhelyvédelem, kampány) lehet tervezni.

A pályázat teljes szövege elérhető:
a kormany.hu weblapon.

A döntés meghozatalakor rendelkezésre álló forrás, tervek szerint 70 000 000 Ft. A pályázatok beadásának határideje: 2014. január 23.
 
  

KEOP-2011-4.3.0 - Megújuló energia alapú térségfejlesztés

A pályázati kiírás célja a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, a megvalósítás helyszínének tekinthető környezetben térségfejlesztő hatású mintaprojektek megvalósításának és kommunikációjának támogatása, előkészítésének és megvalósításának szakmai segítése, továbbá finanszírozása (vissza nem térítendő formában).

A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 6 milliárd Ft. A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 6 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-2013 időszakban.

Jelen kiírásban a pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Az előkészítésre vonatkozó első forduló lezárult, jelen kiírás keretében kizárólag a 2. fordulóra nyújtható be pályázat!

A 2. fordulós projektek megvalósítására nyújtható támogatás összege: Min. 70 millió Ft – max. 1500 millió Ft.

Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2. forduló)

A kiírásban meghatározott tevékenységeket úgy szükséges kialakítani, hogy a célok és eredmények tekintetében megfeleljenek a mintaprojekt jelleg követelményeinek.

 

1) Napenergia hasznosítása

Támogatható projekttípusok:

Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)

a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése ;

b) használati melegvíz igény részleges és/vagy teljes kielégítése és fűtési és/vagy hűtési hőigény részleges vagy teljes kielégítése;

c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: előszárítás);


2) Biomassza-felhasználás

Támogatható projekttípusok:

2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza10 közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére

2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (szilárd, folyékony, gáznemű) energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre, illetve értékesítésre

3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése

4) Geotermikus energia hasznosítása

5) Hőszivattyús rendszerek telepítése

6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával

7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása

 


KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal


Érvényes: 2013.január 18- tól

A pályázati felhívás célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:

- napkollektoros rendszerek

- napelemes rendszerek

- szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok.

Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatási igényű), megújuló energia alapú beruházások támogathatóak. A beérkezett pályázatok egyfordulós, könnyített elbírálású eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, és/vagy új épület energia igényének kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.

A pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/A komponensre 7 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 2 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.

A támogatási igény minimum 1 millió Ft, maximum összege 50 millió Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum 40 – 85 %-a (a megvalósítás helyszínétől és a pályázók körétől függően).


Támogatható tevékenységek köre:

I. Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

a) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása


II. Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

a) Napkollektoros rendszer telepítése

b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása


III. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

a) Napkollektoros rendszer telepítése

b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

c) Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)


IV. Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból

a)    Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)


A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.

 

KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Érvényes: 2013. január 18-tól


A pályázati kiírás célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez. E felhívás a nagyobb támogatási igényű pályázatokat célozza, ugyanis az 50 millió Ft és az alatti támogatási igényű pályázatok esetében a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati kiírás nyújt támogatást.

A pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/B komponensre 11,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 4,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 7 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre. A pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mérték 40-85 % közötti, a (a megvalósítás helyszínétől és a pályázók körétől függően).

A pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft lehet.

Támogatható tevékenységek:

1) Napenergia hasznosítása

Támogatható projekttípusok:

Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)

a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;

b) részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek;

c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.:szárítás);

2) Biomassza-felhasználás

Támogatható projekttípusok:

2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére

(pl. Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, szilárd települési hulladék feldolgozásával előállított biomassza, a veszélyes hulladéknak nem minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére vagy gazdasági termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez.

Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben, vagy gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére.

2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre

(pl. Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása.

Szilárd biomasszából pellet vagy biobrikett - saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő előállítása és felhasználása.)

3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése

Támogatható projekttípusok:

a) Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.

b) Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz előállítás, fűtési-, hűtési vagy

termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.

c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.

d) Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás, mellyel

növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen alapuló hőtermelés hatékonysága.

4) Geotermikus energia hasznosítása

Támogatható projekttípusok:

a) Új termelő és visszasajtoló kút/rendszer fúrása, jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés, vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges rendszer kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.

b) Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása, visszasajtoló kút/rendszer fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása,

kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.

c) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti visszasajtoló vagy vízelhelyező rendszer kialakítása.

5) Hőszivattyús rendszerek telepítése

Támogatható projekttípusok:

a) Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 vagy annál magasabb.

6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával

Támogatható projekttípusok:

Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával.

7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása

Támogatható projekttípusok:

Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.

 

KEOP-2012-4.10.0/C - Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés

Érvényes: 2013. január 18 – tól

Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. E felhívásra alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várjuk, ugyanis az 50 millió Ft és az alatti támogatási igényű pályázatok esetében a KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyújt támogatást.

Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/C komponensre 16,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 4,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 12 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre. A pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mérték 40-85 % (a megvalósítás helyszínétől és a pályázók körétől függően).

Az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 1 milliárd Ft lehet – kivéve a napenergia hasznosítás esetében, ahol az elnyerhető támogatás összege 50 millió Ft feletti, de maximum 1 milliárd Ft lehet.

Támogatható tevékenységek:

1) Napenergia alapú villamosenergia termelés

Támogatható projekttípusok:

a) Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti névleges teljesítőképességű fotovoltaikus rendszerek

b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek

2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre

Támogatható projekttípusok:

a) Szilárd biomassza11 közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergiatermelésre. Új, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító, nagy hatékonyságú, kisméretű (20 MWe kapacitásnál nem nagyobb) erőmű kiépítése.

b) Nem élelmiszer célú alapanyagú szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. növényi olaj, etanol, metanol stb.) energiahordozóvá alakítása, kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre történő hasznosítása.

3) Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása

Támogatható projekttípusok:

a) Meglévő, de leállított (használaton kívüli, villamos energiát nem termelő) vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése

b) Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése

c) Új vízerőmű létesítése

4) Biogáz-termelés és felhasználás

Támogatható projekttípusok:

a) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.

b) Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.

c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz villamosenergia-előállításra vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása.

d) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló meglévő biogáztermelés fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáz-termelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.

e) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.

5) Geotermikus energia hasznosítása

Támogatható projekttípusok: hő és villamosenergia-termelés; villamosenergia-termelés

6) Szélenergia-hasznosítás

Támogatható projekttípusok:

a) 50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek telepítése, amennyiben a megtermelt villamos energia 100%-ban saját felhasználásra kerül b) Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek telepítése

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.

 

KEOP-2012-5.4.0 - Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Érvényes: 2012. december 12-től

A pályázati konstrukció alapvető és elsődleges célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű CO2 megtakarítás fokozása a távhőtermelés és –szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével. A konstrukció a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására, illetve e projektek megújuló energiaforrásokkal történő kombinálására irányuló beruházásainak megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában járul hozzá.

A konstrukció 2012-13-as teljes kerete 4 milliárd Ft. Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint. A pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 1000 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek:

Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése távhő-szolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP-2012-5.5.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése

Érvényes: 2012. december 12-től

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete 30 milliárd Ft.

Jelen pályázat meghirdetésekor a 2012-13-as időszakra az 50 millió Ft felett -500 millió Ft támogatás igényű projektekre 10,5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 5,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak) számára áll rendelkezésre. A közvilágítás energiatakarékos átalakítására 5 Mrd Ft fordítható.

Jelen pályázat meghirdetésekor a 2012-13-as időszakra az 1-50 millió Ft támogatás igényű projektekre 5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 2,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak); további 2,5 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.

Az elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértéke 60-100 % lehet. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén

Projekttípusok:

a)    Utólagos külső hőszigetelés

b) Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés

c) Hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

Projekttípusok:

a) Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából,

b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,

c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

e) Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése (kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítés nélkül)

f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,

g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,

h) A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

i) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtés

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Projekttípusok:

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

IV. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott pályázó esetében): a lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energiamegtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.

 

KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Érvényes: 2012.december 12-től. A pályázatok benyújtása legkorábban 2013. február 11-től lehetséges.

A pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete 30 milliárd Ft.

Jelen pályázat meghirdetésekor a 2012-13-as időszakra az 50 millió Ft felett -500 millió Ft támogatás igényű projektekre 6,5 milliárd Ft áll rendelkezésre (a B.1 fejezet korlátozásai mellett) a költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak) számára. Jelen pályázat meghirdetésekor a 2012-13-as időszakra az 1-50 millió Ft támogatás igényű projektekre 5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 2,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak); További 2,5 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek

Jelen Pályázati Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

Projekttípusok:

a) Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából

b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,

c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

e) Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése, (kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül).

f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,

g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,

h) A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése,

i) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Projekttípusok:

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek

1) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre

2) Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre,

3) a) Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre

b) Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíz-termelésre

4) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP-2012-5.6.0/B - Központi ktgv-i szervek energiahatékonysági beruházásai

(Az EMMI fenntartása és irányítása alatt álló, központi ktgv-ből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, orsz. hatáskörű eü. ellátó int. energiahatékonysági beruházásai)

Érvényes: 2013. január 31-től

pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Jelen felhívásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet fenntartása és irányítása alatt álló, központi költségvetésből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű egészségügyi ellátó intézmények által benyújtott nagyobb támogatási igényű pályázatokat várják.

A KEOP-2012-5.6.0/B konstrukció 2013-as teljes kerete 0,8 milliárd Ft.

E pályázati Felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, maximum 100%-a.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió Ft de, maximum 800 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek:

Jelen Pályázati Felhívás keretében vagy energiahatékonyság fokozását javító, vagy energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

Projekttípusok:

a) Utólagos külső hőszigetelés

b) Külső nyílászáró-csere / korszerűsítés

c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése,

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

Projekttípusok:

a) Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából

b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,

c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

e) Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése, (kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül).

f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,

g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,

h) A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése,

i) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,

j) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglevőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából.

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Projekttípusok:

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

1) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre

2) Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre

3) Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (alacsony hőfokú – levegő, talaj, víz, hulladékhőt hasznosító – hőszivattyús rendszerek kialakítása).

Támogatható tevékenységek:

• Hőszivattyús rendszerek kialakítása

• Hőszivattyú berendezés telepítése

• Primer és szekunder oldal kialakítása, telepítése, beüzemelése

• Monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, értékek számíthatók és ellenőrizhetők a Megvalósíthatósági Tanulmány szerint.

• A hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása

4) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.

 

KEOP-1.1.1/09-11 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Érvényes: 2013. január 9 -től

A pályázati kiírás célja: összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek.

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2007-2013. közötti időszakban 88,09 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a konstrukció keretében a 2011-2013. időszakban 58,46 milliárd forint pályázható. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: minimum 100 millió Ft, de maximum 35 milliárd Ft.

Támogatás aránya: A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél, a projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás -a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül- egységesen az elszámolható költségek 95%-a.

Pályázók köre: helyi önkormányzatok ill. települési önkormányzatok társulásai.

Támogatható szakmai tevékenységek köre: hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése, melyek magukban foglalják az alábbiakat:

1. Megelőzés

A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek:

• „újrahasználati” központok fejlesztése, pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával;

• a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;

• szemléletformálás a megelőzés érdekében;

• egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység.

2. Szelektív gyűjtés

A szelektív gyűjtés alatt az alábbi tevékenységeket kell érteni:

• a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok elkülönített

begyűjtése;

• lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag hulladék elkülönített begyűjtése;

• lakossági eredetű biohulladék és veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése;

• a szelektíven begyűjtött hulladék válogatása.

3. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése

A szerves hulladék lerakótól történő eltérítése alatt az alábbi tevékenységeket kell érteni:

• a papír és a biohulladék elkülönített begyűjtése;

• a szelektíven begyűjtött hulladék válogatása;

• elkülönített begyűjtésben begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása, különösen:

o házi komposztálás;

o komposztálás;

o pellet-előállítás

• előkezelés, különösen:

o mechanikai-biológiai előkezelés (MBH);

o mechanikai előkezelés;

• előkezelést követő energetikai célú hasznosítás.

4. Lerakással történő ártalmatlanítás

• hulladék átrakása;

• a maradék hulladék és a másodlagos hulladék (a begyűjtés, válogatás, hasznosítás, előkezelés során keletkező, települési szilárdhulladék- lerakóban ártalmatlanítható hulladék) lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével;

• indokolt esetben lerakó korszerűsítés, mellyel elkerülhető új kapacitások kiépítése.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.KEOP-1.1.1/B/10-11 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

Érvényes: 2013. január 9 -től

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2007-2013. időszakban 30,7 milliárd forint áll rendelkezésre. A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2011-2013. közötti időszakban 28,22 milliárd forint áll rendelkezésre.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: min. 100 millió Ft – max. 8,5 milliárd Ft.

Támogatás mértéke: a 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél, a projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, a 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás -a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül- egységesen az elszámolható költségek 95%-a.

Pályázók köre: a konstrukcióra csak azok az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot önállóan, vagy az általuk létrehozott társulás, illetve konzorcium útján, amelyek a területükön, a már működő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásokat, vagy azok egy részét (pl. a hulladékkezelő létesítmények létesítését, illetve működtetését) közösen, vagy esetleg más, a pályázatban közvetlenül nem érintett önkormányzatokkal is közösen, társulási, vagy konzorciumi megállapodás alapján szervezték meg.

Támogatható szakmai tevékenységek köre: hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése, melyek magukban foglalják az alábbiakat:

1. Megelőzés

• „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával;

• a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;

• szemléletformálás a megelőzés érdekében;

• egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység (csak szolgáltatás igénybevétel és eszközbeszerzés számolható el).

2. Szelektív hulladék begyűjtő kapacitás fejlesztése

Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés, házhoz menő szelektív gyűjtés eszközei (gyűjtőzsák kivételével), továbbá szelektív hulladékgyűjtő szigetek, nem építési engedély köteles gyűjtőpontok, továbbá hulladékudvarok létesítése az alábbi hulladékok begyűjtése érdekében:

• a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok;

• lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag hulladék;

• lakossági eredetű biohulladék;

• lakossági eredetű veszélyes hulladék.

3. A begyűjtött hulladék előkezelése

Vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése: A biológiailag lebomló szerves hulladék lerakótól történő eltérítése, illetve a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében:

• válogatás;

• mechanikai előkezelés;

• mechanikai-biológiai előkezelés.

Elkülönítetten gyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása:

• komposztálás.

• pellet előállítás.

4. Lerakással történő ártalmatlanítás

• hulladék átrakása;

• a maradék hulladék és a másodlagos hulladék (a begyűjtés, válogatás, hasznosítás, előkezelés során keletkező, települési szilárdhulladék- lerakóban ártalmatlanítható hulladék) lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével;

• indokolt esetben lerakó korszerűsítés, mellyel elkerülhető új kapacitások kiépítése.

5. Lerakó kapacitás kihasználtságának növelése

Speciális járművek, gépek (homlokrakodó, kompaktor) beszerzése (nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 25%-át).

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP-1.2.0/09-11 - Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása

Érvényes: 2013. január 8-tól.

A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.

A konstrukció speciális célja az uniós és a hazai jogszabályi előírások, programok időarányos megvalósítása, különösen az ország települései csatornázottságának és az összegyűjtött szennyvizek befogadóba engedése előtti biológiai tisztítás arányának növelése. A fokozottan érzékeny területen elhelyezkedő településeken, illetve településrészeken, ahol a szakszerű, egyedi szennyvízkezelés nem jöhet szóba, biztosítani kell a települési folyékony hulladék elszállítását (tengelyen történő szállítással) és kezelését, valamint a hasznosítás fejlesztését. A települési folyékony hulladék szennyvíztelepi fogadását ki kell alakítani.

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2007-2013. időszakban összesen 420,119 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 2011-2013 között 177, 24 milliárd forint pályázható.

Támogatást a legalább nettó 250.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható összköltségű projektek kaphatnak.

A projekt-megvalósítás esetében a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 95%.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázók köre: települési önkormányzatok egyénileg; települési önkormányzatok társulásai; a Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); ill. a Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

1. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés (beleértve a természetközeli tisztítást is)

2. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció

3. Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése

4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)

5. Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítási feltételeinek korszerűsítése (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)

6. A projekt megvalósítás projekt menedzsment- és kapcsolódó tevékenységei (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP - 1.3.0/09-11 - Ivóvízminőség-javítás

Érvényes: 2012. november 23-tól

A konstrukció általános célja: a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a Korm. rendelet szerinti Ivóvízminőség-javító Programnak megfelelő ütemezéssel. A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás a közműves vízellátás keretében szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására irányuló fejlesztések előkészítését, illetve megvalósítását segíti.

A konstrukció keretében a projekt megvalósítására a 2007-2013 közötti időszakban 141,17 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből 2012. szeptember 11-ig 129,16 milliárd forint került lekötésre. A konstrukció keretében a projektek megvalósítására a 2012-2013. időszakban további 12,01 milliárd forint áll rendelkezésre.

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél a projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás - a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül- egységesen az elszámolható költségek 90%-a.

Támogatást a minimum 20.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

Pályázók köre: helyi önkormányzatok egyénileg; helyi önkormányzatok társulásai; a Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); a Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. ill. 5. A Kormány által elvont projektek esetében jogszabályi kijelölés alapján helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, valamint a Kormány által a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szervezet konzorciuma.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

1. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez: Több változat összehasonlító elemzése igazolhatja, hogy a helyi vízbázis és/vagy vízkezelési technológia részbeni, vagy teljes feladása mellett a térségben található más vízműre történő csatlakozás, vagy új térségi vízmű kialakítása a legelőnyösebb megoldás.

2. Más vízbázisra áttérés: Más vízforrásra vagy vízadó rétegre telepített kút létesítése akkor választható megoldás, ha az adott települések, település-csoportok esetében hosszú távon is ez mutatkozik az összességében legelőnyösebbnek.

3. Vízkezelés: Amennyiben vízkezelési technológia alkalmazása (bővítés vagy új technológia létrehozása) bizonyul az összességében legelőnyösebb megoldásnak, akkor a kiemelt paraméterek (bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium) határérték alá csökkentése mellett komplex technológiával biztosítani kell, hogy a beavatkozás eredményeképpen a szolgáltatott ivóvíz minősége minden előírást kielégítő módon feleljen meg az irányelvnek és a kormányrendeletnek.

4. Ivóvízhálózat rekonstrukciója: A meglévő ivóvízhálózat rekonstrukciója olyan mértékben képezheti a beruházások részét, amely szükséges ahhoz, hogy az ivóvíz-minőség javítását közvetlenül szolgáló beavatkozások eredményessége a beruházás megvalósulása után és hosszú távon is biztosított legyen. A hálózatrekonstrukció költsége projekt szinten nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %- át.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 - A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)

Érvényes: 2012. január 16-tól

A konstrukció átfogó célja a vízbő időszakok jelenleg szinte teljes mértékben levezetett vízkészleteinek legalább részleges megőrzése, visszatartása a vízhiányos időszakokra, figyelembe véve a VTT tározók megépítése és a jövőben várható működésük által okozott hatásokat. A kiírás közvetlen célja a Tisza völgyben megvalósuló és tervezett árapasztó tározókhoz, hullámtéri beavatkozásokhoz és befoglaló belvízi öblözetükhöz kapcsolódó, a vízvisszatartást támogató, az ártéri tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra (vízkormányzó létesítmények, csatornák, vápák, műtárgyak, halastavak és vizes élőhelyek) kiépítése, az öblözetekre megfogalmazott tájhasználati tervekhez illeszkedve.

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2011-2013. időszakban 4,8 milliárd forint áll rendelkezésre.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%

Az előkészítési pályázaton elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs. A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: minimum 20 millió forint, de maximum 3 milliárd forint lehet.

Pályázók köre: az előkészítési felhívásra már meglévő, területileg érintett vízgazdálkodási társulatok vagy azok működési területén működő jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (társulatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú nonprofit Kft-k), illetve ezek konzorciumai, a megvalósítási felhívásra már meglévő, területileg érintett vízgazdálkodási társulatok pályázhatnak.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

·- Az ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése (a víz továbbvezetését biztosító, a tározó töltését keresztező műtárgyak, létesítendő új csatornák, vízelvezető vápák kiépítése, meglévő vízfolyások, erek rehabilitációja, vízkormányzó és keresztező műtárgyak létesítése, vagy rekonstrukciója, halastavak vagy vizes élőhelyek kialakítása az anyagnyerő-helyeken).

- Vízbeeresztő műtárgy építése (amennyiben nem a VTT-program kertében elkészülő árvízi szükségtározók területének vízellátását szolgálja).

- Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel

- Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba illesztése.

- A tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges eszközök beszerzése.

- Üzemeltetési, fenntartási és gazdálkodási tervek, gazdálkodási programok kidolgozása

- Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és folyamatban lévő integrált monitoringhoz, informatikai rendszer létrehozása.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP - 2011 - 2.2.2/B - A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

Érvényes: 2012. augusztus 31-tól

A támogatás célja:

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szorosan kapcsolódó vagy annak végrehajtását segítő adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása valamint fejlesztése, az EU szintű WISE rendszer követelményeinek figyelembevételével, és a nyilvánosság bevonását elősegítő módon:

- Az állapotértékeléshez, vízgyűjtőgazdálkodási tervezéshez kapcsolódó adatbázismodulok egységes fogalomtárának, logikai adatszótárának, adatkatalógusának (metaadatbázisának) továbbfejlesztése és feltöltése;

- A Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) új alkalmazásainak és alrendszereinek létrehozása (vízrajzi, vízgyűjtő-gazdálkodási, viziközműves, vízkárelhárítási alkalmazások továbbfejlesztése és szakmai igények szerinti bővítése);

- Környezetvédelmi adatszolgáltató rendszerekkel történő kommunikációs és adatbázisfejlesztés, egységesítés, valamint összhangba hozás a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a Védekezési Információs Rendszerrel kapcsolatos együttes fejlesztések végrehajtása.

- A vízügyi és környezetvédelmi informatikai rendszerek és alrendeszerek integrált

működése érdekében a vízügyi szervezetek informatikai hálózatának Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) csatlakoztatása

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2007-2013. időszakban 1,19 milliárd, ebből a 2012-2013-as időszakra 555 691 058 forint áll rendelkezésre.

A pályázatok megvalósításra vonatkozó egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 100%-a, a projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 600 millió Ft.

Pályázók köre: a pályázati kiírás keretében központi költségvetési irányító és költségvetési szervek pályázhatnak.

A konstrukció komponenseinek céljához igazodóan a támogatható szakmai tevékenységek köre:

Infokommunikációs rendszerfejlesztés, ezen belül: szoftverfejlesztés, szoftverbeszerzés, szaktanácsadás, eszközbeszerzés.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.

 
KEOP - 2.2.2/09-11 - A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése

Érvényes: 2013. február 1-től

A kiírás célja: az alapvető cél az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek környezetében. A víztestek állapotának rendszeres értékeléséhez, valamint az állapotváltozás figyelemmel kíséréséhez többszintű monitoring rendszer kialakítása és működtetése szükséges. Jelen konstrukció célja a Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásához tartozó – 2007-től a felszíni- és felszín alatti víztesteken működő – monitoring rendszer továbbfejlesztése, továbbá a mérések végrehajtásához szükséges eszközpark bővítése is. A felszíni- és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának komplex (ökológiai, hidromorfológiai, kémiai, mennyiségi) monitoringja, az előrejelzés biztonságának növelése révén, és a hasznosítás fenntartható mértékének pontosabb meghatározásán keresztül segíti a fenntartható fejlődést is.

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2009-2013. időszakban 3,0 milliárd forint áll rendelkezésre (280 forint/euró árfolyammal számolva). 2010. december 31-ig ebből 1,7 milliárd Ft lekötése történt meg. A 2011-2013. időszakban így 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázatok egyfordulós egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke: a projekt teljes tervezett igényelt támogatásának a 6 %-a! A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:  a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%. A kedvezményezetti saját forrás összege a nem elszámolható költségeket valamint a nem támogatható tevékenységeket tartalmazza.

Támogatást  a minimum 50 000 000 Ft és a maximum 1 300 000 000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

a) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF)

b) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (KTVF-ek) és konzorciumaik

c) OKTVF és KTVF-ek konzorciumai

d) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

e) Vízügyi Igazgatóságok (VIZIG-ek) konzorciumai

f) OVF és VIZIG-ek konzorciumai

Támogatható tevékenységek

- Projekt előkészítés (A pályázat támogatása esetén utólagosan elszámolható tevékenység!); állapotfelmérés;

- Mintavételi-, mintaelőkészítési- és mérőeszközök, valamint mérőműszerek, mérőeszközök és monitoring számítástechnikai eszközök beszerzése; üzembe helyezése; a kialakított rendszer használatának oktatása;

- A nagyteljesítményű mérőrendszerek működtetéséhez szükséges labor környezet kialakítása meglévő épületben

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP-2.4.0/B/10-11 - Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén

Érvényes: 2011. február 10-től

A pályázati kiírás célja: öszhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel és az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal a konstrukció célja a környezeti elemeket és egyéb receptorokat folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott, olyan települési szilárd hulladék-lerakók környezeti kockázatának mérséklése, ahol a felszín alatti vizek védelméről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet szerint (B) szennyezettségi határérték feletti szennyezettség kimutatható a felszín alatti vízben, vagy a földtani közegben. Cél egyrészt a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezettség lokalizációjával, a felszín alatti víz és csapadék depóniatesthez való hozzáférésének redukálásával, másrészt a szükséges műszaki beavatkozás elvégzésével a szennyezett területeken található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a következő prioritás szerint:

·- a 2000/60/EK számú Víz Keretirányelvvel (VKI) harmonizáló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében, 2015. december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre eső kármentesítési feladatok elvégzése (EU követelmény);

·- a fokozottan érzékeny, az érzékeny és a kevésbé érzékeny területeken található felszín alatti vízbázisok elszennyezési kockázatának csökkentése, valamint a szigorúan védett, védett természeti területek-, értékek károsodási kockázatának csökkentése.

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2011-2013. időszakban 5,8 milliárd forint áll rendelkezésre.

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A forráskeret kimerülése miatt az előkészítési szakaszra már nem lehet pályázatot benyújtani.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100 %, az elnyerhető támogatás mértéke: minimum 200 millió Ft, maximum 1 600 millió Ft.

Pályázók köre: települési önkormányzatok ill. azok társulásai.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

·- a szennyezés lokalizációjához, a szennyezés csökkentéséhez szükséges bontási munkálatok, a bontás és a beavatkozás során keletkező, illetve a települési szilárd hulladék-lerakóból származó hulladékok kezelése (kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni);

·- a szennyezés lokalizációjához, a szennyezés csökkentéséhez szükséges létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi rendszer kiépítése, hulladék áthalmozása, felszedése;

·- a lezárás végrehajtásához szükséges tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció előkészítése, növénytelepítés (kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni);

·- kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése a szennyezéssel érintett területen;

·- a beavatkozási munka előrehaladását és befejezését ellenőrző vizsgálatok elvégzése és a monitoring rendszer kiépítése a települési szilárd hulladék-lerakó területén és a monitoring szempontjából szakmailag megalapozott környezetében;

·- a szennyezés lokalizációját, megszüntetését követő helyreállítási tevékenységek (kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni).

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP - 2.5.0/B/09-12 - Vízgazdálkodási tervezés - Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése

Érvényes: 2013. január 15-től

A pályázati kiírás célkitűzése:

• nemcsak a jelenleg ismert, hanem a jövőben előrelátható potenciális víztöbbletből eredő kockázatot is a felmérés és kezelés tárgyává kell tenni, azaz a klímaváltozás és a jövőbeli területhasználati tervezés hatásaira is figyelmet kell fordítani;

• a vizek többletéből eredő kockázatok kezelésével, annak teljes ciklusában (megelőzés, védelem, felkészültség, védekezés, helyreállítás, tapasztalatok beépítése) kell foglalkozni.

A konstrukció másik célja az EU előírások szerinti többletvizekből eredő kockázatkezelési tervek elkészültéig (2007-2015 között) az ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztését, valamint az elkészült létesítmények rendszerének összehangolt üzemelését megalapozó stratégiai és koncepciótervek elkészítése (a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet rögzíti az elvégzendő feladatokat és azok határidejét).

A konstrukció keretében a projekt megvalósítására 2012-2015. időszakban 2,99 milliárd forint áll rendelkezésre (280 forint/euró árfolyammal számolva).

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%.

Projekt támogatást a minimum 50 000 000 Ft és a maximum 3 milliárd Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

Pályázók köre: Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

1. Kockázatok elemzése ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek készítésével a vízgyűjtők és részvízgyűjtők árvizek (és belvizek) által jelenleg és a jövőben fenyegetett, az előzetes kockázatbecslés által meghatározott területein (metodika alapján)

• Veszélytérképek előállítása

• Kockázati térképek előállítása

• „Kockázatok elemzése ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek készítésével a vízgyűjtők és részvízgyűjtők árvizek (és belvizek) által jelenleg és a jövőben fenyegetett, az előzetes kockázatbecslés által meghatározott területein” tárgyú záró dokumentáció elkészítése

2. Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön (megelőző intézkedések meghatározása, védelmi intézkedések meghatározása, védekezési felkészültséget javító intézkedések)

• Általános kockázat-kezelési tervek elkészítése

• Speciális kockázat-kezelési tervek korszerűsítése

• Területfejlesztési és rendezési tervek valamint a kockázatkezelési tervek összehangolása

• „Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön” tárgyú záró dokumentáció elkészítése

3. Nagyvízi meder kezelési tervek készítése

• Nagyvízi meder árvízi kockázat-kezelési tervek elkészítése (metodika alapján)

• Területfejlesztési és rendezési tervek valamint a nagyvízi mederkezelési tervek összehangolása

• „Nagyvízi meder árvízi kockázat-kezelési tervek készítése” tárgyú záró dokumentáció elkészítése

4. A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek készítése (metodika alapján)

• A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek elkészítése (metodika alapján)

• „A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek készítése” tárgyú záró dokumentáció elkészítése

5. A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció lefolytatása (önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható)

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP-3.1.2/09-11 - Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása

Érvényes: 2013. február 5-től

A pályázati kiírás célkitűzései:

A konstrukció fő célja a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása illetve javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása. A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek számtalan fajtáját ismeri a gyakorlati természetvédelem. Az intézkedés az ezekhez elengedhetetlen beruházások megvalósítására irányul.

Az állatfajok egyedeinek szabad vándorlását akadályozó, azt veszélyeztető, sok esetben pedig lehetetlenné tevő mesterséges hálózatok (közutak, vasút, elektromos vezetékek) súlyos természetvédelmi problémát jelentenek. Természet- és tájvédelmi szempontok miatt indokolt a vonalas létesítmények biztonságosabbá tétele, élőhely-elszigetelő hatásának csökkentése és megszüntetése főképp ott, ahol fontos vonulási útvonalakat kereszteznek.

A védett gyűjteményes és történeti kertek tulajdonképpen speciális élőhelyek, amelyek más szempontból is kiemelkedő értékek, az ember és természet viszonyának élő múzeumai. A kertek értékes nemzeti vagyontárgyak és fontos tájelemek, amelyek kulcsszerepet játszanak a veszélyeztetett növényfajok élőhelyen kívüli ún. „ex situ” védelmében, illetve a természetvédelem területén született nemzetközi egyezmények és EU intézkedések végrehajtásában is. A konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes növénykertekben található, természetvédelmi szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját is szolgálja, másrészt a védett történeti kertek, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállíthatását is célozza.

A pályázati kiírás részcéljai:

1. Élőhely-védelem és -helyreállítás

Az élőhelyvédelem egy adott élőhely jelenlegi állapotának védelmére, helyreállítására és fenntartására irányul, továbbá a területen előforduló bizonyos állat- és/vagy növényfajok, vagy a teljes életközösség megőrzésének érdekében végrehajtott beruházásokat foglalja magában.

Az élőhely-helyreállítás (rekonstrukció, rehabilitáció) olyan beavatkozás, amely egy kevéssé vagy közepesen degradált terület helyreállítását célozza, többnyire a természetes folyamatok felerősítése segítségével. Ebbe a projektcsoportba tartoznak a kisebb élőhelyátalakítással járó fejlesztések.

2. Élettelen természeti értékek megőrzése

Az élettelen természeti értékek megőrzésénél cél a barlangok, természetvédelmi értéket képviselő mesterséges üregek, földtani alapszelvények, földtani értéket képviselő bányák, ex lege védett források, felszínalaktani értékek, kunhalmok, földvárak természetes állapotának megőrzése, helyreállítása, a veszélyforrások elhárítása, valamint a denevérek védelme, élőhelyük javítása a denevér-élőhelyként is jelentős élettelen természeti értékek esetén.

3. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése

Az elektromos szabadvezetékek kiváltása, földkábelre cserélése, biztonságosabbá tétele esetén fő cél a védett és fokozottan védett, illetve a madárvédelmi irányelv I. mellékletén szereplő madárfajok pusztulásának csökkentése, illetve biztonságos fészkelőhelyek biztosításával állományuk növelése és emellett a tájkép védelme, javítása. A közlekedési infrastruktúra természetkárosító hatásának csökkentése során a meglévő nyomvonalas létesítmények által okozott élőhely-fragmentáció csökkentése, a természetszerű élőhelyek csökkenésének, degradációjának, felaprózódásának, elszigetelődésének megakadályozása.

4. Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása

A részcél célja a hazai gyűjteményes növénykertek és a védett történeti kertek értékeinek, speciális gyűjteményeinek megőrzése, a természetközelinek tekinthető társulások, növényegyüttesek kedvező (természeti) állapotának fenntartása, valamint a sérült, degradált élőhelyeinek rendezése, rekonstrukciója, a hozzájuk kapcsolódó természeti értékek regenerációjának elősegítése. Emellett olyan tevékenységek, illetve ezek káros hatásainak mérséklése, megszüntetése, melyek veszélyeztetik a természeti és kultúrtörténeti értékeket. A környezeti feltételek megváltozása miatt egyes veszélybe került fajok (például a kritikusan lecsökkent egyedszám miatt) ex situ populációinak kialakítása szükséges egyeztetve a területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal. Cél továbbá a nemzetközi egyezmények által meghatározott ex situ növénymegőrzési irányvonalak követése, és az azokban megfogalmazott célok elérése. Történeti kertek esetében cél a kert természeti értékeinek, szerkezeti elemeinek védelme és a hitelesség kritériumának megfelelő helyreállítása. A gyűjteményes növénykertek és történeti kertek értékes tematikus gyűjteményeinek rekonstrukcióját és fejlesztését szolgálja az infrastruktúra korszerűsítése és költségkímélő megoldások megvalósítása.

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2011-2013. időszakban 15,254 milliárd forint áll rendelkezésre. Figyelembe véve az eddigi kötelezettségvállalásokat, a 2013 januárjától rendelkezésre álló szabad keret 5,652 Mrd Ft.

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%. A Kedvezményezettől minimálisan elvárt önerő mértéke az előkészítésre elszámolható költségek arányában: nem központi költségvetési szerv esetén: 15%, központi költségvetési szerv esetén: 0%. Az egymillió euró alatti összköltségű projekteknél a támogatási intenzitás egységesen 100%.

A projekt előkészítésére elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs. A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft, 4. részcél esetén maximum 250 millió Ft. Nemzeti park igazgatóságok és nemzeti park igazgatóságok által vezetett konzorciumok esetén a projekt megvalósításra nyújtható támogatás összege maximum 1000 millió Ft, kivéve a 4. részcélra benyújtott pályázatokat.

Pályázók köre:

Minden részcélra pályázhatnak:

• Központi költségvetési szervek, köztestületi költségvetési szervek

• Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok, helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei és intézményeik

• 100 %-ban állami tulajdonú erdőgazdasági Zrt, • 100 %-ban állami tulajdonú halászati Zrt.

• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

• Alapítványok, Közalapítványok, Egyesületek, egyház és egyházi intézmények

• 100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú szervezetté minősített non-profit gazdasági társaságok

Csak vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése részcélra pályázhat: GySEV Zrt., MÁV Zrt.; Állami közútkezelő.

Csak nemzeti park igazgatóságok pályázhatnak az alábbi tevékenységekre:

• Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel, vagy létező vezetékszakasz átépítésével

• Barlangbejáratok biztosítása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése

• Területszerzéssel kapcsolatos tevékenységek

• Természetvédelmi mentőhelyek fejlesztése

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

1. Élőhely-védelem, -helyreállítás

o A veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok, életközösségek védelmét szolgáló beruházások (pl. inváziós és termőhelyidegen fajok irtása, hallépcső, madár- és vidraetetők létesítése, védőkerítés létesítése, vagy elbontása, védőnövényzet telepítése);

o A bolygatott és roncsolt élőhelyek helyreállítása (holtág, mellékág rehabilitáció, erdős, vizes, gyepes élőhelyek kialakítása, rekonstrukciója);

o A kedvező, magasabb természetvédelmi értékű élőhely kialakulását elősegítő szukcessziós folyamatok támogatása;

o Az adott élőhely fennmaradását veszélyeztető, kedvezőtlen szukcessziós folyamatok (a növényzetnek a zárótársulás irányában történő átalakulása) szükség szerinti visszaszorítása a természetvédelmi szempontból értékesebb élőhely fenntartása érdekében (pl. fás legelő, kaszálórét kialakítása, becserjésedés megakadályozása);

o Az élőhely kialakítását, kialakulását segítő, a terület természetes, természetközeli állapotának elérését, megőrzését, javítását szolgáló védőművek, műszaki létesítmények, vízháztartást szabályozó műtárgyak, infrastruktúrák (fokrendszer visszaállítása, rekonstrukciója, vízkormányzó művek, árkok, kiépítése, az ökológiai vízpótlást elősegítő beruházások, támfalak, csatornák stb.) elhelyezése, felújítása, szükség esetén felszámolása;

o Az élőhelyek koherenciáját biztosító és segítő növénytelepítések (facsoportok, fasorok létesítése, cserjésítés, természetes mezsgyék kialakítása);

o A védett természeti területeket és/vagy Natura 2000 területeket összekötő, a fajok migrációját segítő vagy az élőhelyek konnektivitását biztosító fejlesztések, rekonstrukciók;

o Meglévő erdei feltáró utak természetkárosító hatását csökkentő berendezések, infrastruktúrák (pl. erdei átereszek, átjárók, árkok) felújítása;

o Idegenhonos vagy az adott termőhelynek nem megfelelő őshonos fafajokból álló, nem vágásérett erdő termőhelynek megfelelő őshonos fafajok elegyes állományával történő felújítása. KEOP keretében csak olyan területeket érintő erdőszerkezet átalakítás támogatható, amelyek vágásérettségi mutatója a megvalósítási pályázati dokumentáció benyújtásakor meghaladja a 10 évet, továbbá az érintett területen az idegenhonos fajok elegyaránya meghaladja a 10%-ot. A pályázónak a fentieket erdészeti hatóság igazolásával kell alátámasztania.

2. Élettelen természeti értékek megőrzése

Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek korszerűsítése (kizárólag nemzeti park igazgatóságok részére engedélyezett  tevékenységek)

o Szükséges állékonyságbiztosítási beavatkozások megvalósítása.

o A megrongált, műszakilag elavult vagy a természet- és tájvédelmi szempontokat nem kielégítő barlanglezárások felújítása, átalakítása, a természet- és/vagy életvédelmi szempontból indokolt további barlanglezárások kivitelezése.

o A taposásra különösen érzékeny barlangok, barlangszakaszok állagvédelmét szolgáló műtárgyak (pl. létrák, áthidalások) telepítése.

o A barlangokban egykor elhelyezett, korrodált, balesetveszélyes, funkciójukat vesztett vas- és egyéb szerkezetek eltávolítása, a barlang védelme érdekében fenntartandó szerkezetek korszerű anyagokkal (pl. rozsdamentes acéllal) történő kiváltása.

o A barlangokban egykor kialakított világítási rendszerek energiatakarékos, a lámpaflóra kialakulását és terjedését minimalizáló átalakításának megvalósítása.

Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója

o A mesterséges üregekben a szükséges állékonyságbiztosítási munkák megvalósítása.

o A mesterséges üregek természeti értékeit illetve azok tanulmányozhatóságát veszélyeztető egyéb tényezők megszüntetését célzó tevékenységek (pl. bejáratok, aknák denevérbarát lezárása; az üregekben hagyott, ipartörténeti emléknek nem minősülő, zavaró vagy szennyező hatású építmények, berendezések, anyagok stb. eltávolítása).

o Az omlással elzárt mesterséges üregek illetve üregrészek megközelíthetőségének helyreállítása és fenntartása, a leomlott kőzettömeg eltávolítása, az omlási folyamat megállításához szükséges műszaki beavatkozások kivitelezése.

Földtani alapszelvények rekonstrukciója

o Földtani alapszelvények szabad kőzetfelületeinek tanulmányozhatóvá tétele érdekében a törmelék, a talaj, a növényzet eltávolítását, elhelyezését, új kőzetfelületek kialakítását célzó tevékenységek.

o Az alapszelvény állapotát veszélyeztető tevékenységeket és folyamatokat gátoló, illetve ezek káros hatásainak megszüntetését, kiküszöbölését biztosító műszaki létesítmények (pl. vízelvezető árok, gépkocsi forgalmat megakadályozó létesítmények stb.) telepítése.

o Az alapszelvényeket veszélyeztető, illetve azok tanulmányozhatóságát fizikai, vagy esztétikai szempontból zavaró létesítmények megszüntetése, elbontása, eltávolítása.

o Élet- és/ vagy balesetveszélyesen megközelíthető, tanulmányozható alapszelvények esetén az élet- és balesetveszély megszüntetését célzó tevékenységek.

Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja

o A felhagyott bányák földtani és kapcsolódó egyéb természeti és ipartörténeti értékeinek megőrzését célzó tevékenységek.

o A földtudományi értéket képviselő felhagyott bányák állapotát veszélyeztető tevékenységeket és folyamatokat gátoló, illetve ezek káros hatásainak megszüntetését, kiküszöbölését biztosító műszaki létesítmények (pl. vízelvezető árok, gépkocsi forgalmat megakadályozó földmű stb.) telepítése.

o A földtudományi értékeket képviselő felhagyott bányák fizikai és esztétikai állapotát veszélyeztető létesítmények megszüntetése, elbontása, eltávolítása.

o Élet- és/ vagy balesetveszélyesen megközelíthető, tanulmányozható földtudományi értéket képviselő felhagyott bányák esetén az élet- és balesetveszély megszüntetését célzó tevékenységek.

Ex lege védett források helyreállítása

o A leromlott állapotú vagy tájidegen kialakítású, funkciójukat vesztett forrás-foglalások felszámolása.

o A leromlott állapotú vagy tájidegen kialakítású, fenntartandó forrásfoglalások átalakítása az élőhelyvédelmi szempontok figyelembe vételével.

o A forrásokhoz kapcsolódó vizes élőhelyek regenerációjának elősegítését, rehabilitációját, rekonstrukcióját szolgáló tevékenységek.

Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja

o A felszínalaktani értéket ért bolygatások, roncsolások (pl. illegális anyagnyerés nyomai) rendezését, megszüntetését szolgáló rekonstrukció megvalósítása.

o A felszínalaktani értékeket veszélyeztető antropogén tényezők felszámolása (pl. hulladék elszállítása, az értékek állapotát, tanulmányozhatóságát veszélyeztető

létesítmények megszüntetése, elbontása) A felszínalaktani értékek állapotát veszélyeztető tevékenységek és természeti folyamatok káros hatásainak megszüntetését, megelőzését, mérséklését biztosító műszaki létesítmények, megoldások kivitelezése (pl. a gépjárművel történő megközelítést, illetve a hulladék lerakását megakadályozó műszaki létesítmények, kerítés, erózió elleni műtárgyak létesítése).

o Élet- és/ vagy balesetveszélyesen megközelíthető, tanulmányozható felszínalaktani értékek esetén az élet- és balesetveszély megszüntetését célzó tevékenységek.

Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása

o A kunhalmot és földvárat ért bolygatások, roncsolások (pl. illegális anyagnyerés nyomai) rendezését, megszüntetését szolgáló rekonstrukció megvalósítása.

o Az élőhelynek nem megfelelő, nem őshonos vagy agresszíven terjeszkedő (inváziós) fajok egyedeinek eltávolítása, illetve az eredeti vegetáció regenerációját elősegítő beavatkozások elvégzése a tervek alapján.

o A kunhalmokat és a földvárakat veszélyeztető tevékenységek, illetve ezek káros hatásainak megszüntetését, kiküszöbölését biztosító műszaki létesítmények kivitelezése pl. erózió elleni műtárgyak, kerítés létesítése.

o Veszélyeztető tényezők megszüntetése pl. hulladék elszállítása, a megközelítést, illetve a hulladék lerakását megakadályozó műszaki létesítmények telepítése, fennálló, a kunhalmokat és földvárakat veszélyeztető létesítmények megszüntetése, elbontása.

3. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése

Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)

o Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel

o Elektromos szabadvezetékek kiváltása más létező vezetékszakasz átépítésével

o Elektromos szabadvezeték elbontása

Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása

o kis- és középfeszültségű tartóoszlopok fejszerkezeteinek madárvédelmi szempontú átalakítása a kiemelkedően fontos területeken

o ütközés szempontjából veszélyes közép- és nagyfeszültségű vezetékszakaszok ellátása a madarak figyelmét felhívó „madáreltérítőkkel” (madáreltérítők beszerzése, felhelyezése)

o gólyafészek-emelő állványok beszerzése, elhelyezése kisfeszültségű hálózatok oszlopain, és amennyiben hiányzik, kötelező a környező (400 m-en belüli) kis- és középfeszültségű vezetékoszlopok szigetelése is

o műfészkek, költőládák beszerzése, elhelyezése nagyfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira.

A fenti tevékenységekre az áramszolgáltatók min. 25 %-os hozzájárulása mellett lehet pályázni, melyet együttműködési megállapodás keretében kell rögzíteni.

Út-vasút természetbarát átalakítása

Meglévő úthoz, vasúthoz kapcsolódóan az alábbi létesítmények telepítése, illetve felújítása:

o Védőkerítés az út mentén (nem azonos az erdők telepítésénél alkalmazott vadvédelmi kerítéssel);

o Madárvédő létesítmények (pl. madárvédő fal);

o Békaterelő fal

o Ökológiai átjáró (minden olyan műszaki létesítmény, amelyet közutak alatt vagy fölött azzal a céllal alakítottak ki, hogy az állatok az elütés veszélye nélkül jussanak át a közút túloldalára; típusai: békaátjáró, kisemlős átjáró, kombinált átjáró) kizárólag kiegészítő létesítményekkel együtt (pl. terelőfal terelő növényzet szükség esetén felülvilágító akna).

o Az élőhely természetes, természetközeli állapotának megőrzését, javítását szolgáló védőművek, műszaki létesítmények kiépítése, elhelyezése, felújítása, szükség esetén felszámolása;

4. Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása

Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása

o tó-, folyó-, patakrekonstrukció, partfal-helyreállítás (pl. mederrendezés, mederkotrás, felesleges iszap eltávolítása, tó aljzatának tisztítása, szellőztetése, vízi műtárgyak felújítása/létesítése, vízátöblítés, vízkormányzás megvalósítása, víztisztító, mésztelenítő beszerzése vagy meglévő felújítása, halak számára ívóhely kialakítása, növénytelepítés, ívóhely természetes élőhellyé alakítása, stb.)

o a kert funkciójához nem kapcsolódó, vagy inváziós fajok visszaszorítása vizes élőhelyekről

o hiányos, kipusztult lágy- és fásszárú növényanyag pótlása, fejlesztése

Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója fás és lágyszárú növényanyag pótlása, fejlesztése

o a kert funkciójához nem kapcsolódó inváziós fajok visszaszorítása mechanikus vagy a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság ajánlásának megfelelő vegyszeres módszerekkel

o az élőhely kedvező vízháztartásának javítása a helyi adottságokhoz igazodva, vízutánpótlás biztosítása meglévő öntözőrendszer felújításával, vagy a rekonstrukcióval érintett területek megőrzését szolgáló új öntözőrendszer kiépítésével

o a kertekben élő védett és/vagy közösségi jelentőségű állatok élőhelyének eszközökkel történő fejlesztése (pl. fészekodúk, madáretetők, peleodúk, búvóhelyek kihelyezése)

Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások

o speciális élőhelyek (sziklagyep, lösz-, homoki-, szikes gyepek kialakítása, telepítése, felújítása, növényanyagának pótlása, fejlesztése)

o a különleges tematikus gyűjtemények élőhelyének rekonstrukciója, fejlesztése kizárólag a növényanyag megőrzése érdekében (pl. üvegházak felújítása)

o történeti dísznövényfajták génmegőrzésére irányuló beruházások

o különleges növényállomány túlélését biztosító beruházások (pl. fagyöngy irtása, csonkok eltávolítása, a szerkezeti összefüggéseket zavaró növényzet eltávolítása)

Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódóan

o anyatelep létrehozása, felújítása

o védett növényfajok életképes populációinak élőhely-kialakítása, illetve felújítása

o speciális nevelőkörülmények biztosítása meglévő épületben, fitotron, nevelőkamra felújítása, elöregedett szerkezeti elemek cseréje

Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott

kerttörténeti kutatás, értékelés és javaslatok alapján

o a történeti kert jellegzetes stílusjegyeit, egyéb szerkezeti elemeit megőrző, helyreállító rekonstrukció (pl.: gyalogoshíd, szökőkút helyreállítása) (max. 10%)

o a park, kert szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények elbontása és a degradált felületek rekultivációja

o a kert növényállományának rekonstrukciója, növénytelepítés, irtás, egyszeri beavatkozásként ápolási munkák

o talajjavítás, pótlás, talajcsere megfelelő indoklás mellett

o nem szilárd, szórt burkolatú sétautak felújítása, nyomvonal rekonstrukciója (gyöngykavics, murva, mulcs borítással) (max. 10%)

o vízügyi létesítmények helyreállítása (korábban létező tó, patakmeder újbóli kialakítása is természetközeli módon, a természetvédelmi szempontoknak maximális figyelembe vételével)

o a védett értékek megóvásához szükséges és indokolt beruházások (pl.: egyszerű drótkerítés)

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP – 2011 – 6.3.0/Z - Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek

érvényes: 2012. június 11-től

A konstrukció célja a nagyvárosok zajvédelmi állapotfelmérése, stratégiai zajtérképek formájában a közvélemény tájékoztatása és a zajcsökkentést szolgáló döntések megalapozása érdekében, zajcsökkentési intézkedési tervek készítése, meglévő zajtérképek aktualizálása.

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2007-2013. időszakban 500 millió forint áll rendelkezésre.

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A igényelt támogatás az elszámolható költségek maximum 95%-a lehet. A Kedvezményezettől minimálisan elvárt önerő mértéke: 5%. A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 5 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

Pályázók köre:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, Területfejlesztési önkormányzati társulás

- Közalapítvány, közalapítvány önálló intézménye

- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság

- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet valamint egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet.

Támogatható tevékenységek:

1. Projekt-előkészítés

Projekt előkészítés a megvalósításhoz kapcsolódó, a pályázat beadását megelőzően elvégzett feladatokat foglalja magában (MT készítés, közbeszerzési tevékenység).

Ezeknek a feladatoknak a költségeit a pályázat támogatása esetén utólag lehet elszámolni. A projektek előkészítésével kapcsolatos költségek a projekt elszámolható költségeinek max. 6%-ig támogathatóak.

2. Projekt megvalósítás – Stratégiai zajtérkép készítése

A 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet által részletezett Stratégiai zajtérkép elkészítése, vagy annak megléte esetén, a vonatkozó jogszabályok szerinti frissítése, melynek keretében a következő feladatok elvégzésének költségei támogathatók:

o Stratégiai zajtérkép készítésére alkalmas szoftver és hardver beszerzése (mely magában foglalja a felhasználók felkészítését);

o Stratégiai zajtérkép készítésére alkalmas szoftver használatát támogató szoftverek beszerzése;

o szoftvertesztelés, szoftver-installálás, szoftver-beüzemelés;

o digitális térképállományok (kataszteri és topográfiai) előállítása, beszerzése, fejlesztése;

o digitális adatbázisok beszerzése,

o népességi adatok beszerzése, feldolgozása;

o zajmérések elvégzése;

o zajtérképezést támogató modellképzés, közúti közlekedési modell előállítása (forgalomszámlálás, forgalmi adatok beszerzése és feldolgozása, háztartás felmérések, modell-készítés) a település háromdimenziós digitális modelljének előállítása;

o légiközlekedési és a vasúti közlekedési forgalmi adatok előállítása, feldolgozása;

o stratégiai zajtérkép és hozzá tartozó dokumentáció előállítása,

o a 280/2004. (X. 20.) korm rendelet 6. számú melléklete szerinti statisztikai adatok előállítása;

o stratégiai zajtérképek közzététele az interneten: web-programozási feladatok elvégzése, zajtérképek web-lapra való feltöltésének előkészítése;

o lakosság tájékoztatása (kötelező feladat) az elkészült Stratégiai zajtérkép tartalmáról ismeretterjesztő anyagok elkészítése és szétosztása a lakosság körében, illetve tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában.

3. Projekt megvalósítás – Intézkedési terv készítése

A 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet által részletezett Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó Intézkedési terv elkészítése, vagy annak megléte esetén, a vonatkozó jogszabályok szerinti felülvizsgálata, melynek keretében a következő feladatok elvégzésének költségei támogathatók:

o Az intézkedési terv tervezetének elkészítése;

o az intézkedési terv várható eredményeit bemutató zajtérkép elkészítése,

o a 280/2004. (X. 20.) korm rendelet 6. számú melléklete szerinti statisztikai adatok előállítása;

o intézkedési tervek közzététele az interneten: web-programozási feladatok elvégzése, zajtérképek web-lapra való feltöltésének előkészítése;

o lakosság tájékoztatása (kötelező feladat); az elkészült Intézkedési terv tartalmáról ismeretterjesztő anyagok elkészítése és szétosztása a lakosság körében, illetve tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése

érvényes: 2011. február 10-től

A pályázati kiírás célja:az előkészítési konstrukció lehetőséget kíván biztosítani a pályázatok előkészítéséhez azon pályázók részére is, akik eddig - jellemzően forráshiány miatt – a pályázati dokumentáció elkészítését nem tudták vállalni, ugyanakkor jogosultak pályázat benyújtására. Lényeges tartalmi változás, hogy az előkészítési (KEOP-7.1.0) valamint a megvalósítás konstrukciók (KEOP-1.2.0, illetve KEOP-1.3.0) egymásra épülnek és a projekt fejlődéséhez igazodnak, a megfelelőség megítélése rész-szempontonként egyszer történik, és az a továbbiakban nem kerül felülbírálatra.

A konstrukció általános célja olyan projektek előkészítésének támogatása, melyek az alábbiak:

·- a 91/271/EGK irányelvnek, a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletnek valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása;

·- a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében.

Jelen konstrukcióban - projektek előkészítésére - a 2011-2013 akciótervezési időszakban 5 milliárd Ft áll rendelkezésre. A keret szennyvíz és ivóvíz projektekre nem kerül megbontásra.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a pályázati űrlap segítségével meghatározott projekt-előkészítési összköltség 85 %-a. A kedvezményezettől elvárt saját forrás mértéke: a pályázati űrlap segítségével meghatározott projekt-előkészítési összköltség 15 %-a.

A támogatás összege legfeljebb a pályázati űrlap alapján számított összeg, de maximum 250 millió Ft.

A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

- Helyi önkormányzatok egyénileg; helyi önkormányzatok társulásai

- a Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium);

- a Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt.

Támogatható tevékenységek: a konstrukcióban csak projekt-előkészítés támogatható.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KEOP – 7.9.0/12 - Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra

Érvényes: 2013. január 25-től

A konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program „7. Projekt előkészítés” prioritási tengelyhez kapcsolódik, az alábbiak szerint:

·- Projekt előkészítés: olyan országos jelentőséggel bíró, jelentős forrásigényű környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi és energetikai projektek/programok előkészítése, melyek a 2014-2020-as tervezési időszakban kerülnek megvalósításra és jelentős előkészítési/megvalósítási időigényük és a forrásfelhasználásra gyakorolt jelentős hatásuk miatt előkészítésük megkezdése a programozási időszak megkezdését megelőzően indokolt.

·- Stratégiai tervezés: A 2014-20-as programozási időszak tervezéséhez, végrehajtásához szükséges környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi és energetikai stratégiák, koncepciók, elemzések és adatbázisok kidolgozása.

Részcélok:

Az olyan projektek esetében, melyeknél mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás rendkívül hosszú időt vesz igénybe, nem oldható meg az előkészítés és a megvalósítás teljes körű finanszírozása a 2014-2020-as programozási időszakban. A 2014-2020 között rendelkezésre álló támogatások sikeres felhasználása érdekében elengedhetetlen a források megfelelő ütemezés szerinti lekötése. A projektek előkészítése során támogatható a projekt/program szakmai tartalmát megalapozó felmérések, koncepciók készítése, a projekt/program megvalósításához elengedhetetlen egyéb tevékenységek, valamint a megvalósítási pályázati dokumentumok elkészítése.

„A” komponens - Projekt előkészítési projekt megvalósítása

A komponens keretében olyan projektek teljes körű előkészítése támogatható, amelyek a Kohéziós Alap, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának elnyerése esetén a 2014–2020 közötti időszakban megvalósíthatóak, valamint az előkészítés és megvalósítás időigénye indokolja a projektfejlesztés 2014. előtti megkezdését. Projektek előkészítése a KEOP következő prioritási tengelyeihez kapcsolódó célterületeken támogatható:

· 1. Egészséges, tiszta települések prioritási tengely

· 2. Vizeink jó kezelése prioritási tengely

· 3. Természeti értékeink jó kezelése prioritási tengely

· 4. A megújuló energiaforrás felhasználás növelése prioritási tengely

· 5. Hatékony energia-felhasználás prioritási tengely

„B” komponens - Stratégiai tervezési projekt

A komponens keretében a 2014-2020 közötti időszak uniós programozási dokumentumait előkészítő, megalapozó stratégiai tervdokumentumok1, illetve a 2014-2020 közötti időszak uniós programjainak végrehajtását elősegítő tanulmányok, felmérések, vizsgálatok illetve koncepcionális jellegű szakértői anyagok és adatbázisok készítése finanszírozható a környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi és energetikai szakterületen. Csak olyan projektek finanszírozhatóak, melyek eddig még nem kerültek kidolgozásra, illetve tartalmukat tekintve felülvizsgálatra szorulnak. A komponens keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló projektek szakmai hátterét adják.

A KEOP-7.9.0. konstrukció (A és B komponensekre összesen) keretében 12,15 Mrd Ft áll rendelkezésre (280 forint/euró árfolyammal számolva) összesen, melyből: a „B” komponensre rendelkezésre álló keret min. 3 Mrd Ft

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 25 millió Ft, maximum 1,3 milliárd Ft lehet.

A stratégiai tervezésre („B” komponens) nyújtható támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%.

A projekt előkészítésre („A” komponens) nyújtható támogatás mértéke: a jelen projekt által előkészített fejlesztés / beruházás teljes tervezett igényelt támogatásának maximum a 6 %-a! A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): a vállalkozásnak minősülő kedvezményezettek esetén az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-ában meghatározott maximális mérték, egyéb kedvezményezettek esetén 100%.

Támogatható tevékenységek

Az „A” és „B” komponensek esetében a pályázat keretében kizárólag a Pályázati Felhívás A2. fejezetében megadott tevékenységek támogathatók.

„B” komponens esetében az alább felsorolt egyes szakterületek közül egyhez vagy többhöz kapcsolódó stratégiák, koncepciók, elemzések és adatbázisok elkészítésére nyújtható be pályázat:

Környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi tématerületek:

1. Környezettudatosság formálása

2. Táji eltartó képesség javítása, vízgazdálkodás

3. Zajvédelem

4. Árvízvédelem

5. Ivóvízminőség-javítás, vízbázis védelem

6. Szennyezett területek kármentesítése

7. Levegővédelem

8. Szennyvíz elvezetés és tisztítás

9. Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

10.Természetvédelem

Energetikai tématerületek:

1. Biogáz

2. Biomassza

3. Épületenergetika

4. Geotermia

5. Hálózat fejlesztés

6. Hulladékból energia

7. Ipari energiahatékonyság

8. Napenergia

9. szélenergia

10. Távhő

11. Vízenergia

Pályázók köre:

„A” komponens tekintetében:

Az adott szakfeladatért felelős minisztérium(ok) (VM, NFM, BM) és ezen minisztérium(ok) irányítása alatt álló vagy miniszter által irányított önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv(ek) (pl.: NEKI, VIZIG, OVF), a szakfeladatért felelős miniszter által az adott feladatra kijelölt szervezet, illetve ezek konzorciumai, valamint az Ős-Dráva programról szóló projekt esetében megyei önkormányzat.

„B” komponens tekintetében:

Jelen komponens keretében csak az a szervezet vagy azon szervezetek konzorciuma nyújthat be projektjavaslatot, amely az érintett szakfeladatért felelős miniszter által kijelölésre került.

A pályázati kiírással kapcsolatos további részletek (felhívás, útmutató, adatlap, segédletek stb.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatók: www.nfu.hu.


KDOP – Közép-dunántúli Regionális Operatív Program pályázatai

Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése

Alapvető cél: a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által támogatott városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai közé.

Tekintettel arra, hogy az integrált településfejlesztési stratégiák középtávú stratégiai dokumentumok, azok teljes körű felülvizsgálata a soron következő programozási időszak kezdetén a legidőszerűbb. A fentiekben foglaltakhoz kapcsolódóan jelen felhívás célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan.

Jelen felhívás segítséget kíván nyújtani a 2014-2020-as programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiailag megalapozott tervezéshez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és majdani megvalósításuk megalapozásához, mindezzel elősegítve Magyarország számára ezen új irányvonalak sikeres adaptálást.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló elszámolható közkiadások a 2011-2013. évben: a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében: 160 millió Ft.

A támogatható pályázatok várható száma a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében: 4 db.

Pályázók köre: a megyei jogú városok települési önkormányzatai.

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: területi stratégiai dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 100%-a. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft és maximum 40 millió Ft.

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2013. február 6.-2013. március 4.

Közreműködő Szervezet: Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Postacím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi Ferenc u. 1.

 

 
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

Fejér Megyei Értéktár

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár