MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Másodszor ülésezett a Fejér Megyei Felzárkózási Fórum a Megyeházán
2018.11.06. 15:00

A „Fejér megyei felzárkózás-politikai együttműködés fejlesztése” című EFOP-1.6.3-17-2017-00005. azonosítószámú projekt második ülését hívták össze kedden délelőtt a Megyeháza Címertermében. A mintegy 65 millió forintos projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Fejér Megyei Önkormányzat valósítja meg a 2018-2020-as időszakban.  A „Fejér megyei felzárkózás-politikai együttműködés fejlesztése” című EFOP-1.6.3-17-2017-00005. azonosítószámú projekt keretében rendezett második fórum ülés résztvevőit a Fejér Megyei Felzárkózási Fórum elnöke képviseletében Tanka Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. A nyitó beszéd után a Fórum első napirendi pontjaként a Fórum 2/2018. (VI.15.) határozatával elfogadott ügyrend módosításának megtárgyalására került sor.
 
Az ülés további, fő részében a fogyatékkal élők helyzetével foglalkozó szervezetek, intézmények mutatkoztak be. Elsőként a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány működését mutatta be Horváth Gergely, a Fejér Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház irodavezetője. Az Alapítvány Székesfehérvári székhelyű, 1998-ban alapított közhasznú szervezet mely tevékenységi köre kiterjed a Közép- Dunántúli Régióban autizmus spektrum zavarral élő, tanulási és viselkedési zavarban szenvedő gyermekek, ifjúságkorú és felnőtt korú személyek egyéni fejlesztésének, nevelésének támogatására, valamint a szakterületen dolgozók támogatására, továbbá a társadalmi szemléletformálásra, más civil szervezetekkel történő együttműködésre, az esélyegyenlőség elősegítésére.
 
A MONTÁZS Projektről Magyar János, fogyatékosságügyi tanácsadó adott tájékoztatást a résztvevőknek. Az előadó kiemelte, hogy a projekt kedvezményezettje a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., mely szervezet országos tanácsadói hálózata segíti a fogyatékos emberek és családtagjaik információkhoz, ellátásokhoz való hozzáférését. A projekt keretében a szervezet főbb tevékenységei közé tartozik a tájékoztatás adás fogyatékosságügyi témákban, információs honlapokról, közszolgáltatásokról, helyi szintű szolgáltatásokról, ellátásokról, intézményekről, szakemberekről,helyi és regionális akadálymentesített eseményekről a fogyatékossággal élő emberek részére. Mindezeken túl a szervezet együttműködik a Család- és Gyermekjóléti Központokkal, segítenek a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
 
A Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét Magyar László, az intézmény vezetője mutatta be a hallgatóságnak. Az intézmény Székesfehérváron és vonzáskörzetében, a családjukban élő különböző fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja. Az intézmény szolgáltatásai a fogyatékkal élő emberek teljesebb életét, a közösséghez tartozás, az önellátó képesség fejlesztését, és a munkarehabilitáció alapjait biztosítja az ellátásban résztvevők számára.
 
Egy társadalom fejlettségének alapvető fokmérője, hogy miként viszonyul a fogyatékossággal élő polgáraihoz, mennyiben veszi figyelembe döntései során azoknak az érdekeit, szempontjait, akik valamilyen hátránnyal kénytelenek élni. Ezen hátrányok felderítése céljából az előadásokat követően a fórum ülést kerekasztal beszélgetés zárta, melynek a fogyatékossággal élő emberek szolgáltatásokhoz való hozzáférése, a fogyatékossággal élők megnevezésének helyes kifejezésmódja, továbbá a munkaerő-piacon való részvételük volt a fő témája.
 
A projektről bővebb információt a www.fejer.hu oldalon olvashatnak.
 

Keresés

Tájékoztatás

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP