Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Megemlékezés Szent László királyról
2017.06.28. 16:03

A 2017-es Szent László Emlékév legfontosabb napján, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, valamint Székesfehérvár és Fejér Megye Önkormányzata közösen tisztelgett az uralkodó emléke előtt. A történelmi zászlók bevonulása után megemlékező beszédek hangzottak el, majd katonai tiszteletadás mellett megkoszorúzták Schwalm László húsz esztendővel ezelőtt Székesfehérvárnak adományozott, a Lovagkirályt ábrázoló Prohászka ligeti mellszobrát.  „Szent László király Lengyelországban született,  Apja I. Béla magyar király, anyja Richeza lengyel hercegnő volt. Nagybátyja nevelte az igaz keresztény hit védelmére, a Krisztusi erények gyakorlására. László erős akaratú, hajlíthatatlan jellemű férfivá, kiváló hadvezérré és bölcs államférfivá fejlődött, aki az államalapító király politikáját követve úrrá lett az ország züllésén és a pártoskodáson. Személye szimbólummá, neve fohásszá vált. Beteljesítette történelmi hivatását, Szent István nyomdokain járva véghezvitte Magyarország keresztény kultúrkörhöz való kapcsolását. Befejezte a nagy előd munkásságát a vármegyerendszer és a határvidék védelmének megszervezésével. Nevéhez fűződik az egyház igazgatási szervezetének létrehozása, a zágrábi püspökség alapítása, a nagyváradi és a gyulafehérvári székesegyházak felépítése. Szent László király vitézsége, lovagiassága, uralkodói tehetsége és bölcsessége megszerezték számára a nemzet tiszteletét. Ma is ezzel a tisztelettel idézzük fel emlékét és állítjuk példaképül minden idők magyarjai, az ország és polgárainak sorsáért felelős vezetők számára, valamint a haza szolgálatát vállaló katonák elé.” – fogalmazott ünnepi megemlékező beszédében Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.
 

A fegyelem, a rend az, ami eligazít az élet útján. De ma már más világot élünk. Minden cseppfolyóssá válik körülöttünk és talán bennünk is. A szilárdnak tartott értékek elmozdultak a helyükről. Évezredes értékeink szinte semmivé váltak. Melyek azok a stabil pontok, amelyekre ma a magyar ifjúság és az egész magyar társadalom tud építkezni? Ha végiggondolom történelmünket, Szent László király legendává magasztosult alakjával kapcsolatban az életét minden helyzetben átszövő erkölcsi nagysága jut eszembe, amelynek fundamentuma Isten. Az ő példája nyomán, hiten és az őszinte, tiszta szereteten keresztül kell eljutnunk Istenhez, hogy méltók lehessünk elődeinkhez.” – mondta el beszédében Horváth Imre kanonok, címzetes apát, a székesegyház plébánosa.

A beszédeket követően katonai tiszteletadás mellett koszorúzással folytatódott a megemlékezés. Szent László király Prohászka ligeti szobránál Székesfehérvár Önkormányzata nevében Brájer Éva alpolgármester, a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletében Tanka Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke koszorúzott. Ugyancsak elhelyezték az emlékezés koszorúit a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek valamint a honvédelem ügyét támogató civil szervezetek vezetői, képviselői is. A rendezvény a Magyar Szablyavívó Iskola bemutatójával zárult. Az ünnepségen részt vett dr. Tanárki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója, Huszár János altábornagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, valamint Székesfehérvár Önkormányzatának képviselői, Kovács Béla Sándor, Márton Roland, Rácné Földi Judit és Viza Attila is.

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár