MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Molnár Krisztián

 
Dr. Molnár Krisztián


 

1982-ben születtem és Sukorón nőttem fel keresztény értékrendet követő családban, három fiútestvéremmel. Jelenleg is itt élek feleségemmel és gyermekeinkkel. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán diplomáztam, ezt követően 2008-ban az ELTE Állam és Jogtudományi Karán szereztem jogi doktorátust. Pályakezdőként 2004-ben kerültem a Fejér Megyei Önkormányzathoz, ahol azóta is dolgozom. A hivatali ranglétra minden fokát végigjárva megismertem a közigazgatás működését, és a megye egészét. A Fejér Megyei Közgyűlés 2011-ben nevezett ki megyei főjegyzővé, 2014-ben elnökké választott, majd 2019 októberében másodszor is bizalmat szavazott.

 

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként továbbra is legfontosabb feladatomnak tekintem a megye 108 településének képviseletét. Kiemelten fontos számomra a megyében élőkkel való kapcsolattartás, hogy megismerjem gondjaikat, problémáikat.
 
Fejér megye kiemelt helyet foglal el hazánkban gazdasági teljesítménye alapján. Ezt jelzi, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 2018-ban a megyék rangsorában Győr-Moson-Sopron után a 2. legmagasabb, az egy főre jutó ipari termelés pedig 2019-ben Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron után a 3. legmagasabb volt. A foglalkoztatási ráta (62,4%) magasabb, a munkanélküliségi ráta (2,4%) pedig 2019-ben alacsonyabb volt, mint az országos átlag. Az országosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetet mutatja, hogy az 1 főre jutó vásárlóerő-index 2019-ben a megyék rangsorában a legmagasabb, a havi nettó átlagkereset pedig a Győr-Moson-Sopron után a 2. legmagasabb volt.
 
Közgyűlési elnökségem második ciklusában is folytatni kívánom ezt a munkát. Fő céljaim között szerepel a megye gazdasági fejlődésének elősegítése, az itt élő emberek egészségügyi és szociális helyzetének javítása, tisztességes megélhetést nyújtó munkahelyek teremtése.
 
Mindent elkövetek azért, hogy a 2014-2020-es után a 2021-2027 közötti uniós költségvetési időszak fejlesztési forrásait Fejér megye a leghatékonyabban tudja majd felhasználni.
 
Önkormányzatunk továbbra is első számú felelőse Fejér területrendezésének, területfejlesztésének, és mint ilyennek napi, élő kapcsolatot kell ápolnunk minden érintettel, a legkisebb falu képviseletétől az országos szervekig.
 
Mindenkitől, aki ezen a területen tevékenykedik, információkat kell szereznünk, továbbítanunk azokat másoknak, koordinálnunk kell a különféle célok, érdekek és szándékok közt, döntéseket kell hoznunk olyan kérdésekben, amelyek évtizedekre meghatározhatják egy-egy régió és az ott élők jövőjét, lehetőségeit.
 
Továbbra is orvoslásra vár a megye egyenetlen állapota, a déli területek sajnálatos lemaradása lehetőségekben, forrásokban, életminőségben. Meg kell próbálnunk tehát mindent megtenni azért, hogy infrastruktúrában, vonzerőben, jövedelemtermelésben ez a térség teljesen versenyképessé váljon az északkal, persze úgy, hogy közben az se toporogjon egyhelyben.
 
Azon dolgozunk, hogy pusztán lakhelye, származása, meglévő szociális helyzete révén egyetlen Fejér megyei se kerülhessen leküzdhetetlen hátrányba más honfitársaival szemben, és megkaphassa ugyanazokat az oktatási, képzési, egészségügyi, munkaerőpiaci szolgáltatásokat és lehetőségeket, mint azok!
 
Megfontolt politikai döntések és magas színvonalú szakmaiság kell ahhoz, hogy az előttünk álló években a fent vázolt céljainkhoz közel kerülhessünk.
 
Munkánkat, annak hatékonyságát segítheti az az egység, nagyfokú támogatottság is, ami a választói akaratban is megnyilvánult. Ennek is köszönhetően folytatódhat megyénkben a vidék és a nagyvárosok konszenzuskeresése, harmonikus együttműködése a közös célok eléréséhez.
 
Folytatni kívánom elődeim és az általam megkezdett elkötelezett munkát Fejér megye településeinek fejlődéséért.
 
A közgyűlés elnökeként továbbra is arra törekszem, hogy lehetőségeim szerint a lehető legtöbbet megtegyem a megyei önkormányzatban a megye fejlesztéséért és megerősítéséért.
 
Tettekben gazdag, eredményes éveket kívánok mindnyájunknak!
 
Bízom benne, hogy Fejér megye ezer éves történelmi és keresztényi hagyományai mentén, a lehetőségeink kiaknázásával még élhetőbb otthonra találnak itt nálunk.
 
 
 

 

 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP