MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Műhelymunka Mezőszentgyörgyön
2015.05.21. 08:54

A Fejér Megyei Értéktárbizottság második alkalommal tartotta meg a települési értékgyűjtő munka fontosságát, valamint a bizottság munkájának jelentőségét népszerűsítő brand műhely foglalkozását. Ezúttal Mezőszentgyörgyön várta a lelkes hallgatóság a műhely munka mentorait.  A szakmai tanácskozásra Lepsényről, Mezőszentgyörgyről és Balatonkeneséről érkeztek a résztvevő civil szervezetek, önkéntesek és önkormányzatok dolgozói.
Résztvevők:
Hencz István – pályázati referens, Lepsény
Fehér Borbála – kulturális közfoglalkoztatott, Lepsény
Dr. Tóth Andrea – jegyző, Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Márkus Lajosné – intézményvezető, Eötvös Károly Községi Könyvtár és Művelődési Ház
Szabóné Öcsi Mónika – családgondozó, mezőszentgyörgyi Gyermekjóléti szolgálat
Kiss Péter – mezőszentgyörgyi IKSZT
 
Balog Gábor, a Fejér Megyei Értéktárbizottság elnöke és Nyári Attila marketing- és értékesítési szakember közösen köszöntötték a résztvevőket és kihangsúlyozták az előadás kötetlen, beszélgetős, kétoldalú kommunikációra való törekvését, ezzel is érzékeltetve az értéktár bizottság segítőkészségét és egy közvetlenebb kapcsolat kialakítását a településen élőkkel.
A „műhelymentorok” legnagyobb meglepetésére már az első kérdésnél („Hallottak-e már az Értéktárról?”) pontos, szakszerű válaszokat kaptak ennek meghatározására vonatkozólag. Dr. Tóth Andrea, a lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részletes tájékoztatást adott a helyi értékgyűjtő munka folyamatairól és az ebben résztvevő személyek elhivatottságáról. Saját maga is tevékenykedik az értékgyűjtésben és felkészültségét kamatoztatva e témakőr kapcsán felügyeli és irányítja is azt. Egyik leglelkesebb segítője Kiss Péter, a helyi IKSZT tagja, ő képviseli a települési kreativitást és az értékgyűjtők koordinálását. Péter elmesélte, hogy részt vesz a helyi televízió és újság szerkesztésében, amelyeknek nagy szerepe van a közösségi kommunikáció fenntartásában, szélesítésében.
 
Balog Gábor részletesen ismertette az értéktárbizottság munkáját, kihangsúlyozva a települési értékek összegyűjtésének, felkutatásának fontosságát és ennek jelentőségét a helyi közösségi élet összekovácsolásában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hungarikumok gyűjtése nem egy verseny, nem mennyiségi tényezők határozzák meg, mik válhatnak majdan hungarikummá, hanem az adott közösség értékgyűjtő szellemiségének minősége.
Az ifjúság értékgyűjtő szerepének fontosságáról a résztvevők már kellő tapasztalattal rendelkeztek, sőt, példákkal is szolgáltak: Fehér Borbála kulturális közfoglalkoztatott Lepsényben konkrétan a fiatalok bevonásával végzi a település történelmének dokumentálását, Kiss Péter pedig szintén a helyi fiatalokkal közösen hozott létre egy interaktív szabadulós játékot.
 
Az értéktárbizottság jelenéről, a Fejér Értékek Iránytűje program elemeiről beszélt Balog Gábor. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a bizottság jelenének egyik fő törekvése a településekkel való kapcsolatok kialakítása, a helyi értéktárak munkájának segítése, ösztönzése, valamint az előterjesztésekben benyújtott nemzeti értékekkel kapcsolatos előzetes egyeztetések lehetősége.
 
Dr. Tóth Andrea beszámolt arról is, hogy jelenleg több pályázatuk készen áll egy esetleges minisztériumi pályázati kiírásra, de ennek ellenére szívesen vennék, ha az értéktárbizottság szakmai segítséget is tudna nyújtani egy sikeres pályázati anyag összeállításához.
 
A kommunikáció tekintetében Nyári Attila örömmel tapasztalta, hogy a két képviselt település szakemberei rendkívüli szinte példás módon kihasználják a kommunikációs technológiák általi lehetőségeket. Mind a nyomtatott, mind az elektronikus megjelenési formákat használják a helyi értékek bemutatására és a településeken belüli, illetve kívüli kommunikációra.
 
A Lepsény és Mezőszentgyörgy igen jól áttekinthető és informatív weboldalt és közösségi oldalt üzemeltet, újság kiadványa van.
 
Hasznos felvetésnek tűnt a települést bevonni a geocaching mozgalomba, hisz azon csoportok, akik szabadidejükben ezzel foglalkoznak, igen nagy és széles társadalmi csoportot képviselnek. Ha sikerül a településeknek olyan pontokat is meghatározni, amely jó célpont lehet a turisták számára, további érdeklődőknek mutathatják be ezen keresztül a település értékeit.
 
A program végén ismét megfogalmazódott – akárcsak az első állomáson –, hogy igény van ezekre a találkozásokra, hovatovább más településekkel közös brand műhely megbeszélésekre és közös programokra.
 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Kincsestáj kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP