MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Nagyszabású, Fejér megye egészére kiterjedő képzést és foglalkoztatást is elősegítő megyei szintű foglalkoztatási paktumot valósít meg a Fejér Megyei Önkormányzat konzorciumi partnereivel
2016.11.23. 16:12

Megalakult a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum 2016. november 23-án rendezett alakuló ülésen a megye foglalkoztatási helyzete szempontjából meghatározó intézmények, szervezetek, önkormányzatok részvételével a Megyeházán. A TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” című projekt keretében a Fejér Megyei Önkormányzat, konzorciumi partnereivel, a Fejér Megyei Kormányhivatallal és az Echo Innovációs Műhellyel közösen 1,331 Milliárd Forintos pályázati támogatásból valósítja meg nagyszabású, Fejér megye egészére kiterjedő képzést és foglalkoztatást is elősegítő programját.  Az alakuló ülés résztvevőit a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletében Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, és a konzorciumi partnerek részéről Dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Zugor Zsuzsanna az Echo Innovációs Műhely elnöke köszöntötte a Megyeháza Címertermében.
Dr. Molnár Krisztián elnök elmondta, hogy a két konzorciumi partner együttműködésével egy sikeres pályázaton vannak túl. Több, mint 1,3 Milliárd Forintot sikerült elnyerni annak érdekében, hogy a megye foglalkoztatási helyzetén javítsanak, a gazdaságfejlesztéssel a hátrányos helyzetű térségeknek segítséget tudjanak nyújtani és kiegyensúlyozottabb foglalkoztatási helyzetet teremtsenek Fejér megyében. „Bár a Paktum Fejér megye egészére terjed ki, de lesznek olyan járások, és célcsoportok, amelyek a munkaerő-piaci helyzetük miatt fokozottabb támogatásban fognak majd részesülni abból a célból, hogy a megye kétarcúságát csökkentsék a déli térség felzárkóztatásával. A Fejér Megyei Önkormányzat feladatai döntően a projektmenedzsment feladatok ellátására, a paktum iroda működtetésére, helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek ösztönzésére, valamint kommunikációs feladatok ellátására terjednek ki.” – hangsúlyozta Dr. Molnár Krisztián.
Dr. Petrin László főigazgató köszöntőjében a paktum társadalompolitikai súlyát és szerepét hangsúlyozta. Különlegesnek nevezte a több szinten zajló megyei paktumot, amelynek, mint mondta testvérprojektjei a helyi és a megyei jogú városok szintjén futó projektek is. Ezért fontosnak nevezte a projektek harmonizálását és azok összhangban történő megvalósítását. Egyedülállónak nevezte a projekt komplexitását és intenzitásának mélységét a célcsoport sokszínűségére és a támogatható tevékenységek széles körére utalva. Ezek a jellemzők is mind a projekt különlegességét és értékét mutatják-hangsúlyozta a főigazgató.
Zugor Zsuzsanna elnök köszöntőjében a partnerség jelentőségét emelte ki. Elmondta, hogy az Echo Innovációs Műhely már régóta eredményes stratégiai partnerként dolgozik együtt Fejér Megyei Önkormányzattal és a Kormányhivatallal.
 
A köszöntők után Buday Attila, a Fejér Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője Fejér megye munkaerő-piaci helyzetéről, a Paktum projektről Kigyóssy Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsere tartott előadást.
 
 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése alapján 1,331 Milliárd Forintos pályázati támogatásban részesült a Fejér Megyei Önkormányzat, konzorciumi partnereivel, a Fejér Megyei Kormányhivatallal és az Echo Innovációs Műhellyel közösen megvalósítandó foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési projektje. A TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” című támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően 2016. augusztus 16-tól egy nagyszabású, Fejér megye egészére kiterjedő képzést és foglalkoztatást is elősegítő program valósul meg. A projekt egyik központi elemeként, az előkészítési szakaszban 2016. november 23-án alakult meg a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum a megye foglalkoztatási helyzete szempontjából meghatározó intézmények, szervezetek, önkormányzatok részvételével.
 
A projektfejlesztési szakasz egyik kulcseleme az év végéig a megyei foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési stratégia és akcióterv elkészítése és elfogadása. Ez a partnerségi fórum a későbbiekben többek között meghatározza és monitorozza a megyei foglalkoztatás fejlesztési források felhasználását, célzott programokat dolgoz ki a fejletlenebb térségek foglalkoztatási helyzetének javítása és a fejlettebb térségek munkaerőigényének kielégítése érdekében.
 
A 2020. december 31-ig tartó projekt során a projektgazda Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei vállalták, hogy a teljes futamidő alatt 863 fő vesz részt különféle munkaerő-piaci programokban. Jelen projekt szoros együttműködésben valósul meg a két Megyei Jogú Város, Székesfehérvár és Dunaújváros Önkormányzatainak foglalkoztatási paktumjaival.
 
A projektben a releváns szereplők bevonásával a Megyeházán rendezett mai ülésen létrejött a megyei paktum szervezet (Fórum). A paktum keretében helyzetelemzés, erőforrástérképek, tervezést segítő kataszterek készülnek, megalkotásra és elfogadásra kerül a megyei paktum stratégia és a paktum-program. A projekt a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor előkészíti, segíti a helyi paktumokat, ernyőszervezeti feladatokat lát el. A megyei paktum irodán keresztül biztosítja a megyei szintű koordinációt, elemzést és monitoring tevékenységet. A projekt közreműködik a stratégiai jelentőségű megyei vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, a TOP és GINOP ERFA prioritásaiból megvalósuló vállalkozás-fejlesztések humánerőforrás igényei valamint a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégítésében is.
 
A projekt során a fenti kötelező paktum tevékenységek mellett befektetés-ösztönző elemekkel, a szociális gazdaságot támogató szolgáltatásokkal és a Fejér termék program fejlesztésével is segíti a célok elérését. A projekt várt hatásai a munkaerő-piaci diszfunkciók csökkése, a helyi gazdaságfejlesztés és a társadalmi együttműködés erősödése, a területi hátrányok mérséklődése és az életminőség javulása.
 

Keresés

Tájékoztatás

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP