MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Nemcsak okos robotokra, magasan képzett szakemberekre is szükség van
2019.11.14. 14:26

„Az új típusú kooperáció és foglalkoztatási partnerség fontosabb lesz a jövőben, mint valaha”- hangsúlyozta Zugor Zsuzsanna, a konzorciumi partner, az Echo Innovációs Műhely elnöke a IV. Fejér megyei műhelykonferencián, melyet csütörtökön délelőtt az újjászerveződő országos szakképző rendszer témája köré szerveztek a megye foglalkoztatási helyzete szempontjából meghatározó közéleti személyiségek, intézmények, szervezetek, önkormányzatok részvételével a Megyeházán.„Új munkaerőpiaci modell bevezetése és a képzési rendszer átalakítása” - ez volt a vezértémája a „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” című a Terület- és Településfejlesztési Operatív programok (TOP) projekt IV. Fejér megyei műhelykonferenciájának, melyet csütörtökön délelőtt tartottak a megye foglalkoztatási helyzete szempontjából meghatározó közéleti személyiségek, intézmények, szervezetek, önkormányzatok részvételével a Megyeháza Dísztermében.
A műhelykonferencián külön köszöntötték az elnökségben helyet foglaló konzorciumi partnereket, a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletében Bihácsi Istvánt, a közgyűlés alelnökét, az előadókat és a megjelent vendégeket. A konzorciumi partnerek részéről a hallgatóságot Dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Zugor Zsuzsanna az Echo Innovációs Műhely elnöke köszöntötte a Megyeháza Dísztermében.
„A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások, paktumok elsődleges célja a gazdaság fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának emelése, a családok biztonságos hátterének megteremtése”- fogalmazott köszöntőjében Dr. Petrin László főigazgató. „Nap, mint nap érzékelhető, hogy a gazdasági, munkaerő-piaci változásokra folyamatosan reagálniuk kell egyfajta stratégia mentén. Ehhez mind országos, mind megyei szinten új eszközökre, szorosabb együttműködésre gyors és célzott reagálására van szükség. A mai nyílt konzultációval az a célunk, hogy közös együttgondolkodással vizsgáljuk meg, és konstruktív ötleteinkkel erősítsük az új munkaerőpiaci modell és a képzési rendszer átalakítását segítő programok fejlesztését megyénk gazdasági fejlődésének érdekében” – hangsúlyozta a főigazgató.
Zugor Zsuzsanna köszöntőjében elmondta, hogy három évvel ezelőtt, amikor a programot indították még nem gondolták, hogy a korábbi évek munkaerő feleslege milyen gyorsan fordul át munkaerőhiányba. Fejér megyében, mint mondta, nem az a probléma, hogyan juttassák az álláskeresőket munkához, hanem az, hogyan segítsék az igényeknek megfelelő munkaerőhöz a vállalkozásokat. „Bár a korábbi években megalkotott foglalkoztatási stratégia számol ezzel a lehetőséggel, sajnos be kell látnunk, hogy ezen a téren még nem értünk el komoly eredményeket. A kiszámíthatatlan, világgazdasági folyamatoknak erősen kitett megyeként Fejér megyében a felelős döntéshozóknak és szakembereknek többféle forgatókönyvre is készülni kell a jövőben. A változásoknak pedig csak akkor tudunk megfelelni, ha a tudás alapú társadalom irányába mozdulunk el. Ehhez pedig nemcsak okos robotokra van szükség, hanem sokkal inkább művelt és magasan képzett, az élethosszig tartó tanulást a folyamatos megújulást valló emberek kellenek. Az új kihívásokra csak széleskörű társadalmi - gazdasági partnerségben tudunk választ találni. Az új típusú kooperáció és foglalkoztatási partnerség fontosabb lesz a jövőben, mint valaha. ” – hangsúlyozta Zugor Zsuzsanna.
 
A megnyitó után, a műhelykonferencia előadásaiban a szakképzések országos rendszerének újjászervezéséről, a szakmák átalakulásáról, illetve egy új munkaerőpiaci modell bevezetéséről hallhattak az érdeklődők. A gazdaság- és foglalkoztatáspolitika időszerű kéréseiről Hágen Tímea Katalin, a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiacért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály főosztályvezetője, az új munkaerőpiaci modell bevezetéséről Dr. Karakó László, miniszteri biztos, az OFA Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást. A munkaerőpiaci képzések Fejér megyei tapasztalatairól Buday Attila, a Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője adott tájékoztatást. Az előadók sorát Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója zárta „Innováció a szakképzésben” című előadásával.
 A Műhelykonferencián tájékoztatást kaptak a partnerek arról, hogy az egy évvel korábbi műhelykonferencia óta milyen eredményeket értek el a projekt megvalósítása kapcsán Fejér megyében, továbbá átfogó helyzetértékelést kaptak a gazdaság- és foglalkoztatáspolitika időszerű kérdéseiről.
A TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” című projekt keretében a Fejér Megyei Önkormányzat, konzorciumi partnereivel, a Fejér Megyei Kormányhivatallal és az ECHO Innovációs Műhellyel közösen 1,331 Milliárd Forintos pályázati támogatásból valósítja meg nagyszabású, Fejér megye egészére kiterjedő képzést és foglalkoztatást is elősegítő programját.

A 2020. december 31-ig tartó projekt során a projektgazda Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei vállalták, hogy a teljes futamidő alatt 863 fő vesz részt különféle munkaerő-piaci programokban. Jelen projekt szoros együttműködésben valósul meg a két Megyei Jogú Város, Székesfehérvár és Dunaújváros Önkormányzatainak foglalkoztatási paktumjaival, illetve a járási szintű helyi foglalkozási együttműködésekkel.

2019. október 31-i állapot szerint 853 fő bevonása megtörtént, így a vállalt célérték 99,5 %-át teljesítettük. A bevont célcsoporttagok mindegyike részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, és közülük többen mentori segítséget is kaptak, valamint 15-en kulcskompetencia fejlesztő csoportos foglalkozáson vettek részt a programban, melyet az Echo Innovációs Műhely munkatársai biztosítottak számukra. A projekt kezdete óta 384 fő részesült bérköltség/bértámogatás keretében foglalkoztatási típusú támogatásban, ezen felül 133 fő kapott vállalkozóvá válási támogatást. 90 fő képzése megkezdődött.
 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP