MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Ökumenikus megemlékezés a megyeszékhelyen
2020.10.23. 10:43

A Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében, Spányi Antal megyés püspök meghívására, csütörtökön délelőtt a Székesegyház oldalánál elhelyezett emléktáblánál, az 1956-os emlékkereszt alatt, a történelmi egyházak helyi képviselői, Székesfehérvár és Fejér megye közéleti vezetői valamint számos megemlékező imádkozott együtt az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiért. 

Dr. Molnár Krisztián megyei elnököt, Dr. Cser-Palkovics András polgármestert, Dr. Simon László kormánymegbízottat, Dancs Norbert Járási Hivatalvezetőt és minden megjelent közéleti vezetőt, valamint az 56-os veteránokat, a város különböző intézményeinek képviselőit és az emlékező polgárokat, Ugrits Tamás pasztorális helynök köszöntötte.

A Bazilika oldalán álló emlékkeresztnél a hősökért tartott összejövetel, Baráth Eszter Jobbágy Károly, a Rádiónál írt versének szavalatával kezdődött. Az ökumenikus imádság keretében a történelmi egyházak képviselői imádkoztak a hősökért, az áldozatokért, népünk múltjáért, jelenéért és jövőjéért.

Elsőként Révész Lajos baptista lelkész imája hangzott el: „Mennyei Atyánk, amikor Fiadról beszéltél a prófétákon keresztül, akkor úgy szóltál róla, hogy a fájdalmak férfia lesz, a betegség ismerője, aki megismerte a gyászt belülről is. Így jövünk hozzád Atyánk, hogy a Te Fiadra nézve gyógyítsd be a sebeket, amelyet az 1956-os forradalom okozott, és adj nekünk olyan megbékélést, megnyugvást, amit csak Te tudsz adni. Hálát adok azokért, akik életüket adták, vagy az egészségüket, kapcsolataikat veszítették el, és áldozták fel, hogy mi szabadok legyünk. Kérjük, taníts minket az Ő példájukon keresztül!”

 

Bencze András evangélikus püspökhelyettes lelkész imája az Isten szeretetének titkáról szólt, amely által életét értünk adta, és a forradalmat átélők hallgatásáról szólt. „Atyám, szeretnénk ma eléd vinni titkainkat. Nem éltem még akkor, amikor ez a forradalom lezajlott. Amikor gyermek voltam, semmit nem tudtam. Amikor fiatalként kérdéseim támadtak, sokszor a hallgatás falába ütköztem. Eléd viszem az elhallgatott történeteket. Azt, hogy a mesékből a szüleink hosszú évei kimaradtak. Eléd viszem a félbeszakadt mondatokat, a véletlen kicsúszott megjegyzéseket, amelyeket senki sem magyarázott meg. Eléd viszem a figyelmeztető szavakat: Te erről az iskolában ne mesél! Eléd viszm a megszakadt rokoni kapcsolatokat, hogy a szüleink temetésére sem jöhettek haza az idegenbe szakadtak, akik elmenekültek. Eléd viszem azokat, akiknek beleroppant egészségük a tűrésbe, a hallgatásba.

 

Eléd viszem azokat, akiknek a szülei a másik oldalon álltak és akik, a megemlékezés napjaiban, ma inkább hallgatnak. Atyám, ma szeretném eléd vinni titkainkat, amelyek félelmetesek, roppant űrt hordoznak, bizonytalanná tesznek. Atyánk, Te is elénk hoztad a Te titkodat, emberi ésszel fel nem fogható szeretetedet. Halálig menő hűségedet, szanaszét eső, ölelő tested irgalmát, amit Krisztusban láthatóvá tettél, nyilvánvalóvá a kereszten. Elénk hoztad titkodat, és a Te titkod Krisztus, aki gyógyít, békességet szerez és bizonyosságot ad. Elmondom neked titkainkat és Te elmondod nekem a Te titkaidat. Áldott csere ez Atyám, mert Krisztus ismeretében a mi titkaink is a helyére kerülnek. Áldott légy, aki bizalamat gyújtasz szívünkbe, a múltunkat megtisztítva.”

Szász Zoltán református lelkész imájában azt hangsúlyozta, egy olyan nép fiaiként fordulunk most Istenhez, akiket az Úr megtartott kegyelméből és irgalmából. „Köszönjük, hogy nem bűneink szerint ítélsz Urunk, mert akkor már rég elvesztünk volna. Köszönjük, hogy a Te nagy vágyad, hogy ezt a magyar népet megtartsad. Hadd kérjünk Urunk, hogy ébredjünk ennek tudatára. Ismerjük fel akaratodat és lássuk be, hogy nincs más út csak az, akit Te adtál Jézus Krisztusban. Itt vagyuk Urunk a kereszt előtt, és könyörgünk, hogy az egész magyar nép a kereszt előtt vívja meg harcait, küzdelmeit, Rád tekintve, aki osztozol fájdamainkban és nyomorúságunkban. Szeretnénk ennek a népnek a jövőjéért imádkozni Urunk, bocsás meg megosztottságainkat, ami a társdalomban feszül. Imádkozunk népünk és városunk vezetőiért, hogy Te vezesd őket, adj nekik felülről jövő bölcsességet.”

Végül Spányi Antal megyés püspök imádkozott az országért és a népért, a hősökért, akik a legtöbbet adva vállaltak áldozatot nemzetünkért. Azért, hogyha kell, mi is tudjunk bátran a nyomukba lépni és hozzájuk hasonlóan megtenni azt, amit a becsület, a haza szeretete, a nép iránti adóságunk megkövetel.

„Mindenható örök Isten, a történelem Ura, bizalommal fordulunk Hozzád imánkkal, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hősiért, és áldozataiért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, hősiességüket, hazaszeretetüket és szenvedéseiket. Jutalmazd meg őket el nem múló országodban az igazak győzelmével, adj megnyugvást nekik, az örök békesség honában. Isteni megváltónk, Jézus Krisztus, Te így tanítottál minket: nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.

Akikért most imádkozunk, szerették hazájukat és családjukat, és Őértük adták életüket, Tekints rájuk kegyesen és részesítsd őket kereszthalálod titka által, a feltámadás dicsőségében. Nekünk pedig add, hogy Istenbe vetett hittel, magyar hazánkat odaadóan és önfeláldozóan szolgáljuk, családjainkat hűséges szívvel szeressük. Add, hogy a hősök és áldozatok áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal lelkülete áradjon ránk. Adj csüggedés nélküli szívet a jóért való küzdelemben, hogy magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk dicsőségedre és embertársaink javára!”

Az ünnepség végén a történelmi egyházak képviselői helyezték el közös koszorújukat az emlékkeresztnél, az 56-os áldozatokra emlékezve. Majd a közéleti vezetők koszorúztak és hajtottak fejet a hősök emléke előtt. Az emlékezés virágait, végül az ünneplő közösség tette a kereszt lábához, az áldozatok nevét hordozó tábla előtt.

Az ünnep méltóságát emelte Pásztor Katalin és Fersch Renáta fuvoladúója, akik Bodenschatz,
Bicínium és Farkas Ferenc, Lassú tánc darabját játszották el.

Szöveg: BPK/Székesfehérvári Egyházmegye

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP