Ugrás a tartalomhoz

Pannónia Szíve V. ütem

Projekt megnevezése: A „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése (Gárdony, Velence, Sukoró) (Pannónia Szíve V. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. a) pontja

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 506 047 186 Ft 

Készültségi fok: megvalósítás alatt.

Rövid leírás: 

A „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt teljeskörű, határidőre történő megvalósítása érdekében szükséges az engedély nélküli csónakkikötők régi, balesetveszélyessé vált vendégmólóinak elbontása. A vendégmólók a tó rekreációs célú működésének biztosítás miatt egyelőre csak a minimális csónak kikötési szint megtartása mellett részlegesen kerültek elbontásra. 

A helyi lakosok és üdülőtulajdonosok, valamint a MOHOSZ által képviselt horgásztársadalom részéről is egyre erőteljesebben fogalmazódott meg a rendezett tóhasználat igénye.

A „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése (vízmozgáshoz alkalmassá tétele) a Korm. határozat szerinti feladat, mely a VVVTFT és az OVF konzorciumában valósul meg.

Az OVF mint konzorciumtag feladata a Kormányhatározat 1.a) pontjában foglalt Beruházás megvalósítása, és annak műszaki ellenőri feladatainak ellátása. 

A tervezett vendégmólók teljes hossza: 1 537 fm. 

A megvalósítás határideje: 2022. december 31.

Fényképek:

 

Projekt megnevezése: A közforgalmú hajóállomások korszerűsítése (Agárd, Gárdony, Pákozd, Velence, Sukoró) 

(Pannónia Szíve V. üteme) 

Kormányhatározat(ok) száma: Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. b) pontja

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 275 737 800 Ft 

Készültségi fok: megvalósítás alatt.

Rövid leírás: 

A közforgalmi kikötők (Agárd, Gárdony, Pákozd, Velence, Sukoró) hajózássá alkalmassá tétele, valamint a közvilágítás korszerűsítése, illetve korszerű elektromos töltők elhelyezése a kikötőkben, figyelemmel arra, hogy a a Velencei-tavon sem a horgászok, sem a kedvtelési célú hajósok nem használhatnak robbanómotoros járműveket. 

A megvalósítás határideje: 2022. december 31.

Fényképek:

Agárdi kikötő 

Gárdony,Határárki kikötő

Pákozd, Szúnyog-szigeti kikötő

Sukorói kikötő