MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 FELHÍVÁS

 a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja odaítélésére

A Fejér Megyei Közgyűlés 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja

 adományozásának rendjéről.

A Rendelet alapján a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja (a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megyében a szociális és gyermekvédelem területén hosszú ideje kimagasló szakmai tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményeket értek el.

A díj adományozására az ajánlott személy, közösség (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéb közösségek) tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

·       a megye országgyűlési képviselői,
·       a Fejér Megyei Kormánymegbízott,
·       történelmi egyházak képviselői,
·       a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,
·       a megyei közgyűlés tagjai,
·       a megyei jegyző,
·       megye települési önkormányzatai,
·       a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,
·       a megyében működő szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői,
·       az előző pontban meghatározott intézmények fenntartói.

A díj adományozására javaslatot tenni, személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség tevékenysége bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2020. április 30. napjáig lehet benyújtani.

A javaslatokat a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökéhez címezve a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Megyenapon kerül sor.

 

a megyei jegyző jogkörében eljárva:

 

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna s.k.

megyei aljegyző

Keresés

Tájékoztatás

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP